LS-Tổng hợp 45 năm hoạt động của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - GS. Phan Huy Lê

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Sát Thủ Giấu Mặt, 19/6/15.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Tên bài viết: 45 năm hoạt động của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
  Tác giả: GS. Phan Huy Lê.
  Tạp chí Lịch sử Đảng, số 11/2010.

  45 NAM HOAT DONG CUA HOI KHOA HOC LICH SU VIET NAM.jpg

  Đôi lời giới thiệu
  Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (HKHLSVN) là một trong những hội ra đời sớm và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên sáng lập của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
  Trải qua 45 năm thành lập và phát triển (1966-2011), bằng hoạt động thực tiễn của mình, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (HKHLSVN) đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền sử học Việt Nam, đóng góp thiết thực trong việc tôn vinh, truyền bá kiến thức; giáo dục truyền thống và nâng cao nhận thức lịch sử của dân tộc; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ quốc gia; giám định, phản biện, tư vấn khoa học; mở rộng công tác đối ngoại... Những hoạt động đó đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
   

  Các file đính kèm:

  haist, lytonthathung and tiendungtmv like this.
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này