Phật Giáo Ấn Quang Đại sư gia ngôn lục

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 2/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  (Theo bản in của Phật Quang Viện, Thành phố Bản Kiều, Ðài Loan, tháng 2 năm 1982)
  Cư sĩ Lý Viên Tịnh kết tập
  Ấn Quang Ðại Sư giám định.
  Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa

  Pháp môn Tịnh Ðộ lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu thường xem Tịnh Ðộ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Nào biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thỉ, thành chung. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ tu được pháp này bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ngõ hầu viên mãn Phật Quả? Miệt thị pháp môn Tịnh Ðộ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường đây?

  Link PDF: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Video: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn TVE - songxanh269
   
  ẩn sĩ, khanhmax, Sakayami and 2 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này