Beethoven - The Piano Sonatas – Ashkenazy_10CDs (tambao)

Thảo luận trong 'Tủ sách Âm nhạc - Hội họa' bắt đầu bởi vqsvietnam, 30/9/13.

Moderators: vqsvietnam
 1. vqsvietnam

  vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

  [TABLE="class: ncode_imageresizer_warning, width: 640"]

  [TD="class: td1, width: 20"][​IMG][/TD]
  [TD="class: td2"]Ảnh này đã được co lại. Bấm vào thanh này để xem với kích cỡ đầy đủ. Ảnh gốc có kích thước 855x380.[/TD]
  [/TABLE]
  [​IMG]

  Một chút thời gian với toàn bộ 32 Sonatas (10 CDs) của nhạc sĩ Beethoven qua ngón đàn điêu luyện đến mê hoặc của nghệ sĩ piano Ashkenazy có thể sẽ không làm các bạn phải thất vọng!
  Xin trân trọng giới thiệu:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  01 - Sonata no. 1 in F minor, op. 2 no. 1 - I Allegro.flac
  02 - Sonata no. 1 in F minor, op. 2 no. 1 - II Adagio.flac
  03 - Sonata no. 1 in F minor, op. 2 no. 1 - III Menuetto & Trio; Allegretto.flac
  04 - Sonata no. 1 in F minor, op. 2 no. 1 - IV Prestissimo.flac
  05 - Sonata no. 2 in A major, op. 2 no. 2 - I Allegro vivace.flac
  06 - Sonata no. 2 in A major, op. 2 no. 2 - II Largo appassionato.flac
  07 - Sonata no. 2 in A major, op. 2 no. 2 - III Scherzo & Trio; Allegretto.flac
  08 - Sonata no. 2 in A major, op. 2 no. 2 - IV Rondo; Grazioso.flac
  09 - Sonata no. 3 in C major, op. 2 no. 3 - I Allegro con brio.flac
  10 - Sonata no. 3 in C major, op. 2 no. 3 - II Adagio.flac
  11 - Sonata no. 3 in C major, op. 2 no. 3 - III Scherzo & Trio; Allegro.flac
  12 - Sonata no. 3 in C major, op. 2 no. 3 - IV Allegro assai.flac
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  01 - Sonata No.4 in E flat major, op.7 - I Allegro molto e con brio.flac
  02 - Sonata No.4 in E flat major, op.7 - II Largo, con gran espressione.flac
  03 - Sonata No.4 in E flat major, op.7 - III Allegro.flac
  04 - Sonata No.4 in E flat major, op.7 - IV Rondo; Poco allegretto e grazioso.flac
  05 - Sonata No.5 in C minor, op.10.1 - I Molto allegro e con brio.flac
  06 - Sonata No.5 in C minor, op.10.1 - II Adagio molto.flac
  07 - Sonata No.5 in C minor, op.10.1 - III Finale; Prestissimo.flac
  08 - Sonata No.6 in F major, op.10.2 - I Allegro.flac
  09 - Sonata No.6 in F major, op.10.2 - II Allegretto.flac
  10 - Sonata No.6 in F major, op.10.2 - III Presto.flac
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  01 - Sonata No.7 in D major, op.10 no.3 - I Presto.flac
  02 - Sonata No.7 in D major, op.10 no.3 - II Largo e mesto.flac
  03 - Sonata No.7 in D major, op.10 no.3 - III Menuetto.flac
  04 - Sonata No.7 in D major, op.10 no.3 - IV Rondo; Allegro.flac
  05 - Sonata No.8 in C minor, op.13 'Pathetique' - I Grave – Allegro di molto e con brio.flac
  06 - Sonata No.8 in C minor, op.13 'Pathetique - 'II Adagio cantabile.flac
  07 - Sonata No.8 in C minor, op.13 'Pathetique' - III Rondo; Allegro.flac
  08 - Sonata No.9 in E major, op.14 no.1 - I Allegro.flac
  09 - Sonata No.9 in E major, op.14 no.1 - II Allegretto.flac
  10 - Sonata No.9 in E major, op.14 no.1 - III Rondo; Allegro commodo.flac
  11 - Sonata No.10 in G major, op.14 no.2 - I Allegro.flac
  12 - Sonata No.10 in G major, op.14 no.2 - II Andante.flac
  13 - Sonata No.10 in G major, op.14 no.2 - III Scherzo; Allegro assai.flac
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  01 - Sonata No.11 in B flat major, op.22 - I Allegro con brio.flac
  02 - Sonata No.11 in B flat major, op.22 - II Adagio con molto espressione.flac
  03 - Sonata No.11 in B flat major, op.22 - III Menuetto.flac
  04 - Sonata No.11 in B flat major, op.22 - IV Rondo; Allegretto.flac
  05 - Sonata No.12 in A flat major, op.26 - I Andante con variazioni.flac
  06 - Sonata No.12 in A flat major, op.26 - II Scherzo & Trio; Allegro molto.flac
  07 - Sonata No.12 in A flat major, op.26 - III Marcia funebre sulla morte d'un eroe.flac
  08 - Sonata No.12 in A flat major, op.26 - IV Allegro.flac
  09 - Sonata No.13 in E flat major, op.27.1 - I Andante — Allegro —.flac
  10 - Sonata No.13 in E flat major, op.27.1 - II Allegro molto e vivace —.flac
  11 - Sonata No.13 in E flat major, op.27.1 - III Adagio con espressione —.flac
  12 - Sonata No.13 in E flat major, op.27.1 - IV Allegro vivace — Presto.flac
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  01 - Sonata No.14 in C sharp minor, op.27 no.2 'Moonlight' - I Adagio sostenuto.flac
  02 - Sonata No.14 in C sharp minor, op.27 no.2 'Moonlight' - II Allegretto & Trio.flac
  03 - Sonata No.14 in C sharp minor, op.27 no.2 'Moonlight' - III Presto agitato.flac
  04 - Sonata No.15 in D major, op.28 - I Allegro.flac
  05 - Sonata No.15 in D major, op.28 - II Andante.flac
  06 - Sonata No.15 in D major, op.28 - III Scherzo & Trio; Allegro vivace.flac
  07 - Sonata No.15 in D major, op.28 - IV Rondo; Allegro ma non troppo.flac
  08 - Sonata No.16 in G major, op.31 no.1 - I Allegro vivace.flac
  09 - Sonata No.16 in G major, op.31 no.1 - II Adagio grazioso.flac
  10 - Sonata No.16 in G major, op.31 no.1 - III Rondo; Allegretto.flac
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  01 - Sonata No. 17 in D minor, Op. 31 no. 2 - I Largo - I Allegro.flac
  02 - Sonata No. 17 in D minor, Op. 31 no. 2 - I Largo - II Adagio.flac
  03 - Sonata No. 17 in D minor, Op. 31 no. 2 - I Largo - III Allegretto.flac
  04 - Sonata No. 18 in E flat major, Op. 31 no. 3 - I Allegro.flac
  05 - Sonata No. 18 in E flat major, Op. 31 no. 3 - II Scherzo; Allegretto vivace.flac
  06 - Sonata No. 18 in E flat major, Op. 31 no. 3 - III Menuetto & Trio; Moderato e grazioso.flac
  07 - Sonata No. 18 in E flat major, Op. 31 no. 3 - IV Presto con fuoco.flac
  08 - Sonata No. 19 in G minor, Op. 49 no. 1 - I Andante.flac
  09 - Sonata No. 19 in G minor, Op. 49 no. 1 - II Rondo; Allegro.flac
  10 - Sonata No. 20 in G major, Op. 49 no. 2 - I Allegro ma non troppo.flac
  11 - Sonata No. 20 in G major, Op. 49 no. 2 - II Tempo di menuetto.flac
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  01 - Sonata No. 21 in C major, Op. 53 'Waldstein' - I Allegro con brio.flac
  02 - Sonata No. 21 in C major, Op. 53 'Waldstein' - II Introduzione; Molto adagio.flac
  03 - Sonata No. 21 in C major, Op. 53 'Waldstein' - III Prestissimo.flac
  04 - Sonata No. 22 in F major, Op. 54 - I In tempo d'un menuetto.flac
  05 - Sonata No. 22 in F major, Op. 54 - II Allegretto.flac
  06 - Sonata No. 23 in F minor, Op. 57 - I Allegro assai.flac
  07 - Sonata No. 23 in F minor, Op. 57 - II Andante con moto.flac
  08 - Sonata No. 23 in F minor, Op. 57 - III Allegro ma non troppo.flac
  09 - Sonata No. 24 in F sharp major, Op. 78 - I Adagio cantabile - I Allegro ma non troppo.flac
  10 - Sonata No. 24 in F sharp major, Op. 78 - I Adagio cantabile - II Allegro vivace.flac
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  01 - Sonata No.25 in G major op.79 - I Presto alla tedesca.flac
  02 - Sonata No.25 in G major op.79 - II Andante.flac
  03 - Sonata No.25 in G major op.79 - III Vivace.flac
  04 - Sonata No.26 in E flat major op.81a 'Les Adieux' - I Adagio – Allegro.flac
  05 - Sonata No.26 in E flat major op.81a 'Les Adieux' - II Andante espressivo.flac
  06 - Sonata No.26 in E flat major op.81a 'Les Adieux' - III Vivacissimamente.flac
  07 - Sonata No.27 in E minor op.90 - I Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck.flac
  08 - Sonata No.27 in E minor op.90 - II Nicht zu geschwind und sehr singbar vorzutragen.flac
  09 - Sonata No.28 in A major op.101 - I Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung.flac
  10 - Sonata No.28 in A major op.101 - II Lebhaft marschma?ig.flac -=- ERROR
  11 - Sonata No.28 in A major op.101 - III Langsam und sehnsuchtsvoll – Geschwind doch nicht zu sehr.flac
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  01 - Andante favori in F major, WoO 57.flac -=- CDDA (100%)
  02 - Sonata No. 29 in B flat major Op. 106 'Hammerklavier' - I Allegro.flac
  03 - Sonata No. 29 in B flat major Op. 106 'Hammerklavier' - II Scherzo; Assai vivace.flac
  04 - Sonata No. 29 in B flat major Op. 106 'Hammerklavier' - III Adagio sostenuto appassionata e con molto sentimento.flac
  05 - Sonata No. 29 in B flat major Op. 106 'Hammerklavier' - IV Largo - Allegro risoluto.flac
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  01 - Sonata No.30 in E major, op.109 - I Vivace, ma non troppo - Adagio espressivo.flac
  02 - Sonata No.30 in E major, op.109 - II Prestissimo.flac
  03 - Sonata No.30 in E major, op.109 - III Andante, molto cantabile ed espressivo.flac
  04 - Sonata No.31 in A flat major, op.110 - I Moderato cantabile, molto espressivo.flac
  05 - Sonata No.31 in A flat major, op.110 - II Allegro molto.flac
  06 - Sonata No.31 in A flat major, op.110 - III Adagio, ma non troppo —.flac 07 - Sonata No.31 in A flat major, op.110 - IV Fuga; Allegro ma non troppo.flac
  08 - Sonata No.32 in C minor, op.111 - I Maestoso - Allegro con brio ed appassionato.flac
  09 - Sonata No.32 in C minor, op.111 - II Arietta; Adagio molto, semplice e cantabile.flac
   

  Các file đính kèm:

  Ninh_Hue and kiminjong like this.
Moderators: vqsvietnam

Chia sẻ trang này