Thơ Bèo giạt

Thảo luận trong 'Tự Sáng tác' bắt đầu bởi oiseauparadis, 28/10/20.

Moderators: nhanjkl
 1. oiseauparadis

  oiseauparadis Mầm non

  Bèo giạt

  Mười mấy năm rồi em nhớ không?
  Đường đi chắn lối nước chia dòng.
  Đời ta tan tác về muôn hướng !
  Nước mắt rơi dài trên biển Đông.

  Tìm kiếm tương lai trong tay hẹp.
  Nắm giữ được gì không hở em ?
  Công danh sự nghiệp chằng chịt quá.
  Vận số nằm trong con nước đen.

  Em hỏi tôi còn mộng thiết tha.
  Nữa đêm mài kiếm cứu sơn hà.
  Mơ người áo vãi Lam Sơn trước.
  Hay chuyện sang Tần như Kinh Kha ?

  Mười mấy năm rồi mưa trắng đêm.
  Xao xác trăng phai ngã bóng chìm.
  Đời trôi như thể cơn bèo giạt.
  Mối hận năm nào chẳng dám quên.

  Em nơi xứ ấy chắc buồn hiu.
  Đời vắng lạnh theo mỗi buổi chiều.
  Mưa bay mờ mắt em tôi đó.
  Vóc hoa ngày ấy cũng tàn xiêu.

  Mưa trắng đêm qua sạch lá rừng.
  Em cô con gái mộng gì không ?
  Mùa xuân sẽ đến em chờ nhé.
  Nước mắt hôm nào sẽ lắng trong.

  Huỳnh Huyền Vân Trang
   
Moderators: nhanjkl

Chia sẻ trang này