Khác Bộ 600 câu hỏi sát hạch lý thuyết cấp giấy phép lái xe

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi tuyencsn, 5/9/20.

Moderators: virgor
 1. tuyencsn

  tuyencsn Lớp 1

  Bộ 600 câu hỏi dùng để sát hạch giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

  Thời gian áp dụng thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

  1. Nội dung bộ 600 câu hỏi:
  a) Chương 1: Gồm 166 câu về khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ (từ câu số 1 đến câu số 166).
  b) Chương 2: Gồm 26 câu về nghiệp vụ vận tải (từ câu số 167 đến câu số 192).
  c) Chương 3: Gồm 21 câu về văn hóa giao thông và đạo đức người lái xe (từ câu 193 đến câu 213).
  d) Chương 4: Gồm 56 câu về kỹ thuật lái xe (từ câu 214 đến câu 269).
  đ) Chương 5: Gồm 35 câu về cấu tạo và sửa chữa (từ câu 270 đến câu 304).
  e) Chương 6: Gồm 182 câu về hệ thống biển báo hiệu đường bộ (từ số 305 đến câu số 486).
  g) Chương 7: Gồm 114 câu về giải các thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông (từ số 487 đến câu số 600).
  h) Chương 8: Gồm 60 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, được lựa chọn từ bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

  2. Hướng dẫn sử dụng bộ 600 câu hỏi:
  a) Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F gồm 600 câu, trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
  b) Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1 gồm 574 câu hỏi trong bộ 600 câu (không sử dụng 26 câu về nghiệp vụ vận tải từ câu số 167 đến câu số 192) trong đó có 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
  c) Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A2 gồm 450 câu trong bộ 600 câu trong đó có 50 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
  d) Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A3 và A4 gồm 500 câu trong bộ 600 câu, trong đó có 54 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.
  đ) Câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1 gồm 200 câu trong bộ 600 câu, trong đó có 20 câu trong bộ 60 câu về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng.


  link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  DHR34, angoc1234, Funny05 and 4 others like this.
Moderators: virgor

Chia sẻ trang này