Bộ sưu tập cá đồng bằng sông cửu long

Thảo luận trong 'Tủ sách Khoa học' bắt đầu bởi Nano, 1/10/13.

Moderators: Utron
 1. Nano

  Nano Lớp 5

  MỤC LỤC

  CÁ BÈ
  CÁ BA KỲ ĐỎ, CÁ CÓC ĐẬM
  CÁ BA KỲ TRẮNG
  CÁ BA LƯỠI
  CÁ BAO ÁO
  CÁ BA SA, CÁ BASA BOCOURTI
  CÁ BA THÚ
  CÁ BẠC
  CÁ BẠC MÁ
  CÁ BẠC ĐẦU
  CÁ BÃI TRẦU
  CÁ BÒ MỘT GAI LƯNG
  CÁ BỜN CÁT
  CÁ BÔNG
  CÁ BỐNG CÁT
  CÁ BỐNG KÈO
  CÁ BỐNG KÈO VẢY NHỎ
  CÁ BỐNG KÈO VẢY TO
  CÁ BÔNG LAU
  CÁ BỐNG MẮT TRE
  CÁ BỐNG SAO
  CÁ BỐNG TƯỢNG
  CÁ BỐNG TRÂN
  CÁ BỐNG VẢY CAO
  CÁ BỐNG XỆ VẢY NHỎ
  CÁ BƠN NGỘ
  CÁ BƠN VẰN RĂNG TO
  CÁ BÈ TOLI
  CÁ BẸ TRẮNG (CÁ TRAO)
  CÁ BÒ ĐUÔI DÀI
  CÁ BUỒM
  CÁ BÈ XƯỚC
  CÁ BẢY MÀU
  CÁ BA KỲ ĐỎ, CÁ CÓC ĐẬM
  CÁ CAM SỌC
  CÁ CAM VÂN
  CÁ CÓC
  CÁ CHAI
  CÁ CHẠCH
  CÁ CHẠCH BÔNG
  CÁ CHÍCH CHOÈ
  CÁ CHẠCH LỬA
  CÁ CHẠCH LÁ TRE
  CÁ CHÀI
  CÁ CHIM ĐEN
  CÁ CHIM TRẮNG
  CÁ CHIÊN
  CÁ CHỌI, CÁ THIA XIÊM
  CÁ CHẼM
  CÁ CHÉP
  CÁ CHÉT
  CÁ CHỐT BÔNG
  CÁ CHỐT CỜ
  CÁ CHỐT CHUỐI 1
  CÁ CHỐT CHUỐI 2
  CÁ CHỐT GIẤY, CÁ LĂNG GIẤY
  CÁ CHỐT SỌC
  CÁ CHỐT SỌC 1
  CÁ CHỐT SỌC 2
  CÁ CHỐT TRẮNG
  CÁ CHUỐI HOA
  CÁ CHUỒN ĐẤT PHƯƠNG ĐÔNG
  CÁ CHỈ VÀNG
  CÁ CHÁY BẸ
  CÁ CHÁY NAM
  CÁ CÒM
  CÁ CƠM SỌC TIÊU
  CÁ CƠM SĂNG
  CÁ CƠM SÔNG
  CÁ CƠM SÔNG
  CÁ CƠM THƯỜNG
  CÁ CỜ ẤN ĐỘ
  CÁ CỜ XANH
  CÁ DỨA
  CÁ DÌA CÔNG
  CÁ DƯA XÁM
  CÁ DÓC
  CÁ DẦM
  CÁ DẢNH
  CÁ DẢNH BÔNG
  CÁ DÀNH DỤC
  CÁ DUỒNG
  CÁ DUỒNG BAY
  CÁ DẦY
  CÁ ĐÉ
  CÁ ĐÙ BẠC
  CÁ ĐỎ DẠ LỚN
  CÁ ĐỐI MỤC
  CÁ ĐỎ MANG
  CÁ ĐỔNG ĐEN
  CÁ ĐUỐI BỒNG MÕM NHỌN
  CÁ ĐẦU VUÔNG
  CÁ XÊCAN NGŨ VÂN, CÁ ĐÒNG ĐONG NĂM VỆT
  CÁ ÉT MỌI
  CÁ GIỐNG DÀI LƯỠI CÀY
  CÁ HÔ
  CÁ HÈ CHẤM ĐỎ
  CÁ HỌC TRÒ
  CÁ HE ĐỎ
  CÁ HEO
  CÁ HEO RỪNG, CÁ HEO XANH
  CÁ HEO SỌC
  CÁ HE VÀNG
  CÁ HIẾU MIỆNG ĐEN
  CÁ HÀM ẾCH
  CÁ HÈ MÕM DÀI
  CÁ HƯỜNG 1
  CÁ MÙI, CÁ HƯỜNG
  CÁ HƯƠNG VỆN
  CÁ HỐ ĐẦU RỘNG
  CÁ KHẾ MÕM DÀI
  CÁ KHOAI
  CÁ KHOAI SÔNG
  CÁ RỒNG, CÁ KIM LONG
  CÁ KẾT
  CÁ CHỐT GIẤY, CÁ LĂNG GIẤY
  CÁ LÓC, CÁ SỘP
  CÁ LÓC BÔNG
  CÁ LEO
  CÁ LIA THIA 1
  CÁ LƯỠI HÙM
  CÁ LƯỠI MÈO
  CÁ LINH CHUỐI
  CÁ LINH CÁM
  CÁ LINH GIÓ
  CÁ LINH ỐNG
  CÁ LINH RÌA 2
  CÁ LINH RÌA
  CÁ LINH TÍA
  CÁ LÚI SỌC
  CÁ LIỆT XANH
  CÁ LÌM KÌM
  CÁ LÌM KÌM
  CÁ LÌM KÌM
  CÁ LÌM KÌM
  LƯƠN
  CÁ LĂNG
  CÁ LÒNG TONG ĐÁ (3)
  CÁ LÒNG TONG ĐÁ (2)
  CÁ LÒNG TONG LƯNG THẤP
  CÁ LONG TONG MƯƠNG
  CÁ LÀNH CANH
  CÁ LẸP ĐEN
  CÁ LẸP SẮC (CÁ LẸP RỚP)
  CÁ LẸP TRẮNG
  CÁ LẸP VÀNG
  CÁ MÀO GÀ TRẮNG (CÁ LÀNH CÀNH TRẮNG)
  CÁ TỚP XUÔI, CÁ LẸP SÂU
  CÁ MÙI, CÁ HƯỜNG
  CÁ MÈ
  CÁ MÚ CHẤM ĐEN
  CÁ MÚ CHẤM VẠCH
  CÁ MÈ HÔI
  CÁ MÈ HƯƠNG
  CÁ MÒI
  CÁ MŨI KIẾM
  CÁ MIỄN SÀNH BỐN GAI
  CÁ MRIGAN
  CÁ MỐI VỆN
  CÁ MÈ LÚI
  CÁ MÓM GAI DÀI
  CÁ MÀO GÀ ĐỎ
  CÁ MÀO GÀ TRẮNG (CÁ LÀNH CÀNH TRẮNG)
  CÁ MÈ SỌC
  CÁ MÈ VINH
  CÁ MÂY
  CÁ NÓC 4
  CÁ NÓC 3
  CÁ NÓC 1
  CÁ NỤC SÒ
  CÁ NÓC SAO
  CÁ NỤC THUÔN
  CÁ NÓC TRO
  CÁ NÓC VÀNG 2
  CÁ NÓC VÀNG
  CÁ NGỪ Ồ
  CÁ NGỰA GAI
  CÁ NGỰA SÔNG, CÁ NGỰA NAM
  CÁ NGỰA XÁM
  CÁ NGỰA XƯƠNG
  CÁ NGỪ BÒ
  CÁ NGỪ CHÙ
  CÁ NGỪ MẮT TO
  CÁ NGÁT
  CÁ NHÁI 2
  CÁ NHÁI
  CÁ NHÁM ĐIỂM SAO
  CÁ NHỤ ẤN ĐỘ
  CÁ NHỒNG VẰN
  CÁ NẠNG HỒNG
  CÁ NÂU
  CÁ ÔNG LÃO MÕM NGẮN
  CÁ Ó SAO
  CÁ Ó ĐẦU BÒ
  CÁ PHÈN HAI SỌC
  CÁ PHÈN KHOAI
  CÁ PHÈN MỘT SỌC
  CÁ PHÈN SỌC ĐEN
  CÁ PHÈN TRẮNG
  CÁ PHÈN VÀNG
  CÁ RỒNG, CÁ KIM LONG
  CÁ RỰA
  CÁ RÔ BIỂN
  CÁ RẦM
  CÁ RÔ ĐỒNG
  CÁ RỚP
  CÁ RÔ PHI ĐEN
  CÁ RÔ PHI VẰN
  CÁ TRÔI ẤN ĐỘ, RÔHU
  CÁ SẶC BƯỚM
  CÁ SẶC ĐIỆP
  CÁ SẶC RẰN
  CÁ SẶC VỆN
  CÁ SƠN BẦU
  CÁ SÒNG CHẤM
  CÁ SÒNG GIÓ
  CÁ SƠN GIÁN
  CÁ SẠO
  CÁ SẠO CHẤM
  CÁ SONG CHẤM ĐỎ
  CÁ SONG SỌC NGANG ĐEN
  CÁ SONG SÁU SỌC
  CÁ BẸ TRẮNG (CÁ TRAO)
  CÁ CHỌI, CÁ THIA XIÊM
  CÁ ÚC, THIỀU
  CÁ TAI TƯỢNG
  CÁ THÒI LÒI
  CÁ THIỂU
  CÁ THẦN TIÊN
  CÁ THÁT LÁT
  CÁ THU HỐ
  CÁ THU NGÀNG
  CÁ THU RẮN
  CÁ THU SÔNG
  CÁ THUYỀN
  CÁ TỌP
  CÁ TỚP XUÔI, CÁ LẸP SÂU
  CÁ TRA
  CÁ TRA BẦU (CÁ TRA NGHỆ)
  CÁ TRA CHUỘT 2
  CÁ TRA CHUỘT (CÁ XÁC ỐC)
  CÁ TRA DẦU
  CÁ TRAO TRÁO
  CÁ TRA XIÊM
  CÁ TRA YÊU
  CÁ TRÁC ĐỎ
  CÁ TRÍCH VẢY XANH
  CÁ TRÍCH XƯƠNG
  CÁ TRÁC NGẮN
  CÁ TRÔI ẤN ĐỘ, RÔHU
  CÁ TRÈN BẦU
  CÁ TRÈN LÁ
  CÁ TRÈN MỞ
  TRÈN ỐNG
  CÁ TRÈN TRẮNG
  CÁ TRÁO VÂY LƯNG ĐEN
  CÁ TRÊ PHI
  CÁ TRÀ SÓC
  CÁ TRÊ TRẮNG
  CÁ TRÊ VÀNG
  CÁ ÚC GẠO
  CÁ ÚC NGHỆ
  CÁ ÚC SÀO
  CÁ ÚC, THIỀU
  CÁ ÚC THÉP
  CÁ UỐP BÊ LĂNG
  CÁ VỒ CỜ
  CÁ VỒ CHÓ
  CÁ VỒ ĐÉM
  CÁ VỀN
  CÁ VÀNG
  CÁ VẢY XƯỚC
  CÁ XÊCAN NGŨ VÂN, CÁ ĐÒNG ĐONG NĂM VỆT
  CÁ XÁC SỌC
  TRÈN ỐNG
  CÁ TRÈN TRẮNG
  CÁ TRÁO VÂY LƯNG ĐEN
  CÁ TRÊ PHI
  CÁ TRÀ SÓC
  CÁ TRÊ TRẮNG
  CÁ TRÊ VÀNG
  CÁ ÚC GẠO
  CÁ ÚC NGHỆ
  CÁ ÚC SÀO
  CÁ ÚC, THIỀU
  CÁ ÚC THÉP
  CÁ UỐP BÊ LĂNG
  CÁ VỒ CỜ
  CÁ VỒ CHÓ
  CÁ VỒ ĐÉM
  CÁ VỀN
  CÁ VÀNG
  CÁ VẢY XƯỚC
  CÁ XÊCAN NGŨ VÂN, CÁ ĐÒNG ĐONG NĂM VỆT
  CÁ XÁC SỌC


  CÁ BẢY MÀU
  Tên khoa học: Poecilia reticulata, (Peters, 1859)
  Tên tiếng Anh: Guppy
  Bộ: cá sóc Cyprinodontiformes
  Họ: cá bảy màu Poecilidae
  Giống: Poecilia
  Đặc điểm hình thái: Đầu nhỏ, đỉnh đầu phẳng. Mõm nhìn ngang nhọn, nhìn từ mặt lưng có hình vuông. Miệng cận trên, rộng ngang, rạch miệng ngắn. Môi dưới phát triển và đưa ra phía trước, không có rãnh ngăng cách sau môi. Môi trên co duỗi được, rãnh sau môi liên tục. Bụng to, tròn nhất là ở con cái, phần sau đuôi dẹp bên. Các tia vi hậu môn của con đực biến thành cơ quan giao cấu. Vi đuôi tròn, không chẻ hai. Mặt lưng và bên có màu xám nhạt, đỉnh đầu có một chấm đen, bụng có màu trắng. Riêng ở con đực ngoài những đạc điểm trên có có màu chấm đen, vàng, đỏ, cam và các sọc ngoài ngoằn ngoèo trên các tia vi.
  Môi trường sống: nước ngọt, nước lợ
  Vùng phân bố: Nam Mỹ: Venezuela, Barbados, Trinidad, phía bắc Brazil và Guyanas.


  ( Theo trang: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link )

  ( Theo trang: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link )

  ( Theo trang:Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link )

  ( Theo trang: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link )

  Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Chú ý: Mình tải lên toàn bộ Bộ sưu tập vào một file, nhưng vì file quá lớn nên mình phải dùng winrar chia ra làm 8 part, rồi dùng winzip nén 2 part lại thành một phần.

  Vì vậy để đọc các bạn phải tải đủ 4 phần đính kèm dưới đây rồi giải nén tất cả các phần đó để có được 8 part, rồi giải nén 1 part là sẽ có 1 file hoàn chỉnh.

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Nguồn : [email protected]
  Quoc San chuyển eBook của ducdung005235 thành dạng từ điển để dễ tra tên cá.
  Khi tra tên, các bạn không cần gõ chữ “cá” nhé. Ngoài ra còn có thể dùng ký tự đại diện (*, ?) nếu không biết chính xác.
  Trong “từ điển” này, tôi cố ý thêm 1 tính năng: Mỗi lần mở, nó luôn nhảy đến trang đầu, thay vì chuyển đến trang đã đọc trước đó.
  File PRC này dung lượng vẫn lớn, 15,87Mb, vì hình ảnh nhiều.


  Mong là nó hữu ích cho các bạn.
  Link tải về: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link hoặc Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Nguồn : Quoc San @TVE
   
 2. TTNY

  TTNY Mầm non

  Có file PDF ko bạn?
   
  buihoangdiem thích bài này.
Moderators: Utron

Chia sẻ trang này