Khác Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam (Nguyễn Thị Ngọc Thuần)

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi Sát Thủ Giấu Mặt, 21/7/15.

Moderators: virgor
 1. Tên sách: Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam.
  Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thuần (Chủ biên), Nguyễn Hữu Giới, Nguyễn Thanh Đức.
  Hà Nội, 2006.

  CAC THU VIEN VA TRUNG TAM THONG TIN - THU VIEN O VIET NAM.jpg

  Đôi lời giới thiệu.
  Sự nghiệp Thư viện Việt Nam từ sau năm 1975 - nhất là từ khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới 1986 - cho đến nay đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Hệ thống thư viện công cộng và các hệ thống thư viện chuyên ngành, đa ngành trong cả nước đã từng bước lớn mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng, đã và đang hoạt đọng có nhiều khởi sắc và đạt được những thành tựu to lớn, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
  Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay các thư viện ở Việt Nam là một lực lượng rất hùng hậu. Hệ thống thư viện cả nước có 1 Thư viện Quốc gia Việt Nam, 64 thư viện tỉnh, thành phố, 582 thư viện quận, huyện, thị xã, 6046 thư viện xã, phường, tủ sách khu dân cư, thôn, làng với tổng số 8.000 cán bộ và hơn 22 triệu bản sách...
  Để giúp bạn đọc hiểu biết thêm về thư viện ở Việt Nam, cũng tiện cho việc theo dõi, tra cứu thông tin, địa chỉ, phục vụ cho việc tìm kiếm tư liệu. Tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách "Các thư viện và trung tâm thông tin - thư viện ở Việt Nam".
   
Moderators: virgor

Chia sẻ trang này