Kế toán Chế độ kế toán Doanh nghiệp mới - 2006

Thảo luận trong 'Tủ sách Kinh tế - Quản trị' bắt đầu bởi moonuycxalim, 5/10/13.

Moderators: thanhbt, TĐT
 1. moonuycxalim

  moonuycxalim Lớp 10

  Ngày 20 tháng 03 năm 2006, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc Ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp mới. Quyết định này thay thế Quyết định số 1141TC/QĐ/CĐKT ngày 01-11-1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ kế toán doanh nghiệp”; Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Chế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp”

  “Chế độ Kế toán doanh nghiệp” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Chế độ Kế toán doanh nghiệp, gồm 4 phần:

  - Phần thứ nhất - Hệ thống tài khoản kế toán;
  - Phần thứ hai - Hệ thống báo cáo tài chính;
  - Phần thứ ba - Chế độ chứng từ kế toán;
  - Phần thứ tư - Chế độ sổ kế toán.

  Các nội dung quy định trong các Quyết định ban hành Chuẩn mực kế toán và các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán từ đợt 1 đến đợt 5 không trái với nội dung quy định tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

  Quyết định 15 ra đời là sự tổng hợp và hoàn thiện Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam sau khi ban hành các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và các Thông tư hướng dẫn. Quyết định 15 giúp cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, thuộc mọi lĩnh vực hoạt động có thể nhất thể hoá công tác kế toán nhằm nâng cao tính minh bạch trong công tác kế toán, tài chính của doanh nghiệp và nhằm đảm bảo tính so sánh trong nền kinh tế quốc dân.

  http://www.mediafire.com/download/0e5jij7x7j4ae8z/Che+do+ke+toan+Doanh+nghiep+2006.doc

  Người post cũ Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Nguồn TVE
   
Moderators: thanhbt, TĐT

Chia sẻ trang này