Cớ sao mãi yêu em - Tâm Văn

Thảo luận trong 'Sách ngôn tình Trung Quốc' bắt đầu bởi nhannt81, 4/10/13.

 1. nhannt81

  nhannt81 Lớp 4  [HR][/HR]
  Cớ sao mãi yêu em
  Tác giả: Tâm Văn
  Người dịch : Yingli
  Nhà xuất bản: Văn học
  Công ty phát hành : Văn Việt

  [​IMG]
  Giới thiệu truyện:
  Mười lăm mười sáu tuổi, chúng mình gặp phải tình yêu
  nhưng chẳng biết cách yêu. Hai mươi lăm haimươi sáu tuổi, chúng ta bi[SIZE=4]ết y[SIZE=4]êu l[SIZE=4]ại ch[SIZE=4]ẳng th[SIZE=4]ể n[SIZE=4]ào t[SIZE=4]ìm th[SIZE=4]ấy t[SIZE=4]ình y[SIZE=4]êu n[SIZE=4]ữa.
  [SIZE=4][SIZE=4]Đ[SIZE=4]ây k[SIZE=4]h[SIZE=4]ông p[SIZE=4]h[SIZE=4]ải l[SIZE=4]à ti[SIZE=4]ểu thuy[SIZE=4]ết h[SIZE=4]ư c[SIZE=4]ấu [SIZE=4]m[SIZE=4]à l[SIZE=4]à quy[SIZE=4]ển h[SIZE=4]ồi k[SIZE=4]ý v[SIZE=4]ề tu[SIZE=4]ổi thanh xu[SIZE=4]ân.
  [SIZE=4][SIZE=4]Khi tu[SIZE=4]ổi [SIZE=4]thanh xu[SIZE=4]ân d[SIZE=4]ần h[SIZE=4]éo [SIZE=4]úa [SIZE=4]l[SIZE=4]ụi t[SIZE=4]àn theo n[SIZE=4]ăm th[SIZE=4]áng[SIZE=4], t[SIZE=4]ôi [SIZE=4]đ[SIZE=4]ã d[SIZE=4]ùng ng[SIZE=4]òi b[SIZE=4]út c[SIZE=4]ủa m[SIZE=4]ình t[SIZE=4]ừng ch[SIZE=4]út g[SIZE=4]ợi l[SIZE=4]ại cu[SIZE=4]ộc s[SIZE=4]ống [SIZE=4]th[SIZE=4]ời tr[SIZE=4]ung h[SIZE=4]ọc, m[SIZE=4]ái tr[SIZE=4]ư[SIZE=4]ờng [SIZE=4]đ[SIZE=4]ại h[SIZE=4]ọc, nh[SIZE=4]ững n[SIZE=4]ăm th[SIZE=4]áng t[SIZE=4]ươi [SIZE=4]đ[SIZE=4]ẹp trong s[SIZE=4]áng s[SIZE=4]ôi n[SIZE=4]ổi nh[SIZE=4]ất c[SIZE=4]ùng m[SIZE=4]ối t[SIZE=4]ình ng[SIZE=4]ây d[SIZE=4]ại thu[SIZE=4]ần khi[SIZE=4]ết tr[SIZE=4]ư[SIZE=4]ớc kia c[SIZE=4]ủa m[SIZE=4]ình.
  [SIZE=4]Tuy r[SIZE=4]ằng khi [SIZE=4]đ[SIZE=4]ó, ch[SIZE=4]úng t[SIZE=4]ôi ch[SIZE=4]ưa h[SIZE=4]ọc [SIZE=4]đ[SIZE=4]ư[SIZE=4]ợc c[SIZE=4]ách y[SIZE=4]êu[SIZE=4] nh[SIZE=4]ưng c[SIZE=4]ó th[SIZE=4]ể kh[SIZE=4]ẳng [SIZE=4]đ[SIZE=4]ịnh m[SIZE=4]ột [SIZE=4]đi[SIZE=4]ều r[SIZE=4]ằng ch[SIZE=4]úng t[SIZE=4]ôi [SIZE=4]đ[SIZE=4]ã th[SIZE=4]ực s[SIZE=4]ự y[SIZE=4]êu nhau s[SIZE=4]âu [SIZE=4]đ[SIZE=4]ậm.
  [SIZE=4]D[SIZE=4]ù sau ng[SIZE=4]ần [SIZE=4]ấy n[SIZE=4]ăm, anh r[SIZE=4]ời xa t[SIZE=4]ôi nh[SIZE=4]ưng t[SIZE=4]ôi v[SIZE=4]ẫn nh[SIZE=4]ớ v[SIZE=4]ề h[SIZE=4]ình [SIZE=4]ảnh c[SIZE=4]ủa anh[SIZE=4], v[SIZE=4]ề nh[SIZE=4]ững n[SIZE=4]ăm th[SIZE=4]áng t[SIZE=4]ươi tr[SIZE=4]ẻ ch[SIZE=4]úng t[SIZE=4]ôi [SIZE=4]đ[SIZE=4]ã c[SIZE=4]ùng nhau tr[SIZE=4]ải qua.
  [SIZE=4][SIZE=4]Ngu[SIZE=4]ồn: [URL="https://www.facebook.com/groups/chamchilamebookfree/649341088415576/"]https://www.facebook.com/groups/cham...9341088415576/[/URL]
  [SIZE=4]Link d[SIZE=4]ành cho c[SIZE=4]ác b[SIZE=4]ạn ko v[SIZE=4]ào FB [SIZE=4]đ[SIZE=4]ư[SIZE=4]ợc:[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Link riêng: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  ---------------------
  Người gửi: baonhi_1401
  Nguồn: TVE
   

Chia sẻ trang này