Từ điển Collins Visual Dictionaries (book, audio, quizlet, booklet)

Thảo luận trong 'Tủ sách Học ngoại ngữ' bắt đầu bởi htahta, 29/10/21.

 1. htahta

  htahta Lớp 7

  • pdf, epub: ebook visual dictionary
  • mp3: zip file containing mp3 audio files
  • quizlet: flashcards, quizzes and games
  • booklet: Collins 3000 Words and Phrases

  1. Vietnamese Visual Dictionary : A Photo Guide to Everyday Words and Phrases in Vietnamese (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]

  Hello.
  Xin chào.
  sin chow

  Hi!
  Chào!
  chow

  Good morning/evening.
  Chào buổi sáng/tối.
  chow boo-ee sang/toy

  Good afternoon.
  Chào.
  chow

  Good night.
  Chúc ngủ ngon.
  chook ngoo ngon
  3D_42

  2. Thai Visual Dictionary : A Photo Guide to Everyday Words and Phrases in Thai (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]

  3. Korean Visual Dictionary : A Photo Guide to Everyday Words and Phrases in Korean (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]

  4. English Visual Dictionary : A photo guide to everyday words and phrases in English (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]

  5. Spanish Visual Dictionary : A photo guide to everyday words and phrases in Spanish (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]
  [​IMG]

  6. Mandarin Chinese Visual Dictionary : A photo guide to everyday words and phrases in Mandarin Chinese (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]

  7. Japanese Visual Dictionary : A photo guide to everyday words and phrases in Japanese (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]

  8. Italian Visual Dictionary : A photo guide to everyday words and phrases in Italian (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]

  9. German Visual Dictionary : A photo guide to everyday words and phrases in German (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]

  10. French Visual Dictionary : A photo guide to everyday words and phrases in French (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]

  11. Arabic Visual Dictionary : A photo guide to everyday words and phrases in Arabic (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link) (Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link)
  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 29/10/21
  film2023, Lephe, utitgg and 1 other person like this.

Chia sẻ trang này