Phật Giáo Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hungtk, 16/2/17.

Moderators: mopie
 1. hungtk

  hungtk Lớp 7

  Đại Cương Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới
  A Concise History Of Buddhism

  Andrew Skilton (Dharmacari Sthiramati)
  Tỳ-kheo Thiện Minh chuyển dịch

  MỤC LỤC
  Lời giới thiệu
  Tác Giả
  Cách phát âm chữ Phạn
  Lời tựa
  PHẦN I - PHẬT GIÁO Ở ẤN ĐỘ

  1. Bối cảnh Ấn Độ cổ đại - Tiền sử Phật giáo
  Nền văn minh lưu vực sông Indus
  Văn hóa Vêđa

  2. Đức Phật

  3. Lời dạy của Đức Phật
  Các bậc hiểu biết
  Tuệ giác của Đức Phật

  4. Đường Giác ngộ
  Giới (śīla)
  Định (samādhi)
  Các nhân tố giác ngộ (bodhyaṅgas)
  Mục tiêu

  5. Tăng già đầu tiên

  6. Các đại hội
  Đại hội thứ nhất
  Đại hội thứ hai
  Các đại hội khác

  7. Sự phát triển của Tăng già (cho tới TK I trước CN)
  Tổ chức của Tăng già
  Trú xứ của Tăng già
  Những phát triển về việc hành đạo
  Những ảnh hưởng chính trị - sự bảo trợ và việc ngược đãi của nhà nước

  8. Các trường phái Phật giáo
  Bối cảnh việc hình thành các trường phái Phật giáo
  Các trường phái ngoài Đại thừa

  9. Tam tạng kinh điển - Phật giáo chính truyền
  Luật tạng
  Cấu trúc của kinh tạng (sūtra piṭaka)

  10. Vi diệu pháp (Abhidharma)
  Định nghĩa
  Nguồn gốc và bối cảnh
  Khía cạnh văn học
  Các sách thuộc bộ Luận tạng của Theravāda
  Các sách thuộc bộ Luận tạng của Sarvāstivādin

  11. Nguồn gốc của Đại thừa

  12. Các kinh Đại thừa - kinh điển mới
  Nguồn gốc
  Kinh Bát nhã ba la mật đa (prajñāpāramitā sūtra)
  Kinh Diệu pháp liên hoa (Saddharma-puṇḍarīka sūtra hay lotus sūtra)
  Kinh Sukhāvatī-vyūha sūtra
  Kinh Vimalakīrti-nirdeśa
  Các kinh Samādhi
  Các kinh Sám hối
  Kinh Buddhāvataỵsaka (hay avataỵsaka)
  Các kinh Duy thức
  Các kinh Tathāgatagarbha
  Các tuyển tập Kinh
  Các kinh về Luân hồi
  Các kinh về "Giới luật"
  Các kinh về các Nhân vật

  13. Lý tưởng siêu nhiên mới: vị Bồ tát
  Con đường Bồ tát

  14. Các trường phái Đại thừa (I) - Trường phái Madhyamaka

  15. Các trường phái Đại thừa (II) - Trường phái Yogācārin
  Học thuyết Ba bản tính
  Việc thực hành của Yogācārin
  Kết luận về các trường phái Đại thừa

  16. Học thuyết Tathāgatagarbha

  17. Phái Tantra và Phật giáo Mật tông

  18. Sự suy tàn của Phật giáo tại Ấn Độ

  PHẦN II- PHẬT GIÁO Ở NGOÀI ẤN ĐỘ

  19. Phật giáo ở Sri Lanka

  20. Phật giáo ở Đông Nam Á
  Miến Điện
  Căm Bốt
  Thái Lan
  Việt Nam
  Inđônêxia

  21. Phật giáo tại Trung Á và Kashmir

  22. Phật giáo ở Trung Quốc
  Các trường phái Ấn Độ ở Trung Hoa
  Các trường phái Phật giáo - Bản gốc Trung Hoa:
  Thiên thai, Hoa nghiêm, Thiền, Tịnh độ
  Giai đoạn cuối của Phật giáo Trung Hoa

  23. Phật giáo ở Triều Tiên

  24. Phật giáo ở Nhật Bản
  Các hình thức Phật giáo Nhật Bản

  25. Phật giáo ở Tây Tạng
  Thời kỳ truyền đạo đầu tiên
  Thời kỳ truyền đạo lần thứ hai
  Các dòng Phật giáo Tây Tạng

  26. Phật giáo ở Mông Cổ

  27. Phật giáo ở Nêpal

  28. Phật giáo ở Ba Tư
  Chú thích
  -----*-----

  Nguồn : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

   

  Các file đính kèm:

  idefix, GiacVien, wellzeens and 18 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này