LS-Việt Nam Đại Nam liệt truyện

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi conguyen, 30/9/13.

Moderators: Bọ Cạp
 1. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  LỜI NÓI ĐẦU
  Đại Nam liệt truyện là một bộ sách có quy mô khá đồ sộ trong kho tàng thư tịch cổ viết bằng chữ Hán của Việt Nam, do cơ quan làm sử chính thức của nhà Nguyễn là Quốc sử quán biên soạn vào giữa thế kỷ XIX.

  Đại Nam liệt truyện gồm 87 cuốn, 2000 trang bản thảo, chia làm hai phần chính: Tiền biên và Chính biên, ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích , công trạng các công thần , liệt nữ, danh tăng... và gia phả nhà Nguyễn trước và sau khi "Gia Long lập quốc". Bộ sách đã được các nhà dịch thuật nghiên cứu sắp xếp tại làm 4 tập:

  Tập 1 : Tiền biên: Từ cuốn đầu tiên cuốn 6.
  Tập 2: Chính biên (Sơ tập): Từ cuốn đầu đến cuốn 33.
  Tập 3: Chính biên (Nhị tập): Từ cuốn đầu đến cuốn 25.
  Tập 4: Chính biên (Nhị tập): Từ cuốn 26 đến cuốn 46.

  Trước đây, các nhà nghiên cứu cũng nhận thức rõ tầm quan trọng của Liệt truyện nên một vài phần của bộ sách đã được dịch và xuất bản nhưng chỉ phục vụ trong phạm vi hẹp. Hiện nay việc lưu hành rộng rãi bản dịch toàn bộ Đại Nam liệt truyện là rất cần thiết. Do đó, Viện Sử học phối hợp với Nhà xuất bản Thuận Hóa đã cố gắng để bộ sách quý này được xuất bản trọn vẹn một lần mong đáp ứng nhu cầu bạn đọc.

  Đạt được kết quả này, Viện Sử học đã làm hết sức mình để giữ gìn và phát huy hơn 2000 trang bản thảo trong những điều kiện rất hạn hẹp. Các nhà Hán học kỳ cựu đã làm việc tại Viện Sử học như Hoa Bằng, Đỗ Mộng Khương, Ngô Hữu Tạo, Cao Huy Giu, Nguyễn Trọng Hân, Nguyễn Mạnh Duân, Phạm Huy Giu, Trương Văn Chinh, Nguyễn Danh Chiên, Phan Đại Doãn... đã đóng góp công sức, trí tuệ rất nhiều vào bản dịch này.
  Bản dịch đã được xuất bản lần đầu năm 1993 và tái bản lần thứ nhất vào năm 1997. Thể theo đề nghị của bạn đọc, nhất là giới nghiên cứu sử học, chúng tôi cho tái bản lần thứ hai, có sửa chữa; nhưng chắc chắn vẫn còn thiếu sót, rất mong bạn đọc, các nhà nghiên cứu góp ý kiến, chỉ bảo cho những hạn chế để hy vọng lần tái bản tiếp theo bộ sách sẽ được hoàn chỉnh hơn.
  VIỆN SỬ HỌC - NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA

  Thông tin về ebook :
  ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN
  Tập 1 : TIỀN BIÊN
  Biên soạn : QUỐC SỬ QUÁN TRIỀU NGUYỄN
  Người dịch : ĐỖ MỘNG KHƯƠNG
  Người hiệu đính : HOA BẰNG
  VIỆN SỬ HỌC VIỆT NAM
  NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA, HUẾ 2006
  Tái bản lần thứ hai
  Khổ 14.5 x 20.5. Số trang : 239

  Thực hiện ebook : hoi_ls
  Định dạng: prc

  QUYỂN 1
  TRUYỆN CÁC HẬU PHI

  QUYỂN 2
  TRUYỆN CÁC HOÀNG TỬ
  TRUYỆN CÁC CÔNG CHÚA

  QUYỂN 3
  TRUYỆN CÁC BỀ TÔI (I)
  Nguyễn Ư Kỷ
  Tống Phúc Trị
  Tống Phúc Hiệp
  Tống Phúc Hòa
  Mạc Cảnh Huống
  Trần Đức Hòa
  Đào Duy Từ
  Nguyễn Hữu Tiến
  Nguyễn Hữu Dật
  Nguyễn Hữu Hào
  Nguyễn Hữu Cảnh
  ...

  QUYỂN 4
  TRUYỆN CÁC BỀ TÔI (II)
  Nguyễn Cửu Kiều
  Nguyễn Cửu Thế
  Nguyễn Cửu Vân
  Nguyễn Cửu Chiêm
  Nguyễn Cửu Đàm
  Nguyễn Cửu Pháp
  Nguyễn Cửu Dật
  ...

  QUYỂN 5
  TRUYỆN CÁC BỀ TÔI (III)
  Nguyễn Đăng Đệ
  Nguyễn Đăng Thịnh
  Nguyễn Cư Trinh
  ...

  QUYỂN 6
  TRUYỆN CÁC BỀ TÔI (IV)
  Mạc Cửu
  Mạc Thiên Tứ
  Trần Thượng Xuyên

  TRUYỆN CÁC NGƯỜI ẨN DẬT
  Nguyễn Đăng Đàn
  Võ Trường Toản
  Đặng Đức Thuật và Lê Đạt
  Nguyễn Hương
  Hoàng Quang

  TRUYỆN CÁC CAO TĂNG
  Tạ Nguyên Thiều
  Thạch Liêm
  Đạt Bản
  Viên Quang
  ...

  PHỤ CHÉP CÁC TRUYỆN NGHỊCH THẦN, GIAN THẦN
  Hiệp, Trạch
  Anh, Trung
  Huệ và Thông
  Trương Phúc Loan

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn e-thuvien.com
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 13/10/13
 2. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN
  Tập 2 : CHÍNH BIÊN - SƠ TẬP

  Biên soạn : QUỐC SỬ QUÁN TRIỀU NGUYỄN
  Người dịch : ĐỖ MỘNG KHƯƠNG
  Người hiệu đính : HOA BẰNG
  VIỆN SỬ HỌC VIỆT NAM
  NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA, HUẾ 2006
  Tái bản lần thứ hai
  Khổ 14.5 x 20.5. Số trang : 711
  Thực hiện ebook : hoi_ls
  Định dạng: prc

  QUYỂN 1
  TRUYỆN CỦA CÁC HẬU PHI
  Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng hậu
  Nguyễn Từ Phi
  Thế Tổ Thừa Thiên Cao Hoàng hậu
  Thuận Thiên Cao Hoàng hậu

  QUYỂN 2
  TRUYỆN CỦA CÁC HOÀNG TỬ
  Các con Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng đế
  Các con của Thế Tổ Cao Hoàng đế.

  QUYỂN 3
  TRUYỆN CÁC CÔNG CHÚA
  Bốn con gái của Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng đế
  Các con gái của Thế Tổ

  QUYỂN 4
  TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC I
  (Tôn Thất)
  Tôn Thất Huy
  Tôn Thất Hội
  ...

  QUYỂN 6
  TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC III
  Võ Tánh
  Ngô Tòng Chu
  Chu Văn Tiếp
  Vũ Di Nguy

  QUYỂN 7
  TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC IV
  Nguyễn Văn Nhân
  Nguyễn Hoàng Đức
  Phạm Văn Nhân

  QUYỂN 8
  TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC V
  Nguyễn Văn Trương
  ...

  QUYỂN 11
  TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC VIII
  Lê Quang Định
  Trịnh Hoài Đức
  Ngô Nhân Tĩnh
  ...

  QUYỂN 21
  TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XVIII
  Nguyễn Văn Thành

  QUYỂN 22
  TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XIX
  Lê Văn Duyệt
  ...

  QUYỂN 27
  TRUYỆN CÁC QUAN. MỤC XXIV
  Lê Văn Quân
  Nguyễn Văn Thoại
  Lưu Phước Tường
  Đặng Trần Thường
  ...

  QUYỂN 30
  TRUYỆN CHÉP VỀ NGỤY TÂY
  Nguyễn Văn Nhạc
  Nguyễn Văn Huệ
  Nguyễn Quang Toản

  QUYỂN 31
  TRUYỆN CÁC NƯỚC NGOÀI I
  Nước Cao Man
  ...

  QUYỂN 33
  TRUYỆN CÁC NƯỚC NGOÀI III
  Diến Điện
  Nam Chưởng
  Chiêm Thành

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn e-thuvien.com
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 13/10/13
 3. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN
  Tập 3 : CHÍNH BIÊN - NHỊ TẬP

  Biên soạn : QUỐC SỬ QUÁN TRIỀU NGUYỄN
  Người dịch : NGUYỄN MẠNH DUÂN, ĐỖ MỘNG KHƯƠNG
  NGÔ HỮU TẠO, PHẠM HUY GIU
  Người hiệu đính : CAO HUY GIU
  VIỆN SỬ HỌC VIỆT NAM
  NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA, HUẾ 2006
  Tái bản lần thứ hai
  Khổ 14.5 x 20.5. Số trang : 566
  Thực hiện ebook : hoi_ls
  Định dạng: prc

  QUYỂN ĐẦU
  QUYỂN 1
  TRUYỆN CÁC HẬU PHI - MỤC I
  ...
  QUYỂN 5
  TRUYỆN CÁC HOÀNG TỬ - MỤC I
  ...
  Tùng Thiện Quận vương Miên Thẩm

  QUYỂN 6
  TRUYỆN CÁC HOÀNG TỬ - MỤC II
  ...
  Tuy Lý Vương Miên Trinh
  ...

  QUYỂN 13
  TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC III
  Nguyễn Đăng Tuân
  Đăng Giai
  Đăng Hành
  ...

  QUYỂN 17
  TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC VII
  Bùi Phổ
  Hoàng Kim Sán
  Phan Văn Thúy
  Tạ Quang Cự
  Nguyễn Đình Phổ
  ...

  QUYỂN 20
  TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC X
  Đặng Văn Thiêm
  Đặng Huy Chước
  Nguyễn Công Trứ
  Hoàng Chiến
  Trương Minh Giảng
  ...

  QUYỂN 21
  TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC XI
  Trương Đăng Quế
  ...

  QUYỂN 23
  TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC XIII
  Nguyễn Tri Phương
  ...

  QUYỂN 25
  TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC XV.
  Hà Duy Phiên
  Lý Văn Phức

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn e-thuvien.com
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 13/10/13
 4. conguyen

  conguyen Sinh viên năm IV

  ĐẠI NAM LIỆT TRUYỆN
  Tập 4 : CHÍNH BIÊN - NHỊ TẬP

  Biên soạn : QUỐC SỬ QUÁN TRIỀU NGUYỄN
  Người dịch : TRƯƠNG VĂN CHINH, NGUYỄN DANH CHIÊN
  Người hiệu đính : CAO HUY GIU, PHAN ĐẠI DOÃN
  VIỆN SỬ HỌC VIỆT NAM
  NHÀ XUẤT BẢN THUẬN HÓA, HUẾ 2006
  Tái bản lần thứ hai
  Khổ 14.5 x 20.5. Số trang : 564
  Thực hiện ebook : hoi_ls
  Định dạng: prc

  QUYỂN 26
  TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC XVI
  ...
  Ngụy Khắc Đản
  Phan Thanh Giản
  ...
  QUYỂN 32
  TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC XXII
  Trần Tiễn Thành
  Bùi Ái
  Lưu Quỹ
  ...
  QUYỂN 36
  TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC XXVI
  ...
  Trịnh Xuân Thưởng
  Nguyễn Văn Hiển
  Trần Nhượng
  Phan Hữu Tự
  Nguyễn Tạo
  Ông Ích Khiêm
  ...
  QUYỂN 38
  TRUYỆN CÁC QUAN - MỤC XXVIII
  Hoàng Diệu
  Trương Định
  Phan Đình Thỏa
  ...
  QUYỂN 45
  TRUYỆN CÁC NGHỊCH THẦN - MỤC I
  Lê Văn Khôi

  QUYỂN 46
  TRUYỆN CÁC NGHỊCH THẦN - MỤC II
  Nông Văn Vân
  Cao Bá Quát.

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn e-thuvien.com
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 13/10/13
 5. vancuong7975

  vancuong7975 Banned

  Bộ sách rất hay ! giúp mọi biết thêm về lịch sử cuộc sống ông cha ta
   
 6. dongda40

  dongda40 Mầm non

  Bộ sách thật tuyệt vời
   
 7. tungpham2610

  tungpham2610 Lớp 3

  Triều Nguyễn thì đv em ko có tí ấn tượng.
   
 8. Ngo Ha Quyen

  Ngo Ha Quyen Lớp 4

  Bạn nào gỡ DRM dùm được không? Cám ơn nhé!
   
 9. hafreestyle

  hafreestyle Lớp 2

  Lịch sử triều Nguyễn, viết bằng quan sử Nguyễn thì giá trị rất thấp, lại qua mấy ông Hán học thì văn phong khó đọc. Tiếc là Việt Nam không có các nhà sử học nghiên cứu chuyên sâu cho tử tế. Mình đọc mấy sách cũ thời các cụ, sử Việt Nam thì không có gì so sánh, chứ viết về sử thế giới thì sai bét. Sử là sử, sử mà lồng ghép chính trị thì vứt đi
   
 10. Ngọc Sơn

  Ngọc Sơn Lớp 7

  Nói vậy là Việt Nam chẳng có gì, chẳng còn gì để đọc rồi? Phải không?
   
 11. nhan van

  nhan van Lớp 6

  Sử VN thời trước hầu hết là sử biên niên bạn ạ. Loại sử chuyên sâu, nghiên cứu một vài chủ đề, một vài góc độ chỉ mới có vài chục năm đổ lại đây thôi.
  Nếu để đọc chơi như bạn thì rõ ràng là khó đọc rồi, nhưng với nhà nghiên cứu thì đấy là những tư liệu thô rất giá trị. Nhận định một nguồn tư liệu là giá trị thấp chỉ vì người viết đương thời đủ biết người nói hời hợt cỡ nào rồi, chưa kể đọc sử mà chê khó đọc dễ đọc thì càng không nên đọc thể loại này.
   
 12. hafreestyle

  hafreestyle Lớp 2

  Chắc bạn là kiểu sâu sắc như " Học chữ Hán để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt" rồi. Khó đọc hay dễ đọc là do người dịch, mà lịch sử là để phổ biến rộng rãi cho toàn dân, chứ không phải phục vụ nghiên cứu hay để thể hiện trình độ Hán học mà viết theo kiểu hàn lâm cho người khác đau đầu.
  Sử thế giới người ta còn đánh giá chép sử trong thời kỳ nào để xem có bị ảnh hưởng gì bởi chính trị hay không. Nếu viết ra để tôn vinh sùng bái cá nhân thì đương nhiên là chả có giá trị gì rồi bạn sâu sắc ạ
   
 13. Ngọc Sơn

  Ngọc Sơn Lớp 7

  Bạn làm tôi thấy thương nhớ Herodotos quá đỗi.
   
 14. nhan van

  nhan van Lớp 6

  Hihi Rõ ràng là bạn chưa đọc lấy một chữ nào trong "Đại Nam liệt truyện" rồi bạn ạ, thậm chí ngay cả phần Lời nói đầu mà bạn thớt post ở trên bạn còn chưa đọc nữa. Vậy mà ý kiến của bạn hùng hổ quá nên mình xin đính chính luôn:

  1. Bộ sách "Đại Nam liệt truyện" được biên soạn vào thế kỷ XIX, nếu không dốt quá thì bạn cũng phải biết rằng thời bấy giờ ngôn ngữ viết của chúng ta là chữ Hán chứ. Đấy không phải là ngôn ngữ viết "hàn lâm cho người khác đau đầu" mà là ngôn ngữ viết chính thức được nhà nước (Triều Nguyễn) bấy giờ công nhận bạn ạ. Vậy đó chưa đáng gọi là "phổ biến rộng rãi cho toàn dân" hay sao?

  2. Từ khi bộ sách được biên soạn đến nay cũng khoảng 150 năm rồi, chưa nói sách đúng hay sai, riêng khoảng thời gian này chưa đủ biến bộ sách thành bộ tư liệu về thời kỳ soạn sách hay sao? Bạn có đủ khả năng hiểu nghĩa chữ "tư liệu" chứ?

  3. Lần nữa xin nhắc lại: Làm ơn, trước khi phán thì hãy chịu khó đọc lấy dăm ba chữ trong bộ sách ĐNLT bạn ạ, ít ra cũng thêm cơ sở lòe thiên hạ, vì rõ ràng đây không phải là "Lịch sử triều Nguyễn, viết bằng quan sử Nguyễn" mà đây là bộ Liệt truyện bạn ạ. Nội dung nó thế nào thì ngay phần Lời nói đầu bạn thớt post ở trên: “ghi chép tương đối đầy đủ về sự tích , công trạng các công thần , liệt nữ, danh tăng...“ chứ không hề “viết ra để tôn vinh sùng bái cá nhân” bạn ạ. Nói suông không có một chứng minh mà gọi là luận điểm được sao, bạn học xong phổ thông chưa đấy?

  4. Về phần giá trị cuốn sách thì thiết nghĩ mình không cần nói thêm gì nữa, các nhà nghiên cứu đã KHẲNG ĐỊNH rồi. Nếu bạn có đủ khách quan thì lần sau có đọc một bài nghiên cứu về lịch sử giai đoạn này xin hãy đọc thêm phần Danh lục tài liệu tham khảo nhé. Đó là một cách chứng minh dễ thấy nhất tầm quan trọng của bộ sách này đó bạn ạ, thay vì chỉ những lời rỗng không của bạn.

  5. Cuối cùng: nếu bảo một cuốn sách là kém giá trị bởi người viết làm quan chính quyền đương thời thì bạn nên tìm hiểu một chút về Tư Mã Thiên bạn ạ. :p

  PS: Mình rất xin lỗi vì hôm trước đã bảo là "hời hợt" bạn ạ. Thật ra đó là một lời khen dành cho bạn đấy, vì người hời hợt ít ra còn hiểu biết dù chỉ sơ sài, nhưng bạn thì đến những kiến thức sơ đẳng nhất còn chưa nắm được thì đáng gọi bằng "dốt nát" thôi.

  Đã không hiểu, không chịu đọc để hiểu, mà thích gán ghép, thích phán thì chỉ có thể loại Thánh phán thời nay thôi. Làm ơn: Lần sau trước khi chém những từ ác liệt như "lịch sử là để...", "Sử thế giới người ta còn...", "chả có giá trị gì",...thì chịu khó đọc lấy dăm ba chữ đi bạn ạ, mở miệng là toàn những phát ngôn động trời mà chứng minh thì chẳng chứng minh được tẹo nào thì khác gì lý sự cùn hả bạn?
   
  huytran thích bài này.
 15. huytran

  huytran Lớp 4

  Luận ngoài đề một chút, tôi thấy bản thân khẩu hiệu "học chữ Hán để giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt" không có gì là sai, ngược ngạo, hay quá đáng cả. Tiếng Việt vốn dĩ có tỷ lệ từ tố gốc Hán rất cao, cho nên học chữ Hán trước tiên là để dùng cho đúng, hiểu cho đúng những chữ đã có, sau là để tránh những "phát minh" về từ ngữ vừa không cần thiết, vừa khó nghe.
   
  Ran_yan and nhan van like this.
 16. Ngo Ha Quyen

  Ngo Ha Quyen Lớp 4

  Bạn nào có thể giúp gỡ DRM được không? Cám ơn các bạn trước rất nhiều!
   
 17. MeanSun

  MeanSun Mầm non

  link die mất rồi. Ai đó re-up lại đi. Thanks.
   
 18. Người ta đều đính kèm file ở từng bài một, bạn không nhìn thấy à?
   
 19. Bạn thử tìm lại các tupic đã có có dạy cách gỡ drm đó bạn ơi.
   
 20. Xuống thấp một chút. Nên hạ mình trước Sử. Sử là những gì đã qua. Có thể đúng, có thể sai. Hậu thế không nên hỗn.
   
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này