Thơ Việt Đại Nam quốc sử diễn ca (Q1) - Lê Ngô Cát, Phạm Đình Toái <1000QSV1TVB #0300>

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi Thu VO, 31/12/18.

Moderators: Ban Tang Du Tử
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0300.Đại Nam quốc sử diễn ca QI.PNG
  Tên sách : ĐẠI-NAM QUỐC-SỬ DIỄN-CA Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Quyển I : Từ Hồng-Bàng đến Tiền-Lê
  Tác giả : LÊ NGÔ CÁT và PHẠM ĐÌNH TOÁI
  Nhà xuất bản : SÔNG NHỊ
  Năm xuất bản : 1949
  ------------------------
  Nguồn sách : scmn-vietnam.blogspot.com

  Đánh máy : huyennhung, ThuyTrang97, lolyoshi, dinh ai, Hiền Dzô, PV Ngọc Trâm, nowyouseeme, hangdtv, honganh_257

  Kiểm tra chính tả : Lê Quang Hoành,
  Lê Nguyễn Thuỳ Lynh, Nguyễn Văn Huy

  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 29/12/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « SỐ HÓA 1000 QUYỂN SÁCH VIỆT MỘT THỜI VANG BÓNG »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG

  Cảm ơn tác giả LÊ NGÔ CÁT, PHẠM ĐÌNH TOÁI
  và nhà xuất bản SÔNG NHỊ đã chia sẻ với bạn đọc
  những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  TỰA

  DẪN

  I. GỐC VÀ ĐỔI
  1. Đại Nam Quốc sử diễn ca
  2. Việt sử Quốc ngữ
  3. Sử ký quốc ngữ ca
  4. Tóm tắt

  II. XUẤT BẢN

  III. ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA
  1. Phần sửa chữa
  2. Cớ sao sửa chữa ?
  3. Điều bất-lợi của sự sửa chữa

  IV. PHẠM ĐÌNH TOÁI
  1. Thân-thế
  2. Văn-chương thể lục-bát
  3. Quan-niệm công-lợi
  4. Tác-phẩm công-lợi
  5. Văn-chương dịch
  6. Sáng-tác

  ĐẠI NAM QUỐC SỬ DIỄN CA : LỜI THUẬT (LẦN ĐẦU)

  PHẦN THỨ NHẤT : THỜI-KỲ MỞ NƯỚC (Từ thế kỷ 29 đến thế-kỷ 2 trước Giê-su)

  ĐOẠN THỨ NHẤT : NHÀ HỒNG-BÀNG (2879-258 trước Giê-su)
  1. Mở đầu
  2. Kinh-Dương-Vương
  3. Lạc-long-quân và Âu-cơ
  4. Hùng-vương và Nước Văn Lang
  5. Giao-thiệp với Trung-hoa
  6. Chuyện Phù-Đổng Thiên-Vương
  7. Chuyện Sơn-Tinh và Thuỷ-Tinh
  8. Chuyện Chử-Đồng-Tử và Tiên-Dung
  9. Hết đời HỒNG-BÀNG

  ĐOẠN THỨ HAI : NHÀ THỤC (258-207 tr. G.s.)
  1. Thần Kim-quy giúp vua Thục
  2. Trung-hoa đánh Âu-lạc
  3. Trọng-Thuỷ và Mị-Châu
  4. Triệu-Đà diệt Thục

  ĐOẠN THỨ BA : NHÀ TRIỆU (207-111 trước G.S.)
  1. Triệu-Vũ-Vương thần phục nhà Hán
  2. Triệu-Văn-Vương và Triệu-Minh-Vương
  3. Cù-thị xin nhập Hán
  4. Lữ-Gia phá mưu Cù-Thị
  5. Hán đánh Nam-việt
  6. Nhà Triệu mất

  PHẦN THỨ HAI : THỜI-KỲ CHỐNG BẮC-THUỘC (Từ thế-kỷ 2 tr. G.s. đến thế-kỷ 10 s. G.s.)

  ĐOẠN THỨ TƯ : NHÀ HÁN VÀ HAI BÀ TRƯNG (111 tr. G.s. – 43 s. G.s.)
  1. Chính-sách nhà Tây-Hóa
  2. Hai bà Trưng dựng nền độc lập

  ĐOẠN THỨ NĂM : GIAO-CHÂU TRONG THỜI BẮC-THUỘC (43-544 s. G.s.)
  1. Chính-sách nhà Đông-Hán
  2. Lý-Tiến, Lý-Cầm làm quan nhà Hán
  3. Họ Sĩ tự-chủ
  4. Bà Triệu-Ẩu đánh Ngô
  5. Ngô-Tấn tranh nhau Giao-châu
  6. Chính-sách nhà Tấn
  7. Họ Đỗ ba đời làm thứ-sử
  8. Giao-châu loạn

  ĐOẠN THỨ SÁU : NHÀ TIỀN-LÝ (544-603)
  1. Lý-Nam-đế dựng nền Độc-lập
  2. Triệu-quan-Phục phá Lương
  3. Lý-Phật-Tử đánh Triệu-Quang-Phục
  4. Lý-Phật-Tử hàng Tùy

  ĐOẠN THỨ BẨY : NỀN ĐÔ-HỘ CỦA NHÀ ĐƯỜNG (603-905)
  1. An-nam đô-hộ-phủ
  2. Mai-Thúc-Loan khởi-nghĩa
  3. Giặc Đồ-bà
  4. Phùng-Hưng khởi nghĩa
  5. Chuyện Lý-Ông-Trọng
  6. Quan-lại nhà Đường
  7. Giặc Nam-Chiếu
  8. Cao-Biền dẹp Nam-Chiếu

  PHẦN THỨ BA : THỜI-KỲ XÂY DỰNG ĐỘC-LẬP VÀ THỐNG-NHẤT (Thế-kỷ thứ mười)

  ĐOẠN THỨ TÁM : NHÀ NGÔ (906-967)
  1. Họ Khúc dấy nghiệp
  2. Ngô-Quyền phá quân Nam-Hán
  3. Dương Tam-Kha tiếm ngôi
  4. Nhà Ngô phục-hưng

  ĐOẠN THỨ CHÍN : NHÀ ĐINH VÀ NHÀ TIỀN-LÊ (967-1009)
  1. Thập-nhị sứ-quân
  2. Đinh-Bộ-Lĩnh hợp nhất quốc-gia
  3. Chính sách nhà Đinh
  4. Nhà Đinh mất ngôi
  5. Lê-Hoàn phá quân Tống
  6. Nhà Lê thất-chính
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  Chỉnh sửa cuối: 5/10/19
  Hamilk, vinhhoa, langbavibo and 17 others like this.
Moderators: Ban Tang Du Tử
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này