Phật Giáo Đại Thủ Ấn - Thích Trí Siêu

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi moreshare, 14/8/14.

Moderators: mopie
 1. moreshare

  moreshare Lớp 8

  Đại Thủ Ấn
  Thích Trí Siêu

  Đại Thủ Ấn - Thích Trí Siêu.jpg


  Đại thủ ấn là một trong những giáo pháp tối thượng của Kim cương thừa, được truyền dạy trong tông phái Ca-nhĩ-cư. của Tây Tạng. Trong tiếng Tây Tạng, Đại thủ ấn được hiểu là tâm ấn của sự chứng ngộ được tính Không, của việc giải thoát khỏi Luân hồi và sự thông hiểu rằng, hai mặt đó không hề rời nhau.

  Giáo pháp này xem Bản Sơ Phật Phổ Hiền —hiện thân của Pháp thân —là người đã truyền Đại thủ ấn cho vị Đại thành tựu Đế-la-ba . Đế-la-ba tiếp tục truyền cho Na-lạc-ba. Mã-nhĩ-ba (bo. marpa) được chân truyền giáo pháp này và mang về Tây Tạng chỉ dạy cho Mật-lặc Nhật-ba . Phép tu Đại thủ ấn bắt đầu bằng tu Chỉ và lấy đó làm căn bản để biến chuyển mọi kinh nghiệm thành sự trực ngộ tính Không. Có người xem Đại thủ ấn như "Thiền" Tây Tạng. Ngoài phép tu thông thường, người ta còn lưu truyền phép tu "đặc biệt" của Na-lạc-ba với tên Na-lạc lục pháp . Truyền thống Tây Tạng xem xét phép Đại thủ ấn dưới ba khía cạnh: kiến, tu và hành

  Kiến được định nghĩa là tri kiến nhận ra rằng thể tính đích thật của tâm là sự thống nhất giữa tính Không và Tịnh quang, là ánh sáng rực rỡ thanh tịnh. Mỗi hiện tượng đều mang dấu ấn đặc biệt này.

  Mục đích quan trọng nhất của tu tập thiền định là trực nhận thể tính của tâm thức, một sự trực nhận rất tự nhiên không cần sự cố gắng nào. Có hai cách để chuẩn bị phép thiền đó:

  a) bốn phép tu quán chiếu sự quý báu khi có được thân người, luật vô thường, Nghiệp báo và tính bất toàn của luân hồi;
  b) bốn phép tu đặc biệt gồm những Thành tựu pháp với những phương pháp thanh lọc Thân, khẩu, ý.

  Hành là hành động, ứng dụng sau khi đã kinh nghiệm trực tiếp Đại thủ ấn, dẫn đến một tâm thức tự tại, siêu việt các quy ước thông thường, dẫn đến các tác phong kì lạ của các bậc "Cuồng thánh."

  Cát-mã-ba Nhưỡng-huýnh Đa-kiệt viết như sau về Đại thủ ấn:

  "Điều gì phải thanh lọc: là tâm, tự tâm là tính Không, là Ánh sáng; Ai thanh lọc: đó là phép tu kim cương của Đại thủ ấn; Cái gì được lọc bỏ: Vô minh hiện tiền đang lừa dối con người. Mong thay quả vị thanh tịnh, Pháp thân diệu dụng sẽ được thực hiện! Đó là kiến giải đối trị vô minh, là phép tu đích thật, đó là sự dẫn đến hành động vô thượng. Mong thay tín tâm nơi ba điều đó luôn luôn hiện diện."

  trisieu.free.fr
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 15/8/14
  haist, Ebookss, khanhmax and 8 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này