Tuyển tập Danh sách bài viết tủ sách Văn học nước ngoài theo tên tác giả (box chính: 13/6/2019)

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học nước ngoài' bắt đầu bởi inno14, 21/10/17.

 1. inno14

  inno14 Lớp 7

  Last edited by a moderator: 6/5/19
  vinaguy, baothoa and Cent like this.
 2. inno14

  inno14 Lớp 7

  V
  Catharina Valckx
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Jules Vallès
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Wendelin Van Draanen
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Siphrit Vanhon
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Fred Vargas
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Boris Vasilyev
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Yevgeny Veltistov
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  John Verdon
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Jules Verne
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Jules Verne & André Laurie
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Henri Vernes
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Rachel Vincent
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Jean Louis Viot
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Voltaire
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Ethel Lilian Voynich
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 6/11/19
  vinaguy and Cent like this.
 3. inno14

  inno14 Lớp 7

  W
  Randall Wallace
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Robert James Waller
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Michael Walsh
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Minette Walters
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Watanabe Junichi
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vincent Watelet
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  S.J. Watson
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Mary Webb
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Arthur Weigall
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Andy Weir
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lauren Weisberger
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  H.G. Wells
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Bernard Werber
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Valerie Wilson Wesley
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Morris West
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Edith Wharton
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  E.B. White
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Karen White
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Paul White
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Elie Wiesl
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Oscar Wilde
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Jasinda Wilder
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Laura Ingalls Wilder
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Gina Wilkins
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Charles Williams
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Claudette Williams
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Michelle Willingham
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Christine Wilson
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Mark Winegardner
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kathleen Winsor
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tim Winton
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Janusz Leon Wiśniewski
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Magdalena Witkiewicz
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Stefan Wolf
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Isabel Wolff
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tobias Wolff
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Chris Womersley
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kathleen E. Woodiwiss
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Stuart Woods
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Virginia Woolf
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Herman Wouk
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Jason F. Wright
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Reg Wright
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Johann Wyss
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 17/1/20
  vinaguy thích bài này.
 4. inno14

  inno14 Lớp 7

  X
   
  Last edited by a moderator: 30/10/17
  hoang1531989 and Cent like this.
 5. inno14

  inno14 Lớp 7

  Y
  Fred Yager
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Fred Yager & Jan Yanger
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Yamada Eimi
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Geling Yan
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Richard Yates
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Yokomizo Seishi
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Yoshida Shuichi
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Yoshikawa Eiji
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Yoshimoto Banana
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Karen Young
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  William P. Young
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Yumi no Gempachi
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Yumoto Kazumi
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 9/11/19
  vinaguy and Cent like this.
 6. inno14

  inno14 Lớp 7

  Z
  Sara Zarr
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  A. Zaverelli
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (docx)
  Michel Zévaco
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Sergei Zhemaitis (Xécgây Giêmaichixơ)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Cecily Von Ziegesar
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Émile Zola
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Markus Zusak
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Stéfan Zweig
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 9/11/19
  vinaguy and Cent like this.
 7. inno14

  inno14 Lớp 7

  Khuyết danh và tác phẩm dân gian
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nhiều tác giả
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link <PDF text>
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 24/2/20
  vinaguy, thanhbt and Cent like this.
 8. Cent

  Cent Lớp 2

  Bác mod cố gắng update được thêm cái danh sách bài viết theo tác phẩm nữa thì quá ngon :p
   
 9. thanhnam2105

  thanhnam2105 Lớp 1

  Danh sách mới rất khó tìm tên tác giả.theo mình nên để thứ tự vần như từ điển nhiều người sẽ dễ tìm hơn
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/10/17
  trungvu thích bài này.
 10. dxinh89

  dxinh89 Lớp 4

  Tuyệt vời, nếu bác sắp xếp theo bảng chữ cái thì càng tuyệt hơn nữa!
  Nếu có thể bác @inno14 cho tất cả vào 1 file excel thì hay quá (chút ý mong mỏi cá nhân) :v
   
 11. inno14

  inno14 Lớp 7

  Nguyên bản là sắp xếp theo bảng chữ cái, và đương nhiên là dùng excel để sort nhưng excel chỉ là bước trung gian để code nên không có lưu, mọi thay đổi của bài viết đều được mod thực hiện theo tiêu chí của mod, mình chỉ cung cấp dữ liệu thôi hà nên đừng tag mình vào nữa nha, thân :)
  Ps: chị @thanbt ơi, chị xem giúp em bạn mod nào edit danh sách chị tag vào giải thích cách sắp xếp danh sách mới cho các bạn í với, em không thấy tên bạn edit. :) Cảm ơn chị.
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/10/17
  thanhbt, Oanhpham86 and dxinh89 like this.
 12. thanhbt

  thanhbt Học sinh Thành viên BQT

  Cám ơn bạn @inno14 rất nhiều! Cũng xin lỗi bạn @inno14 vì lấy của người làm của ta: nhờ có danh sách sắp xếp này tôi đã sửa chữa và ghép một số topic trùng, đang dần hoàn thành, cố gắng đến giữa tháng sẽ cập nhật topic đã có sẵn ở đây:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Như vậy topic này sẽ bị xóa sau khi hai topic trên được cập nhật!

  Tên tác giả sẽ cố gắng thống nhất ghi nhận theo tên tiếng Anh, và được sắp xếp theo tên.

  Còn người tạm chỉnh sửa topic của bạn ở trên là @S.MOD.

  Một lần nữa cám ơn bạn vì danh sách trên và hướng dẫn thực hiện mục lục! :rose:
   
  Cent and inno14 like this.

Chia sẻ trang này