Hoàn thành Danh sách eBook đã hoàn thành của dự án "1000 quyển sách Việt 1 thời vang bóng"

Thảo luận trong '1000 quyển sách Việt một thời vang bóng' bắt đầu bởi deathshine, 10/7/15.

Moderators: Huy.Nguyen
 1. deathshine

  deathshine Administrator Thành viên BQT

   
  Last edited by a moderator: 23/11/17
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  2015-2016
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0027.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0029.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0032.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  10/2017
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  11/2017
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PĐTT)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  12/2017
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 16/7/19
  tducchau, nikanguyen, puzzo and 25 others like this.
 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  01/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  02/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  03/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  04/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  05/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  06/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  07/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  08/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  09/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  11/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  12/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  8/2019
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  9/2019
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  10/2019
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  12/2019

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/12/19
 4. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  BẠN CÓ BIẾT ?
  cute_smiley82

  HÔM NAY 14/05/2018, CHÚNG TA ĐÃ VƯỢT QUA CỘT MỐC ĐẦU TIÊN 100 EBOOK HOÀN THÀNH CỦA HÀNH TRÌNH SỐ HÓA PHI LỢI NHUẬN 1000 QUYỂN SÁCH VIỆT MỘT THỜI VANG BÓNG (1000QSV1TVB).

  chart.png

  CẢM ƠN CÁC THÀNH VIÊN TEAM ĐÁNH MÁY, KIỂM TRA CHÍNH TẢ, BIÊN TẬP CHỮ HÁN - NÔM VÀ NHIỀU TEAM NHỎ KHÁC NỮA ĐÃ CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI DỰ ÁN 1000QSV1TVB TRONG SUỐT HAI NĂM VỪA QUA.
  3D_14

  CHẶN ĐƯỜNG TIẾP THEO HƯỚNG TỚI CỘT MỐC 200 EBOOK HỨA HẸN NHIỀU ĐIỀU THÚ VỊ VỚI RẤT NHIỀU ĐẦU SÁCH XƯA VÔ CÙNG HẤP DẪN... CHÚNG SẼ ĐEM CÁC BẠN NGƯỢC VỀ QUÁ KHỨ ĐỂ NGHE - NHÌN - CHẠM ĐẾN NHỮNG GÌ THUỘC VỀ TINH TÚY CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.
  1yoyo23

  XIN CÁC BẠN HÃY LIKE SHARE NHIỆT TÌNH CÁC EBOOK CỦA CHÚNG TA ĐĂNG TRÊN FB FANPAGE CỦA THƯ VIỆN TVE4U Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link ĐỂ NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ CÙNG THƯỞNG THỨC MÓN ĂN TINH THẦN TUYỆT VỜI NÀY NHÉ

  :Rotmat3:
   
  Hamilk, HumanPriv, nhanjkl and 35 others like this.
 5. Despot

  Despot Lớp 11

  Cùng cố gắng để cuối năm chạm mốc 300 quyển hén :)
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/5/18
 6. Uyenkhoi

  Uyenkhoi Banned

  @Deathshine dự tính sau 2 năm xong 1000 quyển, vậy mà gần 3 năm đã xong 100 quyển rồi. Tốc độ các bạn thật đáng ngưỡng mộ ngang bằng với sự tự tin của các bạn vậy.
   
  Wanderman, Heoconmtv and deathshine like this.
 7. 4DHN

  4DHN Tiêu Dao

  @Uyenkhoi 1000 ngày là gần 3 năm. 2 năm là 730 ngày. 2 năm xong 1000 ebooks tức là mỗi ngày xong 1.37 ebooks. Thực tế 3 năm xong 100 ebooks, vậy xong 1000 ebooks cần 30 năm, cần 27 năm nữa.
   
  PhiNhiNity and deathshine like this.
 8. V/C

  V/C Mầm non

  Có là tốt. Mà “đẻ” làm gì lắm, rồi web khác nó lại bưng mất, phải cho chúng nó động tay chân chớ. Thể thao ác vào, ngồi chờ sung rụng thì “gút” sớm.
   
 9. deathshine

  deathshine Administrator Thành viên BQT

  Chúc mừng các bạn nha.
  Tháng này là tháng ra được ebook nhiều nhất, cột mốc chúng ta hướng tới còn xa lắm nhưng mà băng quyết tâm của tất cả mọi người chúng ta sẽ sớm đạt tới hén :)
   
 10. nguyenbuusan

  nguyenbuusan Mầm non

  Mình thấy truyện "Đôi mắt người xưa" của Ngọc Linh, xuất bản lần đầu năm 1961, đã có chuyển thể thành phim truyện, video và cải lương (có cố nghệ sĩ Thanh Nga tham gia). Truyện rất hay, sao BQT không đưa vào Dự án số hóa 1000 cuốn sách một thời vang bóng. Nếu BQT đồng ý, mình xin đóng góp files: bản scan (PDF) và bản mình đã đánh máy (Word) để cho cộng đồng thưởng thức.
   
  nhanjkl, anphan, tducchau and 3 others like this.
 11. deathshine

  deathshine Administrator Thành viên BQT

  Cảm ơn Bạn,
  Mình thấy Bạn biết nhiều thông tin về sách trước năm 1975.
  Bạn có thể giới thiệu cho chúng mình những quyển sách có thể chọn kèm theo bản scan có thể xài được và chưa có ai làm ebook được không ạ?

  Còn truyện "Đôi mắt người xưa" Bạn cho chúng mình xin bản đánh máy và bản scan luôn nhé! Cảm ơn Bạn đã đóng góp cho dự án.

  Thân,

  Hoàng Vân

  P/S: Bạn có thể gửi qua email bạn Xuân Hương hôm bữa Bạn đã gửi quyển: Chuyện đời xưa nha.
   
  TUAN_VU, anphan, tducchau and 4 others like this.
 12. nguyenbuusan

  nguyenbuusan Mầm non

  Chào bạn Hoàng Vân. Mình sẽ nghiên cứu đề xuất của bạn. Thật ra, truyện nào mình đã xem trước đây và thích thì tìm trên mạng để xem lại (đa số đã được các bạn "số hóa" rồi). Chỉ bản nào còn dưới dạng scan mình mới đánh máy lại để vừa xem lại luôn (xem như một cái thú vui vậy). Nhưng còn rất nhiều truyện không có cả bản scan.
  Ok, mình sẽ email files truyện Đôi mắt người xưa cho bạn Xuân Hương. Cám ơn.
   
  TUAN_VU, keke2007, deathshine and 2 others like this.
 13. nguyenbuusan

  nguyenbuusan Mầm non

  Xin hỏi: Bảng "DS 1000 quyển sách Việt 1 thời vang bóng" những dòng không tô màu là những quyển chưa tìm được file scan gốc và chưa đánh máy lại?
   
 14. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  Những dòng không tô màu là những sách đã có file gốc và chờ đánh máy đó bạn.
  Quyển nào có trong danh sách nhưng chưa có file gốc đều được chèn ghi chú làm dấu để đi tìm sách gốc. :)
   
  deathshine and tducchau like this.
 15. nguyenbuusan

  nguyenbuusan Mầm non

  Thu VO:
  "Những dòng không tô màu là những sách đã có file gốc và chờ đánh máy đó bạn.
  Quyển nào có trong danh sách nhưng chưa có file gốc đều được chèn ghi chú làm dấu để đi tìm sách gốc."


  Nếu vậy mình thấy một số sách không tô màu nhưng một số website khác đã đăng dưới dạng đã đánh máy lại, sao mình không "kế thừa" mà phải đánh máy lại? Ví dụ: Vô gia đình (mình đã chuyển file word cho bạn Xuân Hương), Vang bóng một thời, Về miền đất hứa...
   
  tran ngoc anh, Thu VO and deathshine like this.
 16. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  À, cái này chắc phải hỏi bạn Xuân Hương, mình chỉ đi tìm sách gốc hay để bổ sung vào danh sách 1000. Còn việc đánh máy hay "kế thừa" (sau khi đã tìm cách liên lạc chủ nhân của text) thì bạn Hương quyết định. Cũng vậy, quyển nào mà bạn ấy thấy vừa được tái bản, hoặc đã có nhiều nhóm dự án đánh máy lại rồi thì sẽ rút nó ra khỏi danh sách.:)
   
  tducchau and Despot like this.
 17. nguyenbuusan

  nguyenbuusan Mầm non

  Theo tôi mình vẫn đưa sách đó vào, nếu nó hay và hơn nữa vì DA 1000 của các bạn khá công phu và đồ sộ, được cộng đồng đánh giá cao. Từ đó có nhiều người truy cập website này và sẽ dễ dàng tìm được những sách hay, ưng ý hơn là những nơi khác, nhỏ lẻ, khó tìm...
   
 18. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  49153896_2403364393224587_5208806392353259520_n.png


  cute_smiley82
  VÀI CON SỐ BIẾT NÓI

  Bạn có biết ? Dự án 1000QSV1TVB, từ tháng 9-2015 đến cuối 2018 đã có 1209 người đăng ký tham gia. Các bạn đa phần đến từ Sài Gòn, Hà Nội và một số thành phố lớn của VN như Huế, Cần Thơ, Đà Nẵng... một lượng nhỏ là kiều bào ở Ý, ÚC, UK, US, Trung Quốc, Pháp, Seoul, Đức, Đài, Lào.

  - Số lượng thực tham gia sau đăng ký vào tầm 7/10, và chỉ khoảng 1/3 số ấy theo đuổi dự án lâu dài (6 tháng trở lên).

  - Các bạn đa phần đăng ký đánh máy và soát lỗi chính tả, tuy nhiên chuộng đánh máy hơn (chỉ có 3/10 đăng ký SLCT). Số lượng các cao nhân biết chữ Hán tham gia rất ít (đếm trên đầu ngón tay)

  - Dự án 1000QSV1TVB bắt đầu từ tháng 9-2015. Trong vòng 4 tháng đã có 479 người đăng ký tham gia, nhưng chỉ cho ra được chưa đến 10 ebook, do "bộ máy vận hành" của dự án còn khá rối ren và nặng nề!

  - Năm 2016, có thêm 208 thành viên đăng ký nhưng cũng chỉ cho ra được khoảng 10 ebook nữa !

  - Năm 2017, số lượng đăng ký giảm, chỉ có thêm 174 bạn tham gia. Tuy nhiên, vào gần cuối năm, "bộ máy vận hành" của dự án có nhiều biến đổi lớn và đã cho ra được 42 ebook.

  - 2018 là năm Hoạt động của dự án đi vào ổn định, có thêm 348 bạn đăng ký tham gia. Các bộ phận Đánh máy, SLCT, Biên tập chữ Hán-Nôm và Biên tập Ebook "chạy" khá êm. Số lượng ebook đạt được gấp hai số của ba năm trước cộng lại : 149 ebook.

  Hiện tại, số lượng ebook đã vượt qua mốc 200 :rose:

  -----------------

  3D_16Chân thành cảm ơn các "Nhất dương chỉ" của team đánh máy, các "Thiên Long nhãn" của team SLCT và các "Thiên Long bát bộ" của team Hán-Nôm đã cùng chung sức chung lòng tạo ra kết quả trên.

  3D_16Và cuối cùng, dự án 1000QSV1TVB xin ghi ơn :

  - bác admin trang Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  - bác admin trang Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  - ban số hóa sách Đông Dương và Hán Nôm của Thư viện quốc gia VN : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link ; Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  - bác Kỳ Lân Các của FB Thú chơi sách : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  - bác Sadec của forum Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  - và chị Hồng Ân Nguyễn (thư viện Jean-Pierre Melville, Paris, Pháp).

  Vì nhờ sự dày công sưu tầm, scan từng trang sách xưa và chia sẻ version PDF cho cộng đồng của các cao nhân trên mà đã giúp dự án 1000QSV1TVB đạt được thành quả như hôm nay và sẽ còn tiến xa hơn nữa trong thời gian tới.

  Chúc năm mới nhiều điều tốt lành ^!^
  3D_17
   
 19. Hoaibaodocao

  Hoaibaodocao Mầm non

  Sao lâu rồi (giờ tháng 05/2019)
  Ad không thêm epub nào trong dự án 1000 books chờ hoài Xin cố đưa thêm
  Rất Cám Ơn
   
  Thu VO thích bài này.
 20. Phantantai123

  Phantantai123 Lớp 1

  Hối sách có khi bị vi phạm nội quy diễn đàn đấy bạn. Khi nào có thì dùng, còn muốn mau thì bắt tay vào phụ cho mau. Cứ hối khi bị block lại kêu ca.
   
  chinhzr and Loanle122019 like this.
Moderators: Huy.Nguyen
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này