Hoàn thành Danh sách eBook đã hoàn thành của dự án "1000 quyển sách Việt 1 thời vang bóng"

Thảo luận trong '1000 quyển sách Việt một thời vang bóng' bắt đầu bởi Deathshine, 10/7/15.

 1. Deathshine

  Deathshine Administrator Thành viên BQT

   
  Last edited by a moderator: 23/11/17
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  2015-2016
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0027.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0029.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0032.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  10/2017
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PĐTT)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  11/2017
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PĐTT)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  12/2017
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 30/6/18
 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  Ký hiệu (PĐTT) : sách soát xong được đăng toàn phần trong phòng đọc trực tuyến vì đang biên tập Hán Nôm

  01/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  02/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  03/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  04/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  05/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  06/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  07/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  08/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  09/2018
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/18
 4. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  BẠN CÓ BIẾT ?
  cute_smiley82

  HÔM NAY 14/05/2018, CHÚNG TA ĐÃ VƯỢT QUA CỘT MỐC ĐẦU TIÊN 100 EBOOK HOÀN THÀNH CỦA HÀNH TRÌNH SỐ HÓA PHI LỢI NHUẬN 1000 QUYỂN SÁCH VIỆT MỘT THỜI VANG BÓNG (1000QSV1TVB).

  chart.png

  CẢM ƠN CÁC THÀNH VIÊN TEAM ĐÁNH MÁY, KIỂM TRA CHÍNH TẢ, BIÊN TẬP CHỮ HÁN - NÔM VÀ NHIỀU TEAM NHỎ KHÁC NỮA ĐÃ CÙNG ĐỒNG HÀNH VỚI DỰ ÁN 1000QSV1TVB TRONG SUỐT HAI NĂM VỪA QUA.
  3D_14

  CHẶN ĐƯỜNG TIẾP THEO HƯỚNG TỚI CỘT MỐC 200 EBOOK HỨA HẸN NHIỀU ĐIỀU THÚ VỊ VỚI RẤT NHIỀU ĐẦU SÁCH XƯA VÔ CÙNG HẤP DẪN... CHÚNG SẼ ĐEM CÁC BẠN NGƯỢC VỀ QUÁ KHỨ ĐỂ NGHE - NHÌN - CHẠM ĐẾN NHỮNG GÌ THUỘC VỀ TINH TÚY CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM.
  1yoyo23

  XIN CÁC BẠN HÃY LIKE SHARE NHIỆT TÌNH CÁC EBOOK CỦA CHÚNG TA ĐĂNG TRÊN FB FANPAGE CỦA THƯ VIỆN TVE4U Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link ĐỂ NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ CÙNG THƯỞNG THỨC MÓN ĂN TINH THẦN TUYỆT VỜI NÀY NHÉ

  :Rotmat3:
   
 5. Despot

  Despot Lớp 10

  Cùng cố gắng để cuối năm chạm mốc 300 quyển hén :)
   
  Chỉnh sửa cuối: 17/5/18
  Heoconmtv thích bài này.
 6. Uyenkhoi

  Uyenkhoi Banned

  @Deathshine dự tính sau 2 năm xong 1000 quyển, vậy mà gần 3 năm đã xong 100 quyển rồi. Tốc độ các bạn thật đáng ngưỡng mộ ngang bằng với sự tự tin của các bạn vậy.
   
  Heoconmtv and Deathshine like this.
 7. 4DHN

  4DHN Tiêu Dao

  @Uyenkhoi 1000 ngày là gần 3 năm. 2 năm là 730 ngày. 2 năm xong 1000 ebooks tức là mỗi ngày xong 1.37 ebooks. Thực tế 3 năm xong 100 ebooks, vậy xong 1000 ebooks cần 30 năm, cần 27 năm nữa.
   
  Deathshine thích bài này.
 8. V/C

  V/C Mầm non

  Có là tốt. Mà “đẻ” làm gì lắm, rồi web khác nó lại bưng mất, phải cho chúng nó động tay chân chớ. Thể thao ác vào, ngồi chờ sung rụng thì “gút” sớm.
   
  Missfly82, khanh911 and Deathshine like this.
 9. Deathshine

  Deathshine Administrator Thành viên BQT

  Chúc mừng các bạn nha.
  Tháng này là tháng ra được ebook nhiều nhất, cột mốc chúng ta hướng tới còn xa lắm nhưng mà băng quyết tâm của tất cả mọi người chúng ta sẽ sớm đạt tới hén :)
   
 10. nguyenbuusan

  nguyenbuusan Mầm non

  Mình thấy truyện "Đôi mắt người xưa" của Ngọc Linh, xuất bản lần đầu năm 1961, đã có chuyển thể thành phim truyện, video và cải lương (có cố nghệ sĩ Thanh Nga tham gia). Truyện rất hay, sao BQT không đưa vào Dự án số hóa 1000 cuốn sách một thời vang bóng. Nếu BQT đồng ý, mình xin đóng góp files: bản scan (PDF) và bản mình đã đánh máy (Word) để cho cộng đồng thưởng thức.
   
  Thu VO, vqsvietnam and Despot like this.
 11. Deathshine

  Deathshine Administrator Thành viên BQT

  Cảm ơn Bạn,
  Mình thấy Bạn biết nhiều thông tin về sách trước năm 1975.
  Bạn có thể giới thiệu cho chúng mình những quyển sách có thể chọn kèm theo bản scan có thể xài được và chưa có ai làm ebook được không ạ?

  Còn truyện "Đôi mắt người xưa" Bạn cho chúng mình xin bản đánh máy và bản scan luôn nhé! Cảm ơn Bạn đã đóng góp cho dự án.

  Thân,

  Hoàng Vân

  P/S: Bạn có thể gửi qua email bạn Xuân Hương hôm bữa Bạn đã gửi quyển: Chuyện đời xưa nha.
   
 12. nguyenbuusan

  nguyenbuusan Mầm non

  Chào bạn Hoàng Vân. Mình sẽ nghiên cứu đề xuất của bạn. Thật ra, truyện nào mình đã xem trước đây và thích thì tìm trên mạng để xem lại (đa số đã được các bạn "số hóa" rồi). Chỉ bản nào còn dưới dạng scan mình mới đánh máy lại để vừa xem lại luôn (xem như một cái thú vui vậy). Nhưng còn rất nhiều truyện không có cả bản scan.
  Ok, mình sẽ email files truyện Đôi mắt người xưa cho bạn Xuân Hương. Cám ơn.
   
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này