Phật Giáo Đường về xứ Phật - trưởng lão Thích Thông Lạc

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 2/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  Đạo Phật nói riêng và các tôn giáo khác nói chung, có giải quyết được sự khổ đau của con người hay chăng? Nhất là bốn nỗi khổ của kiếp làm người: sanh, già, bệnh, chết. Không lẽ tôn giáo ra đời chỉ là những điều an ủi tinh thần suông của thế hệ này, đến thế hệ khác sao? Cho nên, chúng ta tự hỏi: “mục đích của các tôn giáo đến với loài người để làm gì?”. Đến với loài người, để xây dựng nền đạo đức nhân bản – nhân quả, giúp cho con người tự không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sanh, hay là tôn giáo đến để ru ngủ con người vào một giấc mơ đẹp Thiên Đàng, Cực Lạc, Niết Bàn hay chứng Thiền, chứng đạo hoặc kiến tánh thành Phật, thành Tiên, thành Thánh v.v…
  Do những sự tư duy trên đây, bắt buộc chúng ta phải xác định rõ ràng về tôn giáo: Nếu giáo lý của tôn giáo nào chứng nghiệm được như khoa học thì giáo lý ấy là đạo đức nhân bản – nhân quả của loài người;còn giáo lý nào chứng nghiệm khoa học không được thì giáo lý ấy là giáo lý mơ hồ, trừu tượng, giáo lý mê tín, giáo lý ru ngủ con người giống như liều thuốc an thần.

  Sau những ngày nghiên cứu các tôn giáo, Chúng tôi chọn Phật Giáo, vì Phật giáo rất gần gũi với khoa học. Chọn xong và đem hết cuộc đời mình, quyết hy sinh làm một cuộc thí nghiệm trên giáo pháp của tôn giáo ấy. Nhờ sự quyết tâm đó, chúng tôi đã loại bỏ ra rất nhiều pháp môn của ngoại đạo đang pha trộn trong giáo pháp của Phật Giáo. Cuối cùng, chúng tôi chứng nghiệm sự giải thoát của đạo Phật rất cụ thể và rõ ràng. Khi sống trong trạng thái giải thoát, chúng tôi không đành lòng nhìn con người dần dần đi xuống hố thẳm khổ đau, mà cứ tưởng mình vượt ra đau khổ bằng khối óc, đôi tay, bằng những kỹ thuật, khoa học, công nghệ hiện đại v.v…Họ tin rằng, khoa học và công nghệ hiện đại sẽ làm ra vật chất đầy dẫy, thì loài người sẽ đầy đủ hạnh phúc an vui, không còn khổ đau nữa. Sự nghĩ tưởng như vậy, họ đã lầm. Nếu con người không có đạo đức, thì đừng lấy vật chất mà giải quyết sự khổ đau của con người được. Vật chất càng nhiều, sự khổ đau của con người càng lớn, do lòng ham muốn vật chất nên tạo ra nhiều ác pháp và thế gian này sẽ là địa ngục. Nếu không có đạo đức, mà vì vật chất thì con người sẽ trở thành ác thú hay là quỷ dữ v.v…Biết mình tu hành chưa đủ uy đức như Phật, chưa đủ tài trí làm công việc lớn này, nhưng không thể làm ngơ trước sự đau khổ của muôn người, trước sự tồn vong của đạo Phật, nhất là nền đạo đức nhân bản – nhân quả.
  Một tôn giáo có hàng triệu triệu người theo tu hành, lại tu không đúng chánh pháp. Vì thế, chúng tôi chẳng ngại nói lên sự thật, để xây dựng lại đường lối tu tập của đạo Phật đúng đắn, để làm sáng tỏ lại giáo pháp và nền đạo đức của đức Phật, và để cứu giúp biết bao nhiêu người, đang lầm đường lạc lối, tu sai pháp (tu ức chế tâm).

  Nếu trên thế gian này, còn có những bậc chân tu của Phật giáo thì hãy vì tiền đồ của Phật giáo, vì tất cả chúng sanh, vì nhân loại… Hãy cùng với chúng tôi, vui lòng góp sức chỉ những chỗ sai sót, để chúng tôi kịp thời chấn chỉnh cho đúng đường lối tu hành, và đạo đức nhân bản - nhân quả của đạo Phật. Xin chân thành tri ân quý vị.

  PDF: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  PRC: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Nguồn TVE - hoang1862004, haitn_12
   
 2. hoang1862004

  hoang1862004 Mầm non

  Bộ sách Đường Về Xứ Phật chấn chỉnh lại Phật Giáo trong Phật Giáo hiện nay.

  Bộ sách 10 tập Đường Về Xứ Phật của thầy Thích Thông Lạc sau khi tu hành chứng quả giải thoát A la hán soạn ra dựng lại chánh pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bị dìm mất hơn 2500 năm. Ngài muốn chỉ rõ cho tất cả mọi người đến với đạo Phật, các vị tu sĩ, tất cả độc giả, hành giả, giảng sư, các nhà nghiên cứu, các tôn giáo khác và khắp mọi người trên thế giới biết đâu là chánh pháp của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, qua đó chúng ta sẽ nhận ra đâu là chánh tín, đâu là mê tín, đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến, đâu là đạo Phật, đâu là ngoại đạo.

  Đây là bộ sách chấn chỉnh lại Phật giáo, tác giả ghi lại bằng những kinh nghiệm công sức tu tập của mình theo đường lối giáo lý Nguyên Thủy “GIỚI, ĐỊNH, TUỆ” của Đức Phật. Nó mang lại một kết quả rất thực tế và cụ thể cho một đời sống an lạc, thảnh thơi và hạnh phúc của kiếp làm người. “Sống không làm khổ mình khổ người” và “làm chủ sanh, già, bệnh, chết”.

  Nếu ai muốn đem những bộ sách này ra bình luận đúng sai thì hãy tu tập như tác giả, có nghĩa là phải tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết, nếu chưa làm chủ được bốn sự đau khổ này, mà bình luận bộ sách này thì quý vị tự biết khả năng của mình chưa đủ sức bình luận nó.

  Nếu vì một lý do gì về sự sống của quý vị mà bình luận nó thì quý vị quá nông cạn, đã tự dối mình dối người để che đậy những điều không phải của Phật Giáo. Đó là quý vị quên đi bổn phận và trách nhiệm của người đệ tử Phật là phải dẹp bỏ những tà kiến ngọai đạo đang ẩn núp trong ngôi nhà chánh pháp.

  Trong sách này dạy rằng “không có thế giới siêu hình” nếu quý vị bảo rằng: “có thế giới siêu hình thì quý vị hãy tu tập có trí tuệ tam minh, rồi quan sát vũ trụ tìm xem linh hồn người chết, Thần, Thánh, quỷ ma ở đâu, có hay không có? Chừng đó mới bình luận sách này đúng sai.

  Còn bảo rằng sách này dạy không đúng lời của Phật, thì quý vị hãy lấy tạng kinh Nikaya ra so sánh và phải sống cho đúng đời sống Phạm hạnh của bậc Thánh Tăng, Thánh Ni, thiền định phải nhập cho được bốn Thánh Định, làm chủ đời sống sống, tâm không còn tham sân si, mạn, nghi; làm chủ bệnh tật, không còn đi bệnh viện bác sĩ mà phải tự khắc phục các bệnh khổ, nó không còn tác động đến thân tâm và phải làm chủ sự sống chết. Khi làm chủ được như vậy thì quý vị mới bình luận bộ sách này đúng sai với giáo lý Phật Giáo. Còn quý vị chưa thực hiện được thì xin quý vị đừng bàn đến mà hãy lo tu tập để cứu mình. Vì quý vị chưa làm chủ được sự sống chết mà dựa vào những kiến giải của những nhà học giả xưa và nay thì cũng giống như những người mù sờ voi thì quý vị sẽ làm trò cười cho những người hiểu biết. Tại sao vậy?

  Vì lời nói của quý vị không minh chứng được với việc tu hành. Lời nói không đi đôi với hành động sống và làm chủ thân tâm, thành ra quý vị chỉ lý luận suông mà thôi.

  Kính thưa quý vị! Phật Giáo là một tôn giáo có nền đạo đức nhân bản - nhân quả của lòai người, nền đạo đức ấy sẽ giúp cho con người xây dựng cho mình một cuộc sống Thiên Đàng, Cực Lạc tại thế gian này. Vì thế chúng ta không có quyền dìm mất nó đi một lần nữa, nó mất đi lòai người trên hành tinh này chịu một sự thiệt thòi rất lớn và nhất là Phật Giáo chỉ còn là một tôn giáo mê tín mà thôi. Xin quý vị lưu ý.

  Bộ sách Đường Về Xứ Phật này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ 4 điều trình tự sau đây :

  1- Thông suốt những gì cần thông suốt.
  2- Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ.
  3- Tu tập những gì cần tu tập.
  4- Trau dồi những gì cần trau dồi.
  Khi chưa thông suốt những gì cần thông suốt thì chúng ta không nên vội vã tin hoặc tu tập. Do thông hiểu đúng thì mới có chánh kiến, chánh tư duy, đi đúng đường, chọn đúng nơi, đúng thầy, tu đúng cách, đúng phương pháp. Do thông hiểu đúng thì dứt bỏ dễ dàng không bị ức chế. Sau khi dứt bỏ thì chúng ta tu tập những gì cần tu tập, luôn trau dồi đạo đức, sống đời sống thiện, không làm khổ mình, khổ người và khổ các chúng sinh khác, trở thành một con người dần dần hoàn thiện. Sự giải thoát nằm trong tay của chúng ta trong một đời này, không cần nhiều đời nhiều kiếp. Đó là sự thật ai ai cũng có thể làm được, dễ dàng, đơn giản và rất thiết thực. Đó mới chính là đạo Phật.

  Bước đầu tiên để thông suốt những gì cần thông suốt, thông suốt những gì của đạo Phật, những gì không của đạo Phật, chúng ta hãy thử nghe hoặc đọc bộ sách Đường Về Xứ Phật này. Sau khi nghe xong các bạn sẽ có cái nhìn mới về đạo Phật, cái nhìn rõ ràng, minh bạch không ai có thể qua mặt các bạn được nữa.

  Link download pdf: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Link download epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Link download word: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Link dự phòng (mega)
  pdf: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  word: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/3/14
  tran ngoc anh, haist, Zecks and 7 others like this.
 3. xuxuxao

  xuxuxao Banned

  b ơi sao mình ko down được link của box.com nhỉ?! có cần phải đăng kí thành viên để down ko?!
   
 4. um-um

  um-um Lớp 1

  Mình đã kiểm tra bằng cách đăng ký nhưng cũng không down được. Phải để người upload giải quyết rồi.
   
 5. nguoisechia

  nguoisechia Mầm non

  Muốn tải trên app.box.com mọi người hãy làm như sau:

  - Bước 1: Mở trình duyệt ẩn danh (ctrl + shift + n với Chrome, Ctrt + shift + P với firefox).

  - Bước 2: Chuyển link app.box.com thành m.app.box.com. Ví dụ:

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link sẽ thành Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Bước 3: Ấn nút "Download" là tải về được cute_smiley26
   
 6. thuongpro82

  thuongpro82 Mầm non

  Các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ này để đọc và tải về, file ở định dạng pdf. Bạn có thể tự chuyển sang định dạng prc bằng phần mềm đọc ebook của mình. Thân!
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 7. khanhit2189

  khanhit2189 Lớp 1

  Có bạn nào còn giữ bản prc, epub hoặc word nữa không cho mih xin lại với. Cảm ơn ạ!
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/12/19
 8. 4DHN

  4DHN Tiêu Dao

  Xem từ đây trở đi, có đủ pdf và word
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  khanhit2189 thích bài này.
 9. khanhit2189

  khanhit2189 Lớp 1

  Nhờ bạn mà mih biết thêm cách chuyển các cuốn sách của thầy Thích Thông Lạc sang định dạng epub. Xin cảm ơn bạn rất nhiều!
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/12/19
 10. Mình gộp 10 tập lại cho bạn nào quan tâm.
   

  Các file đính kèm:

 11. luongtoptop

  luongtoptop Mầm non

  Tôi cũng là người đang tìm đọc sách và nghe các nội dung giảng pháp của trưởng lão thông lạc đây. Đùng là vị chân sư nhưng cũng ko thiếu những lời bình luận chỉ trích phỉ báng từ cộng đồng
   
 12. TânLý

  TânLý Mầm non

  Đó là điều mà chính ông cũng quan sát thấy vào (những) ngày đầu tiên giải thoát giác ngộ, và nó cũng chính là lý do tại sao mà việc đầu tiên ông muốn làm không phải là ra ngoài kia để giảng dạy cho người ta thực hiện được sự giải thoát giác ngộ, mà là muốn nhập thiền đình để rời bỏ thân xác, nhập vào niết bàn, không màng đến cuộc đời này nữa.

  Đây là một điều khổ sở 'khó lòng tâm sự' của ông, rằng ông đã biết thấy trước được ở cái đời lắm dục lạc vật chất khổ đau này, nếu mà ta muốn nói lên tiếng nói của Sự thật thì sẽ vô cùng khó khăn, gây ra nhiều hoang mang, công kích.

  Suy cho cùng, nếu đã biết trước được việc nói lên Sự thật là tự chuốc họa vào thân mà vẫn gan dạ xông vào, vào trong lòng lửa đạn, vào sự phỉ báng của người đời, thì đích thực ông đúng là một vị chơn sư, một vị cha già đáng kính vậy.

  "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", đạo lý này không phải luôn đúng, nhưng lại rất đúng ở cõi đời chạy theo dục lạc này. Nhưng mà đáng buồn thay, việc ấy đời nay khó ai hiểu được. :)
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/12/19
  TRANSANG2 thích bài này.
 13. luongtoptop

  luongtoptop Mầm non  Ngoài 10 tập "Đường về xứ Phật",thì còn những tác phẩm khác (của trưởng lão) cũng rất giá trị.Nếu bạn có thời gian thì cũng nên làm thêm những ebook tiếp theo cho mọi người cũng tải về đọc vậy!
   
  leduc610, btaly002 and TânLý like this.
 14. khanhit2189

  khanhit2189 Lớp 1

  Tập 1-5
   

  Các file đính kèm:

 15. khanhit2189

  khanhit2189 Lớp 1

  Tập 6-10.!
   

  Các file đính kèm:

 16. khanhit2189

  khanhit2189 Lớp 1

  Ở link dưới nhé bạn :)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  btaly002 thích bài này.
 17. TRANSANG

  TRANSANG Mầm non

  Quá thất vọng vì những tác phẩm phật học mê tín cao siêu Mông lung siêu hình vậy là cuối cùng cũng gặp được ánh sáng trí tuệ phật giáo thông qua những tác phẩm của vị hoà thượng đáng kính này
   
  hoangkiss thích bài này.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này