Duy Biểu Học - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Thảo luận trong 'Tủ sách Triết học' bắt đầu bởi sun1911, 30/9/13.

Moderators: Do dai hoc NEU, yam2408
 1. sun1911

  sun1911 Lớp 11

  . "Thiền sư Thường Chiếu (thế kỷ thứ 12) đã nói "Khi ta hiểu rõ cách vận hành của Tâm thì sự tu tập trở nên dễ dàng". Năm Mươi Bài Tụng Duy Biểu là cuốn sách về tâm lý và siêu hình học của Phật giáo, giúp cho chúng ta hiểu được sự hoạt động của Tâm (Citta), bằng cách hiểu được bản chất của các Thức (Vijñāna). Năm Mươi Bài Tụng Duy Biểu có thể được coi như một thứ bản đồ trên con đường tu tập.

  Trong thiền quán, Bụt Thích Ca soi chiếu, hiểu rõ tâm Ngài một cách sâu xa. Từ hơn hai ngàn năm trăm năm nay, các đệ tử của Ngài học hỏi để biết cách chăm sóc tâm và thân họ, hầu có thể chuyển hóa những khổ đau để đạt tới an lạc.

  Năm Mươi Bài Tụng Duy Biểu hình thành từ những dòng suối tuệ giác của đạo Bụt Ấn Độ, gồm các luận giảng A-tỳ-đạt-ma (Abhidharma - Thắng Nghĩa Pháp) trong tạng kinh Pali(1), tới giáo pháp Đại Thừa như Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sutra). A-tỳ-đạt-ma là các luận giảng của đạo Bụt bộ phái, được hệ thống hóa từ giáo lý nguyên thủy.

  Sự phát triển của triết lý Phật giáo thường được chia ra ba thời kỳ: Nguyên thủy, Bộ phái và Đại thừa. Năm mươi bài tụng Duy Biểu chứa đựng giáo pháp của cả ba thời kỳ đó.

  Trong thời Bụt còn tại thế, Phật pháp là giáo pháp sinh động, nhưng sau khi Ngài nhập diệt, các đệ tử của Ngài có bổn phận hệ thống hóa những lời giảng của Ngài để có thể học hỏi cho thấu đáo hơn. A-tỳ-dạt-ma là một trong các tập hợp đầu tiên những bài giảng về tâm lý và triết lý, được nhiều đệ tử xuất sắc của Bụt khai triển trong nhiều thế kỷ tiếp theo..."

  "... Nếu trong khi đọc sách, bạn không hiểu một câu hay chữ nào đó, thì đừng cố gắng quá. Hãy để cho giáo pháp thấm dần vào bạn như khi bạn nghe nhạc, như mặt đất thấm những giọt nước mưa. Nếu chỉ dùng lý trí để học những bài tụng này, thì cũng giống như phủ lên mặt đất một tấm vải nhựa vậy. Nhưng khi bạn cho phép mưa pháp thấm sâu vào tâm thức, thì 50 bài tụng này sẽ cống hiến bạn tất cả giáo nghĩa của Thắng Pháp A-tỳ-đạt-ma.

  Giáo pháp Duy Biểu là một môn học hết sức phức tạp và vi tế, chúng ta cần cả cuộc đời để tìm hiểu cho thấu đáo. Xin đừng nản lòng vì sự phức tạp đó. Hãy cứ học một cách từ tốn. Đừng đọc nhiều trang mỗi lần, mà chỉ đọc từng câu, cùng lời bình giải đầy đủ trước khi sang câu khác. Với chánh niệm và từ bi, bạn sẽ hiểu những bài học này một cách tự nhiên và dễ dàng... "

  (Thiền sư NHẤT HẠNH)​

  Trân trọng giới thiệu...


  Thiền sư NHẤT HẠNH

  DUY BIỂU HỌC (GIẢNG LUẬN)


  Nguồn: LÁ BỐI
  Thực hiện
  : tducchau (TVE)
  Ngày hoàn thành: 19/12/2010
  (Ngày 14 tháng Mười Một năm Canh Dần – Phật lịch 2554)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  [​IMG]


  MỤC LỤC
  DUY BIỂU NGŨ THẬP TỤNG
  PHẦN DẪN NHẬP
  KỆ THỨ 1
  KỆ THỨ 2
  KỆ THỨ 3
  KỆ THỨ 4
  KỆ THỨ 5
  ...
  KỆ THỨ 46
  KỆ THỨ 47
  KỆ THỨ 48
  KỆ THỨ 49
  KỆ THỨ 50​
  TÌM VỀ CỘI NGUỒN DUY BIỂU
  Tướng và tánh
  Ba mươi bài tụng Duy Biểu
  Bài tụng số 1
  Bài tụng số 2
  Bài tụng số 3
  Bài tụng số 4
  Bài tụng số 5
  ...
  Bài tụng số 26
  Bài tụng số 27
  Bài tụng số 28
  Bài tụng số 29
  Bài tụng số 30​
  Bốn bài tụng mẫu mực về tám Thức
  1- Bài tụng về 5 Thức đầu
  2- Bài tụng về Thức thứ 6
  3- Bài tụng về Thức thứ 7
  4- Bài tụng về Thức thứ 8​
  TAM THẬP TỤNG
  Bản Phiên âm của thầy Huyền Trang
  Nguyên tác chữ Hán
  Bản việt dịch của thầy Nhất Hạnh​
  BÁT THỨC QUY CỦ TỤNG
  1. Bài tụng về năm thức đầu
  Bản Phiên âm của thầy Huyền Trang
  Nguyên tác chữ Hán
  Bản Việt dịch của thầy Nhất Hạnh​
  2. Bài tụng về thức thứ sáu
  Bản Phiên âm của thầy Huyền Trang
  Nguyên tác chữ Hán
  Bản Việt dịch của thầy Nhất Hạnh​
  3. Bài tụng về thức thứ bảy
  Bản Phiên âm của thầy Huyền Trang
  Nguyên tác chữ Hán
  Bản Việt dịch của thầy Nhất Hạnh​
  4. Bài tụng về thức thứ tám
  Bản Phiên âm của thầy Huyền Trang
  Nguyên tác chữ Hán
  Bản Việt dịch của thầy Nhất Hạnh


  View attachment DuyBieuHocGL_TNH.zip

  Nguồn TVE: Nick Tducchau
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
Moderators: Do dai hoc NEU, yam2408

Chia sẻ trang này