Tiếng Anh English for children

Thảo luận trong 'Tủ sách Học ngoại ngữ' bắt đầu bởi Đoàn Trọng, 5/10/17.

Moderators: hcmangel
 1. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Below e-books are free sharing. Please do not commercialize them. Thank you.
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/10/17
 2. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Kindergarten Leveled Readers - Speaking Book - 30 books
  (Built-in audio) - Level K

  1. I Sit [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2. Jen [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  3. My Fan [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  4. I Help [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  5. Where Is Cam [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  6. To the Top [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  7. The Mat [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  8. I Like to Go Out [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  9. See What He Can Do [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  10. I Like What I See [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  11. The Fox [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  12. A Bit for Pip [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  13. Fun in the Snow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  14. Where Can We Go [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  15. The Fog [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  16. Where Did They Go [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  17. I Want to Win One [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  18. Fun for Six [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  19. Down the Hill [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  20. The Pet for Us [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  21. A Big Box [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  22. A Big Job [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  23. What Is the Job [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  24. Zim and Zan [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  25. The Animal Quiz [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  26. The Little Egg [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  27. What a Race! [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  28. The Party [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  29. The Map [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  30. Ben Has to Go! [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]

  @TĐT PS: 30 quyển sách này nằm trong Level K - Level Kindergarten bộ "Speaking Book của NXB HOUGHTON MIFFLIN, Harcourt School Publisher"
  Download: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Sách khoa học tự nhiên - Kindergarten - Harcourt School Publishers - 11 books
  (Built-in audio)

  2666.png A Plant Grows [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2666.png Animal Coverings [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2666.png Animals Move [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2666.png How Does a Plant Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2666.png I Can Sort [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2666.png Measuring Weather [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2666.png Our Earth [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2666.png Reuse and Recycle [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2666.png Water Changes [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2666.png We Use It Again [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2666.png We like Water [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
   
  Chỉnh sửa cuối: 1/2/20
  haist, quocthai, 123phat and 17 others like this.
 3. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Houghton Mifflin Books
  (57 books - with built-in audio)
  1. Visiting Grandma and Grandpa [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2. My Backpack [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  3. My Dog [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  4. The Fire Fighter [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  5. I Can Do It [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  6. The Market [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  7. A Walk in the Wood [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  8. Let' Climb [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  9. In the City [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  10. It's a Party [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  11. October Days [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  12. Winter Vacation [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  13. The Pet Show [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  14. At the Pond Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  15. Look up [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  16. Animals in the Woods [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  17. Bug Parts [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  18. The Sea [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  19. Taking Pictures [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  20. Curious George Visits Animal Friends [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  21. The Show [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  22. Our Family Vacation [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  23. The Vegetable Garden [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  24. Bugs for Dinner [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  25. The Baker [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  26. Time for Breakfast [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  27. Our Room [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  28. Up and Away, Curious George [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
   
  Chỉnh sửa cuối: 1/2/20
 4. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  DK Book - See How They Grow

  pdf16.gif Butterfly - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Chick - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Duck - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Fox - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Frog - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Kitten - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Lamb - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Mouse - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Owl - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Penguin - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Pig - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Pony - See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  pdf16.gif Poppy- See How They Grow [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]

   
  Chỉnh sửa cuối: 7/10/17
 5. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Chỉnh sửa cuối: 1/2/20
 6. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Houghton Mifflin Math (Grades K, 1-6)
  1. Houghton Mifflin Math Grades K [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  2. Houghton Mifflin Math G1 [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  3. Houghton Mifflin Math G2 [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  4. Houghton Mifflin Math G3 [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  5. Houghton Mifflin Math G4 [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  6. Houghton Mifflin Math G5 [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
  7. Houghton Mifflin Math G6 [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]
   
  Chỉnh sửa cuối: 1/2/20
  tranngoctrungvnt thích bài này.
 7. Quachchau

  Quachchau Mầm non

  thanksss
   
  Đoàn Trọng thích bài này.
 8. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

 9. tranngoctrungvnt

  tranngoctrungvnt Mầm non

  Thank bạn. Công đức vô lượng.
   
 10. mekitaro

  mekitaro Mầm non

  thanks!
   
 11. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

 12. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

 13. toyoka

  toyoka Mầm non

  Thank you so much
   
 14. Trúc Linhryn

  Trúc Linhryn Mầm non

  thank you 3D_14:Rotmat1:5cat122
   
Moderators: hcmangel

Chia sẻ trang này