Giáo Trình MS Excel Cơ Bản- nguồn tve

Thảo luận trong 'Tủ sách Tin học - Lập trình' bắt đầu bởi admin, 1/10/13.

Moderators: Thai232
 1. admin

  admin Technical Thành viên BQT

  MỤC LỤC

  BÀI 1: MỞ ĐẦU
  I. BƯỚC ĐẦU LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ.
  1. Khái niệm
  2. Mở bảng tính đã có sẵn – thay đổi vài chỗ và ghi lưu.
  3. Mở vài bảng tính đồng thời.
  4. Tạo bảng tính mới và ghi lưu.
  5. Ghi lưu một bảng tính đang có lên đĩa cứng, đĩa mềm.
  6. Đóng ứng dụng bảng tính.
  7. Dùng các chức năng trợ giúp.
  II. CHỈNH SỬA CÁC THIẾT ĐẶT CƠ SỞ
  1. Thay đổi các chế độ hiển thị trang.
  2. Sử dụng công cụ phóng to thu nhỏ
  3. Sửa đổi hiển thị của thanh công cụ
  III. CHUYỂN ĐỔI KHUÔN DẠNG TÀI LIỆU.
  1. Ghi lưu một bảng tính đang có thành tệp dưới một khuôn dạng khác. Tệp thuần chữ (txt), tệp khuôn mẫu (Template), tệp của phần mềm khác, phiên bản khác v.v.
  2. Ghi lưu tài liệu với khuôn dạng thích hợp để đưa lên Web Site.
  BÀI 2: CÁC THAO TÁC ĐƠN GIẢN
  I. CHÈN THÊM DỮ LIỆU
  1. Nhập số vào một ô.
  2. Nhập chữ vào một ô.
  3. Nhập các kí tự / kí hiệu đặc biệt vào một ô.
  4. Nhập công thức đơn giản vào một ô.
  5. Sử dụng lệnh Undo.
  II. CHỌN DỮ LIỆU
  1. Đánh dấu chọn một vùng ô kề nhau, không kề nhau.
  2. Đánh dấu chọn một dòng, một cột. Chọn một vùng dòng / cột kề nhau, không kề nhau.
  III. SAO CHÉP, DI CHUYỂN, XÓA.
  1. Dùng công cụ sao chép và dán để tạo bản đúp nội dung của một vùng ô sang một phần khác trong cùng tờ bảng tính.
  2. Dùng công cụ sao chép và dán để di chuyển nội dung một vùng ô sang một phần khác trong cùng tờ bảng tính.
  3. Sao chép nội dung vùng ô giữa các tờ bảng tính đang mở.
  4. Di chuyển nội dung vùng ô giữa các cửa sổ bảng tính đang mở.
  5. Xoá nội dung ô trong một vùng đã chọn.
  IV. TÌM KIẾM VÀ THAY THẾ.
  1. Dùng công cụ tìm kiếm một nội dung ô cần tìm.
  2. Dùng công cụ thay thế một nội dung ô cần thay.
  V. CÁC DÒNG VÀ CÁC CỘT
  1. Thêm dòng, thêm cột.
  2. Thay đổi chiều rộng cột, chiều cao dòng.
  3. Xoá dòng, cột đã chọn.
  VI. SẮP XẾP DỮ LIỆU.
  1. Sắp xếp dữ liệu kiểu số theo thứ tự tăng dần, giảm dần.
  2. Sắp xếp dữ liệu kiểu kí tự theo thứ tự tăng dần, giảm dần.
  BÀI 3: CÔNG THỨC VÀ HÀM ĐƠN GIẢN
  I. CÁC CÔNG THỨC SỐ HỌC VÀ LÔGIC
  1. Dùng các công thức số học, lôgic cơ bản để cộng trừ nhân chia trong bảng tính.
  2. Dùng chức năng điền tự động một chuỗi dữ liệu tăng có quy luật.
  3. Hiểu và sử dụng được địa chỉ tương đối trong các công thức và hàm.
  4. Hiểu và sử dụng được địa chỉ tuyệt đối trong các công thức và hàm.
  II. LÀM VIỆC VỚI CÁC HÀM.
  1. Dùng hàm tổng.
  2. Dùng hàm trung bình.
  3. Dùng hàm VLOOKUP, HLOOKUP
  BÀI 4: ĐỊNH DẠNG
  I. ĐỊNH DẠNG Ô CHỨA SỐ
  1. Định dạng ô để hiển thị các dữ liệu kiểu số khác nhau:
  2. Định dạng ô để hiển thị ngày tháng.
  3. Định dạng ô để hiển thị kí hiệu tiền tệ.
  4. Định dạng ô để hiển thị phần trăm.
  II. ĐỊNH DẠNG Ô CHỨA VĂN BẢN
  1. Thay đổi cỡ chữ, dạng chữ: in béo, in nghiêng, kiểu chữ.
  2. Thay đổi màu chữ.
  3. Chỉnh hướng viết chữ.
  III. VÙNG CÁC Ô
  1. Căn vị trí chữ trong ô của một vùng: giữa, trái, phải, sát trần, sát sàn.
  2. Thêm các đường viền biên ô cho một vùng ô.
  IV. KIỂM TRA CHÍNH TẢ.
  1. Dùng công cụ kiểm tra chính tả và sửa đổi khi cần.
  V. BÀI TRÍ TÀI LIỆU
  1. Sửa đổi các thiết lập khoảng cách lề của tài liệu.
  2. Chỉnh sửa để bài trí vừa vào một trang.
  3. Thêm Đầu trang và Chân trang.
  4. Thay đổi hướng của trang - trang đứng, trang nằm, kích thước trang.
  BÀI 5: IN ẤN
  I. IN MỘT BẢNG TÍNH ĐƠN GIẢN
  1. Dùng các lựa chọn in cơ sở.
  2. Xem tài liệu trước khi in.
  3. In một số bảng tính, một tờ bảng tính.
  4. In một phần tờ bảng tính, một vùng ô định trước.
  BÀI 6: CÁC TÍNH NĂNG NÂNG CAO
  I. NHẬP MỘT ĐỐI TƯỢNG TỪ BÊN NGOÀI
  1. Nhập đối tượng từ ngoài vào bảng tính: tệp hình ảnh, tệp đồ hoạ, tệp văn bản.
  2. Di chuyển và co giãn các đối tượng đã nhập trong một bảng tính.
  II. BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ.
  1. Tạo các kiểu biểu đồ, đồ thị khác nhau từ các số liệu trong bảng tính để phân tích dữ liệu, ví dụ biểu đồ quạt tròn, cột đứng, thanh ngang v.v.
  2. Biên tập, sửa đổi biểu đồ, đồ hoạ: thêm tiêu đề hay nhãn, thay đổi thang chia. Sửa đổi màu sắc trong biểu đồ, đồ hoạ.
  3. Thay đổi kiểu biểu đồ.
  4. Di chuyển và xoá biểu đồ, đồ hoạ.

  Pass : thanhnhan
   

  Các file đính kèm:

  haist, htahta, hermerry and 7 others like this.
Moderators: Thai232

Chia sẻ trang này