Giáo Trình Windows 2000 Server- nguồn tve

Thảo luận trong 'Tủ sách Tin học - Lập trình' bắt đầu bởi admin, 4/10/13.

 1. admin

  admin Technical Thành viên BQT

  MỤC LỤC

  BÀI 1: CÀI ĐẶT WINDOWS 2000 SERVER
  I. GIỚI THIỆU WINDOWS 2000
  1. Windows 2000 Server
  2. Các đặc trưng của Windows 2000
  II. CHUẨN BỊ ĐỂ CÀI ĐẶT WINDOWS 2000 SERVER
  1. Các công việc cần chuẩn bị
  2. Các yêu cầu tối thiểu về phần cứng
  3. Chia phần cho ổ cứng (Disk Partitions)
  4. Hệ thống tệp
  5. Nhóm cộng tác và Vùng (Domains)
  III. CÀI ĐẶT MỚI WINDOWS 2000 SERVER TỪ ĐẦU
  1. Tạo một bộ đĩa cài đặt Windows 2000 Server
  2. Kích hoạt Windows 2000 Server pre-copy và Text mode setup
  3. Windows 2000 Server Setup Wizard
  IV. NÂNG CẤP LÊN WINDOWS 2000 SERVER
  V. BÀI TẬP THỰC HÀNH CÀI ĐẶT WINDOWS 2000 SERVER
  VI. HƯỚNG DẪN KHẮC PHỤC CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI CÀI ĐẶT WINDOWS 2000 SERVER
  BÀI 2: CẤU HÌNH ACTIVE DIRECTORY VÀ DOMAIN CONTROLER
  I. GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ACTIVE DIRECTORY
  1. Dịch vụ Active Directory là gì ?
  2. Nhóm cộng tác trong Windows 2000
  3. Vùng trong Windows 2000
  II. CẤU HÌNH ACTIVE DIRECTORY
  1. Active Directory & Hệ thống tên vùng (DNS)
  2. Cấu trúc logic của Active Directory
  3. Cấu trúc vật lý của Active Directory
  III. THIẾT LẬP MỘT MÁY WINDOWS 2000 ĐIỀU KHIỂN VÙNG
  1. Giới thiệu về Windows 2000 Điều khiển vùng
  2. Các yêu cầu của Điều khiển vùng
  3. Thiết lập Điều khiển vùng (cài đặt Active Directory)
  BÀI 3: CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU KHIỂN REGISTRY
  I. GIỚI THIỆU MICROSOFT MANAGEMENT CONSOLE (MMC)
  1. Chức năng của MMC
  2. Các thành phần của MMC
  3. Các tùy chọn của Console
  II. SỬ DỤNG CONSOLES
  1. Tạo lập Consoles
  2. Sử dụng Consoles để Quản trị từ xa
  3. Bài tập thực hành: Tạo một Microsoft Management Console
  III. SỬ DỤNG TASK SCHEDULER
  1. Giới thiệu về Task Scheduler
  2. Thiết lập các tùy chọn (Options)
  3. Bài tập thực hành: Sử dụng Task Scheduler
  IV. CẤU HÌNH HỆ ĐIỀU HÀNH
  1. Các lựa chọn Performance
  2. Các biến môi trường
  3. Đặt Startup và Recovery
  4. Thực hành: Sử dụng Control Panel để thay đổi các tham số thiết lập HĐH
  V. TÌM HIỂU VỀ REGISTRY
  1. Mục đích của Registry
  2. Cấu trúc phân tầng của Registry
  VI. SỬ DỤNG REGISTRY EDITOR
  1. Regedt32.exe
  2. Thực hành sử dụng Registry Editor
  BÀI 4: QUẢN TRỊ MẠNG WINDOWS 2000 SERVER
  I. KHÁI NIỆM CHUNG
  1. Tài khoản người dùng
  2. Tài khoản nhóm (Group Account)
  3. Tài khoản người dùng và nhóm mặc định
  II. THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG
  1. Cấu hình và tổ chức của tài khoản người dùng
  2. Thiết lập tài khoản người dùng
  III. THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHÓM
  1. Thiết lập tài khoản nhóm cục bộ
  2. Tạo nhóm cục bộ và chỉ định thành viên
  BÀI 5: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TỆP
  I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
  1. Các kiểu lưu dữ liệu
  2. Các kiểu phân khu ổ đĩa cơ bản
  II. HỆ THỐNG TỆP CỦA WINDOWS 2000
  1. Hệ thống tệp kiểu FAT
  2. Hệ thống tệp NT (NTFS)
  3. Chuyển đổi từ FAT sang NTFS
  III. CẤU HÌNH CÁC ĐĨA LƯU TRỮ
  1. Thêm ổ đĩa
  2. Thiết lập phân khu
  3. Thiết lập các ổ đĩa logic
  4. Xóa bỏ các phân khu và ổ đĩa logic
  IV. QUẢN TRỊ Ổ ĐĨA ĐỘNG
  1. Làm việc với các volume đơn giản (Simple Volumes)
  2. Làm việc với Spanned Volumes
  3. Làm việc với Striped Volumes
  4. Thay đổi loại ổ đĩa
  V. QUẢN TRỊ Ổ ĐĨA TRÊN CÁC MÁY TÍNH Ở XA

  Pass : thanhnhan

   

  Các file đính kèm:

  vu thien vu and haist like this.

Chia sẻ trang này