Thơ Việt Hà Thành Thất Thủ và Hoàng Diệu - Vô Danh <1000QSV1TVB #0386>

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi Thu VO, 19/11/18.

Moderators: Ban Tang Du Tử
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0386.Hà Thành Thất Thủ và Hoàng Diệu.PNG
  Tên sách : CÁC VĂN CỔ VỀ HÀ-THÀNH THẤT-THỦ VÀ HOÀNG-DIỆU
  Tác giả : VÔ-DANH
  Nhà xuất bản : SÔNG NHỊ
  Năm xuất bản : 1950
  ------------------------
  Nguồn sách : tusachtiengviet.com
  Đánh máy : xuanhuy
  Kiểm tra chính tả : Thư Võ
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 18/11/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG

  Cảm ơn tác giả VÔ-DANH và nhà xuất bản SÔNG NHỊ
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  LỜI DẪN
  1. NỘI-DUNG
  2. SỬ-LƯỢC
  3. GIÁ-TRỊ NHỮNG BÀI VĂN
  4. KẾT LUẬN
  5. PHỤ BIÊN

  I. HÀ-THÀNH THẤT-THỦ CA
  1. HÀ-NỘI MẤT NĂM 1873
  2. CỜ ĐEN PHẢN CÔNG
  3. HÒA-ƯỚC 1874
  4. HOÀNG-DIỆU RA TRẤN HÀ-NỘI
  5. HÀ-NỘI THẤT-THỦ NĂM 1882
  6. GIẢNG HÒA
  7. KHEN, CHÊ
  8. CẢNH CHẠY LOẠN
  9. MONG QUAN-QUÂN
  10. MONG QUÂN THANH
  11. CẢNH HÀ-NỘI BỊ CHIẾM
  12. NÓNG ĐỢI PHẢN CÔNG

  II. CHÍNH-KHÍ CA (Hà-thành thất-thủ chí công quá ca)
  DỊ-ĐIỂM TRONG CÁC BẢN
  1. HOÀNG-DIỆU PHÒNG BỊ
  2. PHÁP TẤN-CÔNG HẠ THÀNH
  3. HOÀNG-DIỆU TỰ-ẢI
  4. PHÊ-BÌNH CHUNG
  5. CHÊ ĐỀ-ĐỐC LÊ-VĂN-TRINH
  6. CHÊ TUẦN-PHỦ HOÀNG-HỮU-XỨNG
  7. CHÊ ÁN-SÁT TÔN-THẤT-BÁ
  9. CHÊ BỐ-CHÁNH PHAN-VĂN-TUYỂN
  10. KẾT LUẬN

  III. ĐIẾU HOÀNG-DIỆU
  1. BÀI ĐẦU
  2. BÀI THỨ HAI
  3. BÀI THỨ BA
  4. VÕ-TRỌNG-BÌNH ĐIẾU
  5. SĨ-TỬ HÀ-THÀNH ĐIẾU
  6. NGÔ ĐẠI-NHÂN ĐIẾU
  7. TRẦN ĐÌNH-TÚC ĐIẾU
  8. HOÀNG-HỮU-XỨNG ĐIẾU

  IV. HÀ-THÀNH THẤT-THỦ ÁN
  1. TỔNG VỊNH
  2. HOÀNG-DIỆU
  3. QUAN TUẦN
  4. QUAN TUẦN
  5. QUAN BỐ
  6. QUAN BỐ
  7. QUAN ÁN
  8. QUAN ÁN
  9. QUAN ĐỀ

  PHỤ LỤC
  1. DI-BIỂU CỦA HOÀNG-DIỆU
  2. DỤ KỂ CÔNG TỘI
  3. TỐI-HẬU-THƯ
  4. TỜ TRÌNH CỦA H. RIVIÈRE VỀ VIỆC ĐÁNH HÀ-NỘI
  5. HOÀNG-HỮU-XỨNG VÀ TÔN-THẤT-BÁ
   
  Chỉnh sửa cuối: 19/11/18
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  EBOOK
   

  Các file đính kèm:

  Storm, KienPham, tvxid192 and 9 others like this.
Moderators: Ban Tang Du Tử
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này