Tiếng Anh Học tiếng Anh trên englishclass101

Thảo luận trong 'Audio/Video' bắt đầu bởi Depressed, 11/1/16.

 1. Depressed

  Depressed Lớp 6

  [​IMG]
  Trang này có rất nhiều bài học ngữ pháp bằng video, file mp3 cùng với bản pdf transcript + giải thích ngữ pháp từng bài đi kèm, được dùng miễn phí một tuần sau đó sẽ phải trả phí :).

  Các bài học dưới đây được tổng hợp từ năm 2009 đến năm 2015

  Sau đây là danh sách các bài học và links down:
  - Absolute Beginner American English for Every Day Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Advanced Audio Blog S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Advanced Audio Blog S2 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Advanced Audio Blog S3 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Advanced Audio Blog S4 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Advanced S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - All About American English with Alisha & Michae Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - All About S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - All About S2 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - American English Listening Comprehension for Absolute Beginner Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - American English Listening Comprehension for Advanced Learners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - American English Listening Comprehension for Beginners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - American English Listening Comprehension for Intermediate Learners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - American English Words of the Week with Alisha for Advanced Learners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - American English Words of the Week with Alisha for Intermediate Learners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Basic Bootcamp S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Basic Bootcamp S2 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Beginner S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - British English Listening Comprehension for Absolute Beginners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - British English Listening Comprehension for Advanced Learners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - British English Listening Comprehension for Beginners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - British English Listening Comprehension for Intermediate Learners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Buzzwords Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Culture Class S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Culture Class S2nVui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - English Listening Comprehension for Absolute Beginners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - English Listening Comprehension for Beginners Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - English Vocab Builder Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Gengo English Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Hospitality English for Hotels S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Hospitality English for Hotels S2 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Inner Circle Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Innovative English Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Intermediate S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Learn British English in Three Minutes Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Learn English in Three Minutes Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Learn with Pictures and Video S3 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Learn with Pictures and Video S4 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Lower Advanced S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Lower Intermediate S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Lyric Lab Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Must-Know American Holiday Words Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - News Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Pronunciation Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Pronunciation S2 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Survival Phrases S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Survival Phrases S2 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Upper Beginner S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Upper Intermediate S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Upper Intermediate S2 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Video Culture Class. American Holidays Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Video Culture Class. British Holidays Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Video Vocabulary S1 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Video Vocabulary S2 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  tomek098, lemontree123 and utitgg like this.

Chia sẻ trang này