IELTS - Tổng hợp

Thảo luận trong 'Tủ sách Học ngoại ngữ' bắt đầu bởi Song Ngư, 4/10/13.

 1. Song Ngư

  Song Ngư Sinh viên năm I

  Trích:
  Nguyên văn của video ielts preparation series australia
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của 101 helpful hints for ielts
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của check your vocabulary for ielts
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của cambridge ielts course
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của cambridge practice tests for ielts 1
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của cambridge practice tests for ielts 2
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của cambridge practice tests for ielts 3
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của cambridge practice tests for ielts 4
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  Trích:
  Nguyên văn của oxford university ielts practice tests with explanationatory key
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của 202 useful exercises for ielts
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của english grammar—ielts 2002 handbook
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của ielts practice now
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của ielts practice tests plus
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của ielts preparation and practice
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của ielts sample practice tests from ieltshelpnow.com
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của ielts secrets—your key to ielts success
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của ielts speaking real test
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của ielts to success
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của insight into ielts exra with answers
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của prepare for ielts
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của specimen materials
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Nguyên văn của strategies for study
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Cambrige ielts
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Ielts writing video by robert lewis
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  File image mdf, dùng magiciso để mở, trước đó dùng ffsj để nối file 764mb cắt ghép file
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trích:
  Magic iso
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 24/5/15
  ẩn sĩ and gameaccBook like this.

Chia sẻ trang này