Phật Giáo Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Công Đức - Bản dịch HT Thích Trí Tịnh

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi phaithatmanhme19, 30/8/21.

Moderators: mopie
 1. phaithatmanhme19

  phaithatmanhme19 Mầm non

  53455261._SX318_.jpg
  Trong Phật giáo, Kinh Địa Tạng là một bản kinh rất phổ biến được truyền tụng hàng ngày của các Phật tử, đặc biệt vào dịp lễ Vu lan rằm tháng bảy âm lịch.
  Địa Tạng hay Địa Tạng Bồ Tát là một vị Phật trong Phật giáo. Theo Kinh điển Phật giáo lưu lại, Địa Tạng Bồ Tát là một Tì kheo đã phát lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời gian sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn cho đến khi Bồ tát Di Lặc hạ sinh, và nguyện không chứng đăc Phật quả nếu không làm cho địa ngục trống không.
  Ngài Địa Tạng Bồ Tát chính là vị Phật của tất cả chúng sinh nơi địa ngục hay được gọi là Giáo chủ cõi U Minh, phổ độ chúng sinh ở cõi U Minh tối tăm.
  ***
  Chí Tâm Quy Mạng Lễ:
  U-Minh Giáo Chủ Bổn Tôn
  Địa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát.
  Lạy đức từ bi đại Giáo-chủ!
  'Địa' là dày chắc- 'Tạng' chứa đủ.
  ***
  Cõi nước phương Nam nổi mây thơm,
  Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ,
  Mây xinh, mưa báu số không lường.
  Lành tốt, trang nghiêm cảnh dị thường,
  Người, trời bạch Phật: Nhơn gì thế?
  Phật rằng: Địa-Tạng đến Thiên đường!
  Chư Phật ba đời đồng khen chuộng
  Mười phương Bồ Tát chung tin tưởng
  Nay con sẵn có thiện nhơn duyên,
  Ngợi khen Địa-Tạng đức vô thượng:
  Lòng từ do chứa hạnh lành
  Trải bao số kiếp độ sanh khỏi nàn,
  Trong tay đã sẵn gậy vàng,
  Dộng tan cửa ngục cứu toàn chúng sanh,
  Tay cầm châu sáng tròn vìn,
  Hào quang soi khắp ba nghìn Đại Thiên.
  ***
  Diêm Vương trước điện chẳng hiền,
  Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn.
  Địa-Tạng Bồ Tát thượng nhơn,
  Chứng minh công đức của dân Diêm Phù!
  ***
  Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Thánh, Đại Từ, Bổn Tôn Địa-Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát​
  Kinh Địa Tạng và ý nghĩa
  “Bổn” là Bổn tâm.
  “Tôn” là tôn quý,
  “Địa” là tâm địa,
  “Tạng” là Như Lai tạng.
  - Chỉ có Bổn tâm mới là tôn quý nhất, đó là kho Như Lai tạng tâm địa; chỉ có Bổn tâm mới làm chủ được cõi U minh, tức làm chủ cõi địa ngục tham, sân, si của chính mình.
  - Địa ngục chính là tham, sân, si. Chúng sinh khổ là do tham, sân, si đầy dẫy trong tâm, phiền não khởi phát. Muốn phá được cửa địa ngục này cần phải là Bổn Tôn Địa Tạng của chính mình vậy.
  *Mình đã sưu tầm và làm các file ebook để bạn đọc dễ tiếp cận,hi vọng giúp được ít nhiều trên con đường tu học !
  Nguồn: thuvienhoasen
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 30/8/21
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này