Phật Giáo Kinh Nhân Quả Ba Đời-HT Thích Thiền Tâm

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 4/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  Kinh Nhân Quả Ba Đời của HT.Thích Thiền Tâm, bao gồm Kinh Và phần hình ảnh về nhân quả ba đời, được trình bày với Font Times New Roman và Arial, File PDF. Mọi sai sót xin quý độc giả hoan hỷ và góp ý để Ebook được hoàn thiện hơn:
  (Email: [email protected])

  Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Đường dẫn tải Ebook:

  Kinh Nhân Quả Ba Đời-HT. Thích Thiền Tâm, Font Times New Roman:

  Bản gốc (14 MB) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Bản nén (4 MB) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Kinh Nhân Quả Ba Đời-HT. Thích Thiền Tâm, Font Arial

  Bản gốc (14 MB) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Bản nén (4 MB) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Xem Ebook Online :

  4share: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Google: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Lời Nói Đầu

  Thuở xưa, có người đến hỏi một vị Thiền sư: “Bậc tu hành đã ngộ lý Chơn không, có lạc vào vòng Nhân Quả đặng?”. Thiền sư đáp: “Bậc đại tu hành chẳng lạc vào vòng nhân quả”.
  Vì câu trả lời này mà khiến cho Thiền sư phải đọa làm kiếp chồn năm trăm năm, sau gặp ngài Bá Trượng mới được giải thoát.

  Cũng do câu chuyện trên đây, nên các vị Cổ đức khuyên người học Phật, trước tiên phải duyệt các Kinh nói về nhân quả tội phước, chú trọng phần giới hạnh, cùng hiểu biết sự luân hồi trong ba cõi sáu đường, sau mới nghiên cứu qua Kinh cao. Nếu trái thứ tự, bước đầu tiên đọc những Kinh như: KIM CANG, PHÁP BẢO ĐÀN… nếu không phải là người có nhiều căn lành, tất dễ sanh lòng khinh mạn và lạc vào lỗi chấp không. Thật ra, nhân quả không phải là chuyện thấp nhỏ, vì từ chúng sanh đọa tam đồ cho đến chư Phật thành Chánh giác đều không ngoài nhân quả. Do sự kiện trên bút giả mới phiên dịch quyển Kinh này.

  Vì Kinh Nhân Quả nói tóm tắt không mấy trang nên bút giả lại phụ thêm một ít câu chuyện tạm gọi là “NHÂN QUẢ LUÂN HỒI TẠP LỤC”.

  Về việc luân hồi nhân quả ở Việt Nam ta cũng có nhiều, tiếc vì không ai ghi chép thành sách, nên tản mát đi. Vì thế, bút giả đành tìm dịch các câu chuyện bên Trung Hoa, và những việc này đều có thật. Cái thông bệnh của người tu Phật, là hay luận huyền nói diệu, mà việc thường nhỏ lại ít khi làm được. Nhớ lại hồi xưa cụ Khánh Hòa còn tại thế, có một Phật tử hỏi về đạo lý “vô thỉ vô chung”. Sư Cụ mỉm cười đáp: “Hỏi chi xa vời vậy? Gắng ăn chay và niệm Phật cho đều đều là tốt lắm rồi!”, Đại để, người đã lặn lội trong nhiều giáo điển, lại không muốn nói diệu huyền mà chỉ chú trọng đến sự thực hành, thông thường là như thế.

  Kinh Hoa Nghiêm nói: “Lòng tin là bước đầu của đạo, và mẹ của tất cả công đức”. Mong những vị hữu duyên, khi xem đến quyển sách này, bắt đầu tu niệm tin có tội phước báo ứng, chuyển kiếp luân hồi, cùng sự linh hiển của Phật pháp. Do đó, lần lượt tiếp tục xem những Kinh cao hơn. Chừng ấy, lẽ không không sắc sắc, đường thị thị phi phi, sẽ hỏi Phật Đà mà tỉnh ngộ.

  MÙA AN CƯ NĂM CANH TUẤT
  THÍCH THIỀN TÂM

  Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này