Phật Giáo Kinh Sách Phật Giáo

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 8/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  Gởi quý đạo hữu một số kinh sách Phật Giáo. Gốc tài liệu là từ Thư Viện Hoa Sen. Sẵn hoán chuyển cho TVHS một số ebooks sang các định dạng prc (mobi) và Epub, nên post lên đây luôn.
  Nguồn TVE - khongphailata
  Kinh Sách (prc):

  Kim Cuong Kinh Giang Nghia - Giang Vi Nong cu si_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh 42 Chuong - Tong Hoi Phat Giao Phap Gioi dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Bat Dai Nhan Giac - Ty Kheo Thich Chon Thien_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Bat Dai Nhan Giac Giang Giai - HT Thich Thanh Tu_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Chan De - HT Thich Nhat Hanh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Chuyen Phap Luan – Unknown_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Dai Bao Tich - Ty Kheo Thich Tri Tinh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Di Giao - HT Thich Tri Quang dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Dieu Phap Lien Hoa - Ty Kheo Thich Tri Tinh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Duoc Su Luu Ly Quang Nhu Lai Giang Giai - Ty Kheo Thich Hang Quang_mobi:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Duy Ma Cat Giang Giai - HT Thich Thanh Tu_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Giao Tho Thi Ca La Viet - HT Thich Minh Chau dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Hien Ngu - Ty Kheo Thich Trung Quan dic_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Hoa Nghiem - HT Thich Tri Tinh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Kalama - HT Thich Minh Chau dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Kien Chanh - Ty Kheo Thich Tri Duc_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Kim Cang - HT Thich Tri Tinh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Kim Cang Bat Nha Ba La Mat - HT Thich Duy Luc dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Kim Cang Giang Giai - HT Thich Thanh Tu_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Ma Ha Bat Nha Ba La Mat 1 - HT Thich Tri Tinh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Ma Ha Bat Nha Ba La Mat 2 - HT Thich Tri Tinh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Ma Ha Bat Nha Ba La Mat 3 - HT Thich Tri Tinh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Mi Tien Van Dap - HT Thich Gioi Nghiem dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Niem Phat Ba La Mat - HT Thich Thien Tam dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Phap An - HT Thich Nhat Hanh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Phap Bao Dan - HT Thich Duy Luc dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Phap Cu (Tho Luc Bat) - Tam Minh dich tho_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Phap Hoa Giang Giai - HT Thich Thanh Tu_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Quan Niem Hoi Tho – Unknown_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Thu Lang Nghiem - HT Thich Duy Luc dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Thu Lang Nghiem - Tam Minh Le Dinh Tham dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Tieu Bo - HT Thich Minh Chau dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Trung Bo - HT Thich Minh Chau dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Truong Bo - HT Thich Minh Chau dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Tu Bi - HT Thich Nhat Hanh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Tu Niem Xu - HT Thich Nhat Hanh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Tuong Ung Bo - HT Thich Minh Chau dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Uc Gia Truong Gia - Ty Kheo Thich Tri Tinh dich_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Vien Giac Giang Giai - HT Thich Thanh Tu_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 01 giang giai - HT Tuyen Hoa_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 02 giang giai - HT Tuyen Hoa_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 03 giang giai - HT Tuyen Hoa_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 04 giang giai - HT Tuyen Hoa_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 05 giang giai - HT Tuyen Hoa_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 06 giang giai - HT Tuyen Hoa_mobi: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Mimi Tran, Kenu97, khanhmax and 6 others like this.
 2. junchan

  junchan Lớp 7

  Kinh Sách (Epub):

  Kim Cuong Kinh Giang Nghia - Giang Vi Nong cu si_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh 42 Chuong - Tong Hoi Phat Giao Phap Gioi dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Bat Dai Nhan Giac - Ty Kheo Thich Chon Thien_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Bat Dai Nhan Giac Giang Giai - HT Thich Thanh Tu_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Chan De - HT Thich Nhat Hanh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Chuyen Phap Luan – Unknown_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Dai Bao Tich - Ty Kheo Thich Tri Tinh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Di Giao - HT Thich Tri Quang dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Dieu Phap Lien Hoa - Ty Kheo Thich Tri Tinh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Duoc Su Luu Ly Quang Nhu Lai Giang Giai - Ty Kheo Thich Hang Quang_epub:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Duy Ma Cat Giang Giai - HT Thich Thanh Tu_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Giao Tho Thi Ca La Viet - HT Thich Minh Chau dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Hien Ngu - Ty Kheo Thich Trung Quan dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Hoa Nghiem - HT Thich Tri Tinh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Kalama - HT Thich Minh Chau dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Kien Chanh - Ty Kheo Thich Tri Duc_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Kim Cang - HT Thich Tri Tinh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Kim Cang Bat Nha Ba La Mat - HT Thich Duy Luc dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Kim Cang Giang Giai - HT Thich Thanh Tu_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Ma Ha Bat Nha Ba La Mat 1 - HT Thich Tri Tinh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Ma Ha Bat Nha Ba La Mat 2 - HT Thich Tri Tinh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Ma Ha Bat Nha Ba La Mat 3 - HT Thich Tri Tinh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Mi Tien Van Dap - HT Thich Gioi Nghiem dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Niem Phat Ba La Mat - HT Thich Thien Tam dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Phap An - HT Thich Nhat Hanh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Phap Bao Dan - HT Thich Duy Luc dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Phap Cu (Tho Luc Bat) - Tam Minh dich tho_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Phap Hoa Giang Giai - HT Thich Thanh Tu_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Quan Niem Hoi Tho – Unknown_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Thu Lang Nghiem - HT Thich Duy Luc dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Thu Lang Nghiem - Tam Minh Le Dinh Tham dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Tieu Bo - HT Thich Minh Chau dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Trung Bo - HT Thich Minh Chau dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Truong Bo - HT Thich Minh Chau dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Tu Bi - HT Thich Nhat Hanh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Tu Niem Xu - HT Thich Nhat Hanh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Tuong Ung Bo - HT Thich Minh Chau dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Uc Gia Truong Gia - Ty Kheo Thich Tri Tinh dich_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kinh Vien Giac Giang Giai - HT Thich Thanh Tu_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 01 giang giai - HT Tuyen Hoa_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 02 giang giai - HT Tuyen Hoa_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 03 giang giai - HT Tuyen Hoa_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 04 giang giai - HT Tuyen Hoa_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 05 giang giai - HT Tuyen Hoa_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Thu Lang Nghiem 06 giang giai - HT Tuyen Hoa_epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 3. voanhdat

  voanhdat Mầm non

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa die rồi bạn ơi.
   
 4. Lười Đọc Sách

  Lười Đọc Sách Thích Nhuận Trí Thành viên BQT

  Bạn download tạm link này nhé, bản PDF, còn epub thì chưa có :D
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 5. voanhdat

  voanhdat Mầm non

  Cảm ơn Mod, mình sẽ chờ bản mobi hoặc epub ^^
   
 6. Kiep Lang Thang

  Kiep Lang Thang Mầm non

  Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (epub) nằm ở link Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa (đăng lộn link rồi.) :D
   
  sachtienganh thích bài này.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này