Thơ dịch Kinh Thi

Thảo luận trong 'Tủ sách Thi ca' bắt đầu bởi vinhlx, 16/4/14.

Moderators: Ban Tang Du Tử
 1. vinhlx

  vinhlx Mầm non

  THI KINH - 經詩
  Khổng tử (san định)
  Người dịch: Tạ Quang Phát
  Nội dung: lấy từ trang thivien.net
  Thực hiện ebook: vinhlx
  Lần 1: 16/4/2014
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lời thưa:

  Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Trong Luận ngữ, Khổng tử có nói: "Không học Thi làm sao biết ăn nói" (bất học Thi, vi dĩ ngôn). Có thể tưởng tượng thời của ông, người ta thường hay mượn cách nói, cách ví von và trích dẫn từ Kinh Thi.

  Kinh Thi được ví như một bức tranh miêu tả toàn cảnh về xã hội đương thời, từ lịch sử, phong tục tập quán, tình trạng xã hội và chế độ chính trị của Trung Quốc thời Chu cho đến sông núi, cây cỏ, chim thú... Nghệ thuật của Kinh Thi cũng rất đặc sắc, nhất là phương pháp "phú", "tỉ", "hứng" và lối trùng chương điệp ngữ rất có ảnh hưởng đến đời sau. Bên cạnh đó, Kinh Thi còn là là tài liệu giáo dục quan trọng, trở thành giáo trình chính thức cho tầng lớp Nho học trong xã hội suốt hai nghìn năm phong kiến.

  Vì vậy, khi tìm hiểu thơ ca nói riêng và cổ học nói chung, thiết nghĩ chúng ta cũng nên tham khảo Kinh Thi, ít nhất là để hiểu thêm về những điển tích, thành ngữ xuất phát từ Kinh Thi.

  Nội dung ebook này được tôi lấy từ trang thivien.net, mỗi bài được trình bày theo thứ tự như sau: phần chữ Hán, phần phiên âm, phần dịch thơ của Tạ Quang Phát, phần dịch nghĩa và chú giải.

  Hình bìa của ebook tôi tạm lấy hình bìa cuốn Kinh Thi do Tạ Quang Phát dịch, Nhà xuất bản Văn học, năm 2004. Vì tôi không có bản sách giấy này nên không biết nội dung có giống hoàn toàn với phần nội dung ebook hay không.

  Trên trang web nói trên hiện chỉ có phần Thập ngũ Quốc phong, tức ca dao của 15 nước chư hầu hoặc khu vực. Tuy nhiên, đây là phần nhiều nhất và quan trọng nhất của Kinh Thi. Hiện tại tôi chỉ mới thực hiện được một phần (tạm gọi là Tập 1), gồm Chu nam, Thiệu nam, Bội phong, Dung phong, Vệ phong, Vương phong trong Quốc phong. Tôi sẽ cố gắng thực hiện các phần còn lại.

  Xin giới thiệu cùng các bạn,

  vinhlx (16/4/2014)​

  Link download
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 2/10/16
 2. cungcung

  cungcung Lớp 6

  Có 1 bản Kinh thi khác của Bác sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ, các bạn có thể tải về trực tiếp từ link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 3. teacher.anh

  teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

  SÂM SI HẠNH THÁI
  參差荇菜

  關睢 Quan Thư (國風 周南 Quốc Phong Chu Nam)

  關關雎鳩、在河之洲。
  窈宨淑女、君子好逑。
  Quan quan thư cưu, Tại hà chi châu
  Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu.

  參差荇菜、左右流之。
  窈宨淑女、寤寐求之。
  求之不得、寤寐思服。
  悠哉悠哉、輾轉反側。
  Sâm si hạnh thái, Tả hữu lưu chi
  Yểu điệu thục nữ, Ngộ mỵ cầu chi
  Cầu chi bất đắc, Ngộ mỵ tư bặc
  Du tai! Du tai! Triển chuyển phản trắc

  參差荇菜、左右采之。
  窈宨淑女、琴瑟友之。
  參差荇菜、左右芼之。
  窈宨淑女、鍾鼓樂之。
  Sâm si hạnh thái, Tả hữu thể chi.
  Yểu điệu thục nữ, Cầm sắt vĩ chi.
  Sâm si hạnh thái, Tả hữu mạo chi.
  Yểu điệu thục nữ, Chung cổ lạc chi.

  Quan thư

  Quan quan kìa tiếng thư cưu
  Bên cồn hót họa cùng nhau vang dầy
  U nhàn thục nữ thế này
  Xứng cùng quân tử sánh vầy lứa duyên.
  So le rau hạnh lơ thơ
  Hái theo dòng nước ven bờ đôi bên
  U nhàn thục nữ chính chuyên
  Nhớ khi thức ngủ triền miên chẳng rời
  Nếu cầu mà chẳng được người
  Khi mơ khi tỉnh bồi hồi nhớ thương
  Xa xôi trông nhớ đêm trường
  Chiếc thân trằn trọc trên giường nào yên.
  Vắn dài rau hạnh bên sông,
  Kiếm tìm mà hái theo dòng đôi bên.
  Được người thục nữ chính chuyên,
  Mến nàng: cầm sắt đánh lên vang dầy.
  Bên sông rau hạnh vắn dài,
  Đem về nấu chín mà bầy hai bên.
  Được người thục nữ chính chuyên,
  Để nàng vui thích: vang rền trống chuông.

  Tạ Quang Phát dịch (Kinh Thi, Chu Hy tập chú. Tạ Quang Phát, Bộ Văn Hóa & Giáo Dục. 1968)
   
 4. teacher.anh

  teacher.anh Rùa lười Thành viên BQT

  THÁI THÁI QUYỂN NHĨ
  采采卷耳

  卷耳 Quyển Nhĩ(國風 周南 Quốc Phong Chu Nam)
  采采卷耳、不盈頃筐。
  嗟我懷人、寘彼周行。

  Thái thái quyển nhĩ, Bất doanh khuynh khuông.
  Ta ngã hoài nhân, Chí bỉ chu hàng.


  陟彼崔嵬、我馬虺隤。
  我姑酌彼金罍、維以不永懷。
  Trắc bỉ tồi ngôi, Ngã mã khôi đồi.
  Ngã cô chước bỉ kim lôi, Duy dĩ bất vĩnh hoài.


  陟彼高岡、我馬玄黃。
  我姑酌彼兕觥、維以不永傷。
  Trắc bỉ cao cương, Nhã mã huyền hoàng.
  Ngã cô chước bỉ tự quang, Duy dĩ bất vĩnh thương.


  陟彼砠矣、我馬瘏矣、
  我僕痡矣、云何吁矣。
  Trắc bỉ thư hĩ! Ngã mã đồ hĩ!
  Ngã bộc phô hĩ! Vân hà hu hĩ!

  Rau Quyển
  Hái rau quyển nọ: hái hoài,
  Nhớ ai xao lãng chưa đầy giỏ nghiêng
  Nhớ chàng ngơ ngẩn lòng riêng
  Giỏ rau nào nhớ: bỏ quên bên đường.
  Núi kia em muốn lên cùng
  Ngựa em đã bịnh chẳng hòng lên cao
  Lọ vàng em rót rượu vào,
  Uống say cho khỏi rạt rào nhớ trông.
  Muốn lên trên sống núi cao
  Ngựa em quá bịnh: thế nào lên đây?
  Chén sừng tự rót vơi đầy
  Khỏi đau thương mãi: uống say, say vùi.
  Núi cao em muốn lên trên,
  Ngựa em đã bịnh chẳng lên được nào
  Kẻ hầu em cũng lại đau,
  Thở than than thở làm sao cho vừa?

  Tạ Quang Phát dịch (Kinh Thi, Chu Hy tập chú. Tạ Quang Phát, Bộ Văn Hóa & Giáo Dục. 1968)
   
Moderators: Ban Tang Du Tử
: Kinh Thi

Chia sẻ trang này