Phật Giáo Kinh Tỳ Kheo Na Tiên - bản dịch của Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi moreshare, 5/6/14.

Moderators: mopie
 1. moreshare

  moreshare Lớp 8

  Kinh Tỳ Kheo Na-Tiên
  (Hán - Việt )

  Dịch giả : Đoàn Trung Còn, Nguyễn Minh Tiến

  [​IMG]

  Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên (Hán - Việt ):Kinh Tỳ-Kheo Na-Tiên còn có tên là Kinh Di-lan-đà vấn đạo, là một quyển kinh rất có giá trị trong Phật học. Thật ra đây không phải là kinh do phật thuyết, mà là một tập sách được soạn ra về sau này, khoảng thế kỷ thứ nhất hoặc thứ hai dương lịch. Sách này được dịch ra nhiều thứ tiếng. Bản chữ Hán được lấy tựa là Na-tiên tỳ kheo kinh, xuất hiện vào khoảng đời Tấn, đã mất tên người dịch. Bản tiếng Phạn lấy tựa là Milinda-panha, tức là Vua Di-lan-đà hỏi đạo. Cả hai bản này đều đã được dịch sang tiếng Pháp.

  Toàn bộ nội dung sách trình bày lại cuộc đối thoại giữa một vị cao tăng là tỳ-kheo Na-tiên và vị quốc vương uy dũng thời bấy giờ là vua Di-lan-đà. Ngoài phần đầu của kinh có lẽ do những người sau này ghi lại đã thêm vào theo truyền thuyết hoặc theo suy nghĩ của riêng mình, còn phần nội dung chính rất mạch lạc của kinh là những kiến giải tinh tế của một vị cao tăng, được trình bày rất sinh động và rõ ràng, đầy ấn tượng. Người học Phật có thể tìm thấy ở đây gần như trọn vẹn tất cả những vấn đề mà mình quan tâm.

  Tuy nhiên, đây không phải đơn thuần chỉ là một sự trích giảng giáo lý từ kinh điển chính thồng. Hết thảy nội dung được đề cập đến trong tập sách này đều được thể hiện một cách vô cùng sáng tạo, linh hoạt, với rất nhiều ví dụ thích hợp luôn luôn đi kèm theo mỗi vấn đề, làm cho vấn đề trở nên rõ ràng, dễ hiểu hơn và đồng thời tạo ra sức thuyết phục đối với người đọc. Hơn thế nữa, nếu chúng ta tạm không xét đến cách hành văn và điều này là tất nhiên đối với hầu hết các văn bản cổ, thì những tình tiết, dữ kiện, hình ảnh được sử dụng để trình bày các vấn đề giáo lý ở đây thật đã đạt đến một trình độ nghệ thuật biểu hiện rất cao, xứng đáng là một tác phẩm nghệ thuật giá trị.

  Download pdf : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tham khảo thêm các bản dịch khác rất hay :

  [​IMG]

  1. Kinh Mi-Tiên Vấn Đáp - Hòa thượng Giới Nghiêm : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  Nguồn :
  lotusmedia.net
  tuvienquangduc.com.au
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 27/10/14
  haist, khanhmax, luusteel and 2 others like this.
 2. moreshare

  moreshare Lớp 8

  KINH NA TIÊN TỲ KHEO
  Bản dịch mới của Cao Hữu Đính kèm Mục lục và AudioBook

  NaTienTyKheoKinh-ban_dich-Cao-Huu-Dinh.jpg  LỜI GIỚI THIỆU

  Na Tiên tỳ-kheo Kinh là một bộ kinh phản ảnh đầy đủ những đưòng nét chính yếu của Giáo lý. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì kinh này chỉ là một bản trùng-tuyên vô vị, không đáng được có một địa vị trong Tam tạng Thánh Giáo.

  Đặc sắc của kinh này dĩ nhiên không phải ở chỗ trùng tuyên vô bổ ấy. Đặc sắc của nó chính là ở những ví dụ rất khế cơ và khế cơ mà ngài Na Tiên khéo xử dụng để làm sáng tỏ các chủ điểm giáo lý căn bản của Phật giáo Nguyên thủy. Các ví dụ rất linh động ấy hoàn toàn do ngài sáng chế để đóng góp vào Chánh Pháp và thúc đẩy bánh xe Chánh Pháp chuyển mau thêm.

  Kinh này xuất hiện vào thời kỳ nào? Căn cứ vào tiểu sử của vua Di lan-đà, ngưòi mà Na Tiên đã đối thoại và trực tiếp giáo hóa, thì Na Tiên sống vào tiền bán thế kỷ II truớc tây lịch. Cuộc đối thại về giáo lý giữa thầy (Na tiên) và trò (Di -lan-đà), nếu xét sâu về nội dung thì thấy quả thật là thú vị và hấp dẫn. Vì vậy nội dung đối thoại này bây giờ được truyền tụng rộng rãi trong quần chúng, và về sau được ghi chép lại mà biên soạn lại thành một quyển kinh, được các giới Phật tử tôn thờ dần ngan hành với các kinh do kim khẩu Phật nói ra. Cũng nên biết rằng, đặc biệt với Phật Giáo Miến Điện, kinh này được nhiếp thâu vào Tiểu Bộ Kinh tức tức bộ kinh thư năm trong ngũ bộ kinh của giáo điển Nguyên thủy. Vậy niên đại xuất hiện của kinh nảy, sớm nhất vào khoảng thế kỷ I trước tây lịch. Và nời chốn xuất hiện đầu tiên hẳn phải là miền Tây Bắc Ấn Độ, trên luư vực Ngũ Hả, nơi xảy ra cuộc đối thoại ấy.

  Riêng Na tiên Tỳ Kheo truyền qua Trung Hoa cũng đã có 3 bản dịch khác nhau. Cả 3 bản đầu mất tên ngưòi dịch nên không rõ là dịch vào thời kỳ nào. Chỉ thấy là Đại tạng ghi là “Phụ Đông Tân Lục”văn dịch rất xưa và hơi tối nghĩa. Căn cứ vào đó ta có thể suy đoán rằng các bản dịch này có lẽ đã được thực hiện vào khoảng đời Tam Quốc hay đời Tây Ấn, nghĩa là khi Phật giáo mới du nhập Trung Hoa.

  Nay nhân đạo hữu Cao Hữu Đính phụ trách dạy kinh này tại Phật Học Viện Nha Trang, đạo hữu bèn gia công sưu khảo nghiên cứu , nhằm mục đích làm sáng tỏ thêm nghĩa Kinh. Ông căn cứ vào cả hai bản - nhất là bản 1670B- rồi tham chiếu với kinh Milindapahha của Phật Giáo Nam Phưong và bản dịch Pháp văn kinh này, soạn thành bài học dạy cho học tăng ở Phật Học Viện Trung Phần tại Nha Trang do tôi điều khiển.

  Xét thấy phần đầu, tức duyên khởi của kinh Milindapahha và Na Tiên Tỳ-kheo kinh, hai bên không giống nhau, nên đạo hữu đã cho lướt qua , đợi tham cứu sau. Thay vào đó, ông viết “một lời nói đầu” ghi lại tiểu sử vua Di-lan-đà và nagì Na Tiên cùng bối cảnh lịch sử thời bấy giờ. Nội dung đối thoại thì giữ lại trọn vẹn và gắng diễn dịch thế nào trung thành với ý kinh. Trong trưòng hợp gặp những câu mà cách hành văn quá xưa, hoặc gặp những danh từ mà nay đã biến nghĩa, đạo hữu đã tùy nghi châm chế để cải đổi chút đỉnh, để độc giả dễ dàng lãnh hội ý nghĩa chính.

  đọc hết loạt bài của đạo hữu biên soạn, tôi lấy làm vừa ý, nên vội cho xuất bản, hầu mong cung cấp món ăn Giáo lý cần thiết cho Phật tử bốn phương.

  vậy xin có mấy lời giới thiệu chư Phật tử và thiện hữu tri thức hằng lưu tâm đến tiền đồ Phật giáo nước nhà.

  Nay kính

  Nha Trang, Thu Canh Tuất P.L 2514 (1970)

  GIÁM VIỆN

  PHẬT HỌC VIỆN TRUNG PHẦN

  Hòa Thưọng THÍCH THÍ THỦ

  **************

  MỤC LỤC
  Lởi giới thiệu của HT Thích Thí Thủ

  Lời nói đầu

  PHẦN ĐỐI THOẠI (nội dung)

  1. Vô ngã hay danh

  2. Số

  3. Cách nói chuyện của hiền giả và vưong
  4. Di-lan-đà thỉnh Na Tiên vào hoàng cung

  5. Cứu cánh đích thực của bậc xuất gia

  6. Nguyên nhân luân hồi và phưong pháp giải thoát

  7. Pháp lành

  8. Tưong quan giữa thân trước và thân sau

  9. Tự biết tái sanh

  10. Trí và minh

  11. Đắc đạo rồi có còn đau khổ không?

  12. Vui khổ thiện và bất thiện
  13. Danh thân tái sanh

  14. Đã hỏi rồi không nên hỏi lại

  15. Danh thân tương liên

  16. Thời gian

  17. Đầu mối của sanh từ

  18. Nhân duyên sanh

  19. Linh hồn
  20. Liên hệ giữa căn và tâm thần

  21. Xúc

  22. Cảm thọ

  23. Giác

  24. Sở niệm

  25. Nội động

  26. Nỗi lòng

  27. Muối

  28. Duyên nghiệp của tri giác

  29. Nguyên nhân bất bình đẳng giữa loài người

  30. Phải sớm làm điều lành

  31. Lửa địa ngục

  32. Nước dựa trên không khí

  33. Niết Bàn

  34. Phật có ra đời

  35. Phật là tối thắng

  36. Thân cũ không tái sanh

  37. Thân mất việc làm còn

  38. Không thể biết quả báo về sau

  39. Niết bàn ở đâu

  40. Vì sao sa môn săn sóc cái thân

  41. Vì sao Phật không giống cha mẹ

  42. Chơi chữ

  43. Ai truyền giới cho Phật

  44. Giọt nước mắt lành

  45. Mệ ngộ khác nhau

  46. Trí nhớ
  47. Mưòi sáu cách nhớ

  48. Phật là đấng toàn giác

  49. Nhân ít quả nhiều

  50. Ngừa giặc khi giặc chưa đến
  51. Thần thông chẳng quản xa gần

  52. Cùng đến một lượt

  53. Bảy sự việc tựu thành giác ngộ

  54. Việc làm lành nhỏ được phước lớn
  55. Kẻ trí làm dữ ít bị tai vạ hơn người ngu

  56. Bay lên không trung

  57. Xương dài bốn ngàn dặm

  58. Ngưng hơi thở

  59. Biển

  60. Tri tuệ soi thấu tất cả

  61. Thần hồn, trí và thức

  62. Phật làm được việc khó làm

  LỜI CUỐI CÙNG

  *****************
  Download prc : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Download pdf : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Download AudioBook : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 9/7/14
  zoomvietnam, Hamilk, haist and 7 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này