Phật Giáo Kinh Vô Lượng Thọ - Hán dịch Pháp Sư Khang Tăng Khải

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 2/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  Giáo lý đấng Thế Tôn trải qua 2.516 năm đến nay vẫn còn có công năng thù thắng siêu việt, đánh bạt nghiệp chướng phiền não cứu thoát chúng sinh khỏi trầm luân trong vũng lầy sinh tử. Đối với người con Phật chân chính, thành tâm cầu đạo giải thoát, lời châu ngọc của ngài quả thật là một môn diệu dược. Kinh điển qua những lần kết tập rồi lưu truyền đến bây giờ đã hướng dẫn tâm thức con người vươn lên cảnh giới trang nghiêm, thanh tịnh, gột sạch tội cấu, ái nhiễm của cõi đời ô trọc hung hãn này.
  Muốn đạt tới cảnh giới an vui giải thoát, điều kiện tiên quyết là phải lắng được tâm, gạn được ý như lời Phật thuyết: "Tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh." (Tâm mình an tịnh thì cõi Phật hiện ra.) Hiểu được như vậy hành giả tự thân rực rỡ quang minh và sẽ thấy cõi trang nghiêm của Phật. Sự kiện lắng được tâm, gạn được ý này nằm trong pháp môn Tịnh Độ mà đấng Thế Tôn đã chúc lũy cho chúng sinh trong đời mạt phát qua các yếu kinh: Kinh Bi Hoa, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, và Kinh Quán Vô Lượng Thọ.
  Những kinh giáo này nhằm tạo duyên khởi từ bi, trí tuệ cho người biết hồi tâm phục thiện, ngõ hầu thăng hoa cuộc sống cao đẹp trong thế giới đảo điên, mê muội. Hành giả, gột sạch trần cấu bằng cách thanh lọc tâm, làm tiêu ma nghiệp chướng được xem làm nguyên động lực giao lưu qua cõi nước Cực Lạc, quốc độ của giải thoát thanh tịnh, trang nghiêm. Đó chính là miếng đất tâm roi những phấn thôn vàng. Hành giả có thể mường tượng lời kinh huyền diệu hòa theo năm tháng lắng sâu vào tâm thức hữu tình để sinh thành quả phúc uy nghiêm, cao cả. Quý hóa thay! Kinh giáo của Pháp Môn Tịnh Độ.

  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Người đăng: haitn_12
  Nguồn TVE
   
  khanhmax thích bài này.
 2. Thanh Van

  Thanh Van Mầm non

  Link died.
   
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này