Đạo đức Lão Tử đạo đức kinh - Thu Giang Nguyễn Duy Cần

Thảo luận trong 'Tủ sách Triết học' bắt đầu bởi tran ngoc anh, 26/12/17.

 1. tran ngoc anh

  tran ngoc anh Cử nhân

  cover.jpeg

  (…) “Ông chỉ viết có một quyển rất vắn tắt: ĐẠO ĐỨC KINH. Vài dòng chữ hợp thành quyển sách ấy chứa đựng tất cả sự khôn ngoan trên quả đất này.”

  (Il n’écrivit qu’un livre très bref: le livre de la voie et de la vertu. Les quelques lignes qui le composent contiennent toute la sagesse de cette terre.)

  - RENÉ BER TRAND ( Sagesse Perdue, P.305) -

  “Lão Tử đâu phải chỉ sống cho nước Trung Hoa và thời buổi của ông mà thôi; ông là một trong những bậc thầy thuần túy nhất và sâu sắc nhất của nhân loại.”

  (Lao Tsé n’a pas vécu seulement pour la Chine et pour son époque; il est un des ma tres les plus purs et les plus profonds de l’Humanité.)

  - E. V. ZENKER ( Hist. de la Philos. Chinoise, P.108) -

  知 者 不 言
  Tri giả bất ngôn
  言 者 不 知
  Ngôn giả bất tri

  Biết, thì không nói; Nói, là không biết.

  道 德 經 - ĐẠO ĐỨC KINH -


  吾今見老子其猶龍耶!
  (孔子)
  “Nay ta thấy Lão Tử như con rồng!”
  – Khổng Tử
  (Theo Sử Ký - Tư Mã Thiên)


  Thông tin:

  Nguyễn Duy Cần, 1907-1998
  Lão Tử Đạo Đức Kinh / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - T.P. Hồ Chí Minh.
  NXB Trẻ, 2014.

  Text: @maidorim
  eBook: tna
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 26/12/17

Chia sẻ trang này