Tuỳ bút - Biên khảo G Lịch sử chữ Quốc ngữ 1620 - 1659. Đỗ Quang Chính, SJ.

Thảo luận trong 'Phòng đọc trực tuyến' bắt đầu bởi tducchau, 19/9/15.

Moderators: galaxy, teacher.anh
 1. tducchau

  tducchau "Nhặt lá..." Thành viên BQT

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Logo_TVE4U_banner.jpg

  [​IMG]

  Tựa đề: LỊCH SỬ CHỮ QUỐC NGỮ 1620 - 1659.
  Tác giả:
  ĐỖ QUANG CHÍNH, SJ.
  Nguồn:
  ANTÔN & ĐUỐCSÁNG IN LẠI NGUYÊN BẢN THEO
  ẤN BẢN CỦA
  TỦ SÁCH RA KHƠI - SÀI GÒN,
  CÓ SỬA CHỮA CỦA TÁC GIẢ.

  Năm xuất bản: (1972), 2007.

  Những người tham gia:

  - Nguồn sách: @tducchau.
  - Scan, OCR: @hanhdb, @tducchau.
  - Đánh máy: The Happiness Project, @Fish, @ngankhanh.tran, @dtpmai189, @hero229, @Ducko, @suongdem, @Hiếuvânhưng, @Song, @SS.
  - Soát lỗi: @lichan, @Ducko, @tamchec, @tducchau.
  - Biên tập và Hiệu đính: @tamchec, @tducchau.
  - Kỹ thuật vi tính: The Technical, @Rafa.
  - Tạo eBook:

  MỤC LỤC


  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  GIAI ĐOẠN HAI: 1631-1648
  Tài liệu viết tay của Đắc Lộ từ 1631-1647
  Thư của Đắc Lộ viết tháng 1-1631
  Tài liệu của Đắc Lộ viết vào tháng 5-1631
  Tài liệu của Đắc Lộ viết năm 1636
  Tài liệu của Đắc Lộ viết năm 1644
  Tài liệu của Đắc Lộ viết năm 1647
  Tài liệu viết tay của Gaspar d’Amaral: 1632, 1637
  Tài liệu của Gaspar d’Amaral viết năm 1632
  Tài liệu của Gaspar d'Amaral viết năm 1637
  Tài liệu viết tay năm 1645 và 1648
  Tài liệu viết tay năm 1645
  Tài liệu viết tay năm 1648
  3. LINH MỤC ĐẮC LỘ SOẠN THẢO VÀ CHO XUẤT BẢN HAI SÁCH CHỮ QUỐC NGỮ ĐẦU TIÊN NĂM 1651
  ĐẮC LỘ HỌC TIẾNG VIỆT
  ĐẮC LỘ CHO XUẤT BẲN HAI SÁCH QUỐC NGỮ

  Thời gian soạn thảo, hình thức và nội dung
  Cuốn Dictionarium
  Cuốn Cathechismus
  Công cuộc xuất bản
  4. TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 CỦA HAI NGƯỜI VIỆT NAM
  TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 CỦA IGESICO VĂN TÍN
  TÀI LIỆU VIẾT TAY NĂM 1659 CỦA BENTO THIỆN
  TẬP “LỊCH SỬ NƯỚC AN NAM” VIẾT TAY NĂM 1659 CỦA BENTO THIỆN
  Lời kết
  NGUYÊN BẢN TÀI LIỆU VIẾT TAY
  I- Một trang trong bản thảo cuốn “Tunchinensis Historiae libri đuo” do Đắc Lộ viết năm 1636
  II- Trang đầu bản tường trình của Gaspar d’Amaral viết tại Thăng Long ngày 31-12-1632
  III- Nguyên bản bức thư của Igesico Văn Tín viết ngày 12-9-1659 gửi cho L.m Marini
  IV- Nguyên bản bức thư của Bento Thiện viết ngày 25-10-1659 gửi L.m Marini
  V- Nguyên bản tập “Lịch sử nước Annam” do Bento Thiện viết năm 1659
  TÊN NHỮNG NGƯỜI NHẮC ĐẾN TRONG SÁCH
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Thực hiện: theo dự án
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link của diễn đàn Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, tháng 09-2015.
  [​IMG]
   
  tranhai74 thích bài này.
Moderators: galaxy, teacher.anh

Chia sẻ trang này