LS-Việt Nam Lịch sử Việt Nam. Q.3 - Phan Xuân Hoà <1000QSV1TVB #0304>

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Thu VO, 28/8/19.

 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0304.Lịch sử Việt Nam. Q.3.PNG

  Tên sách : LỊCH SỬ VIỆT NAM (Q.III)
  TỪ TÂY-SƠN KHỞI NGHĨA
  ĐẾN TRIỀU TỰ-ĐỨC NỘI TRỊ NHÀ NGUYỄN

  Tác giả : PHAN XUÂN HÒA
  Nhà xuất bản : VĨNH THỊNH
  ------------------------
  Nguồn sách : scmn-vietnam.blogspot.com Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Đánh máy : Nguyễn Văn Trọng
  Kiểm tra chính tả : Nguyễn Thành Lộc, Lưu Nguyễn Thị Hợp
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 27/08/2019

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG

  Cảm ơn tác giả PHAN XUÂN HÒA và nhà xuất bản VĨNH THỊNH
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG I : TÂY-SƠN KHỞI NGHĨA
  CHƯƠNG II : HỌ TRỊNH MẤT NGHIỆP

  1) LOẠN KIÊU BINH
  2) NGUYỄN HỮU-CHỈNH BỎ TRỊNH THEO TÂY-SƠN
  3) TÂY-SƠN LẤY THUẬN-HÓA
  4) TÂY-SƠN LẤY BẮC-HÀ
  5) TÂY-SƠN TỎ NGHĨA PHÙ LÊ
  CHƯƠNG III : NHÀ LÊ MẤT NGÔI
  1) NGUYỄN HỮU-CHỈNH CHUYÊN QUYỀN
  2) ANH EM TÂY-SƠN BẤT HÒA VỚI NHAU
  3) NGUYỄN HỮU-CHỈNH ĐÒI TÂY-SƠN GIẢ NGHỆ-AN CHO BẮC-HÀ
  4) TÂY-SƠN GIẾT NGUYỄN HỮU-CHỈNH
  5) TÂY SƠN

  a) LẤY ĐẤT BẮC HÀ
  b) BÀI ĐỌC THÊM : NHỮNG BẬC KỲ TÀI
  6) LÊ CHIÊU THỐNG CẦU CỨU VỚI NHÀ THANH
  7) QUÂN THANH CHIẾM BẮC-HÀ
  8) VUA QUANG-TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH
  9) THẮNG LỢI VỀ NGOẠI-GIAO CỦA QUANG-TRUNG

  a) THẮNG LỢI VỀ NGOẠI-GIAO
  b) BÀI BỌC THÊM : NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA CHIÊU-THỐNG LƯU VONG

  CHƯƠNG IV : NHÀ TÂY-SƠN

  1) VUA QUANG TRUNG
  2) KẾT LUẬN VỀ TÂY SƠN

  CHƯƠNG V : NGUYỄN-VƯƠNG THỐNG NHẤT SƠN-HÀ

  1) NGUYỄN-VƯƠNG LẤY LẠI ĐẤT ĐAI GIA-ĐỊNH
  2) NGƯỜI PHÁP GIÚP NGUYỄN-VƯƠNG
  3) NGUYỄN-VƯƠNG ĐÁNH QUI-NHÂN
  4) NGUYỄN-VƯƠNG LẤY PHÚ-XUÂN

  a) QUI-NHÂN BỊ TÂY-SƠN VÂY HÃM
  b) NGUYỄN-VƯƠNG LẤY PHÚ XUÂN
  c) VÕ-TÍNH VÀ NGÔ TÒNG CHU TỬ-TIẾT, THÀNH QUI-NHÂN LẠI TRỞ VỀ NGUYỄN-VƯƠNG
  5) NGUYỄN-VƯƠNG THU HỒI ĐẤT CŨ, LÊN NGÔI TÔN
  6) NGUYỄN-VƯƠNG LẤY BẮC-HÀ

  CHƯƠNG VI : NHÀ NGUYỄN

  1) VUA THẾ-TỔ NIÊN HIỆU GIA-LONG
  2) VUA THÁNH-TỔ NIÊN-HIỆU MINH-MỆNH

  a) NỘI TRỊ
  b) NGOẠI GIAO
  3) VUA HIẾN-TỔ NIÊN-HIỆU THIỆU-TRỊ
  4) VUA DỰC-TÔNG NIÊN-HIỆU TỰ-ĐỨC

  TÓM TẮT TOÀN QUYỂN

  BẢN-ĐỒ NƯỚC VIỆT-NAM TỪ PHÂN-LY ĐẾN THỐNG NHẤT

  PHỤ TRƯƠNG

  1) THẾ NÀO LÀ « TRUNG »
  2) VÀI DI-TÍCH VĂN-CHƯƠNG TRONG NHỮNG CUỘC BANG GIAO TRUNG VIỆT
  3) PHAN-HUY-THỰC VỚI « TỲ-BÀ HÀNH DIỄN NÔM »
  4) PHAN HUY-CHÚ VỚI « LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG LOẠI CHÍ »
  5) PHAN HUY-VỊNH VỚI « 8 BÀI NGỰ THI » CỦA TỰ-ĐỨC
   
  kerr.nguyen, minchouu, haist and 8 others like this.
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 28/8/19
  tieungao, Helios, hermerry and 22 others like this.
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này