LS-Việt Nam Lịch sử Việt Nam Q1 Từ Hồng Bàng đến hậu Trần - Phan Xuân Hòa <1000QSV1TVB #0302>

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Thu VO, 29/9/18.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0302.Lịch sử Việt Nam. Q.1 Từ Hồng Bàng đến hậu Trần.PNG
  Tên sách : LỊCH SỬ VIỆT-NAM
  Quyển I : TỪ HỒNG-BÀNG ĐẾN HẬU-TRẦN
  Tác giả : PHAN-XUÂN-HÒA
  Nhà xuất bản : VĨNH THỊNH
  Năm xuất bản : 1952
  ------------------------
  Nguồn sách : scmn-vietnam.blogspot.com
  Đánh máy : Nguyễn Thị Kiều Tiên

  Kiểm tra chính tả : Nguyễn Phương Trinh,
  Nguyễn Đăng Khoa, Dương Văn Nghĩa

  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 27/09/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG

  Cảm ơn tác giả PHAN-XUÂN-HÒA và nhà xuất bản VĨNH THỊNH
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  A. HỒNG-BÀNG

  BÀI THỨ 1 : KINH-DƯƠNG-VƯƠNG

  BÀI ĐỌC THÊM : BƯỚC NAM TIẾN CỦA DÂN TỘC VIỆT-NAM

  BÀI THỨ 2 : HÙNG-VƯƠNG
  BÀI ĐỌC THÊM : DANH-TỪ HÙNG-VƯƠNG

  BÀI THỨ 3 : NHÀ THỤC (257-207 TRƯỚC GIA-TÔ)
  BÀI ĐỌC THÊM : AN-DƯƠNG-VƯƠNG XÂY THÀNH CỔ-LOA, THỤC-PHÁN BỊ MẤT LẪY-NỎ


  B. THỜI-KỲ TRIỆU THUỘC

  BÀI THỨ 4 : TRIỆU-ĐÀ (207-111 TRƯỚC GIA-TÔ)
  BÀI ĐỌC THÊM : VŨ-VƯƠNG PHÁ QUÂN NHÀ HÁN

  BÀI THỨ 5 : NHÀ TRIỆU (TIẾP THEO)
  BÀI ĐỌC THÊM : CUỘC BANG-GIAO TRIỆU-HÁN


  C. BẮC THUỘC LẦN THỨ NHẤT

  BÀI THỨ 6 : NAM-VIỆT THUỘC NHÀ HÁN (111 TRƯỚC GIA-TÔ, ĐẾN 39 SAU GIA-TÔ)
  BÀI ĐỌC THÊM : NÔNG NGHIỆP


  D. THỜI KỲ TỰ CHỦ LẦN THỨ NHẤT

  BÀI THỨ 7 : TRƯNG-TRẮC (40-43 SAU GIA-TÔ)
  BÀI ĐỌC THÊM : NGUYÊN-NHÂN THẮNG HÁN-ĐỊCH


  E. BẮC THUỘC LẦN THỨ HAI

  BÀI THỨ 8 : ĐỜI ĐÔNG-HÁN (43-220)
  BÀI ĐỌC THÊM : VĂN-HỌC

  BÀI THỨ 9 : ĐỜI TAM QUỐC (220-265)
  BÀI ĐỌC THÊM : TRIỆU-ẨU

  BÀI THỨ 10 : NAM, BẮC TRIỀU (420-588)
  BÀI ĐỌC THÊM : ĐÁNH LÂM-ẤP


  F. THỜI KỲ TỰ CHỦ LẦN THỨ HAI

  BÀI THỨ 11 : LÝ-NAM-ĐẾ (544-602)
  BÀI ĐỌC THÊM : KHÔN NHÀ DẠI CHỢ


  G. BẮC THUỘC LẦN THỨ BA (603-939)

  BÀI THỨ 12 : NHÀ TÙY (589-617) ; NHÀ ĐƯỜNG (618-907)
  BÀI ĐỌC THÊM : XÂM-LĂNG CHỐNG XÂM-LĂNG

  BÀI THỨ 13 : ĐỜI NGŨ QUỶ (907-1059)
  BÀI ĐỌC THÊM : CHIẾN-THUẬT NGÔ-QUYỀN

  BÀI THỨ 14 : KẾT-QUẢ CUỘC BẮC-THUỘC
  BÀI ĐỌC THÊM : NHO, LÃO, PHẬT


  H. DỰNG NỀN ĐỘC-LẬP

  BÀI THỨ 15 : NHÀ NGÔ (939-965)

  BÀI ĐỌC THÊM : THẬP NHỊ SỨ-QUÂN

  BÀI THỨ 16 : NHÀ ĐINH (968-980)
  BÀI ĐỌC THÊM : CỜ BÔNG LAU

  BÀI THỨ 17 : NHÀ TIỀN LÊ (980-1009)
  BÀI ĐỌC THÊM : CÔNG TỘI NHÀ LÊ

  BÀI THỨ 18 : NHÀ LÝ (1010-1225) LÝ-THÁI-TỔ
  BÀI ĐỌC THÊM : TRẦN-THỦ-ĐỘ

  BÀI THỨ 19 : NHÀ LÝ (NỐI THEO)
  BÀI ĐỌC THÊM : LÝ-THƯỜNG-KIỆT và TÔ-HIẾN-THÀNH

  BÀI THỨ 20 : NHÀ TRẦN (1225-1400)
  BÀI ĐỌC THÊM : TRẦN-NHÂN-TÔN

  BÀI THỨ 21 : NHÀ TRẦN (NỐI THEO)
  BÀI ĐỌC THÊM : HỐT-TẤT-LIỆT với TRẦN-HƯNG-ĐẠO ĐẠI-VƯƠNG

  BÀI THỨ 22 : GIẶC NGUYÊN

  BÀI THỨ 23 : NƯỚC CHIÊM-THÀNH
  BÀI ĐỌC THÊM : CHẾ-BỒNG-NGA

  BÀI THỨ 24 : VĂN-HÓA (ĐỜI LÝ và TRẦN)
  BÀI ĐỌC THÊM : HỦ-NHO

  BÀI THỨ 25 : NHÀ HỒ (1400-1407)
  BÀI ĐỌC THÊM : HỒ-QUÝ-LY


  I. THỜI KỲ THUỘC MINH

  BÀI THỨ 26 : THỜI KỲ THUỘC MINH
  BÀI ĐỌC THÊM : RƯỚC VOI VỀ GIẦY MỒ


  J. NHÀ HẬU TRẦN

  BÀI THỨ 27 : NHÀ HẬU TRẦN (1407-1413)
  BÀI ĐỌC THÊM : NGUYỄN-BIỂU mắng TRƯƠNG-PHỤ


  K. TÓM TẮT : DÂN-TỘC VIỆT-NAM QUA CÁC THỜI-ĐẠI

  L. PHỤ TRƯƠNG : VĂN CHƯƠNG
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  Chỉnh sửa cuối: 28/8/19
Moderators: Bọ Cạp
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này