TG Khác Luân hồi quả báo - NGUYỄN TRUNG HẬU, PHẠM TẤN ÐÃI

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 1/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
  TÒA THÁNH TÂY NINH  LUÂN HỒI QUẢ BÁO

  Tác giả
  NGUYỄN TRUNG HẬU và PHẠM TẤN ÐÃI


  Hội Thánh Giữ Bản Quyền

  ________________________________________________

  Trích:
  LỜI NÓI ÐẦU


  Chúng ta ở vào thế kỷ văn minh vật chất, thêm gặp buổi khó khăn, con người mảng chật vật về kiếp sống còn, lo cho hiện tại chưa kham, ít ai được tâm trí rảnh rang nghĩ tới những việc cao xa, sâu kín.

  Cái trạng huống ấy còn kéo dài, nhiều người rồi đây không khỏi bị lôi cuốn theo làn sóng duy vật mà bỏ hẳn tinh thần đạo đức bỏ cả quan niệm thiện ác.

  Nhận thấy cái viễn cảnh ấy, chúng tôi chẳng quản tài sơ trí thiển, soạn in quyển nhỏ nầy với những bằng chứng về Luân Hồi Quả Báo, để anh chị em cùng xem mà suy nghiệm.

  Vốn không phải một công trình sáng tác, mà là một công trình sưu tập, sưu tập những giáo lý và học thuyết của các đấng tiền nhân, sưu tập những chuyện xưa tích nay về "KIẾP LUÂN HỒI" và "LUẬT NHƠN QUẢ" có thể gây ảnh hưởng sâu xa cho nhơn tâm thế đạo giữa sức cạnh tranh của hai thuyết Duy Tâm và Duy Vật.

  Thừa biết có nhiều khuyết điểm không thể tránh, chúng tôi cầu xin các bực cao minh đại đức vui lòng điểm xuyết, cho quyển sách nhỏ nầy được đầy đủ hơn trong kỳ tái bản.

  Mùa Xuân năm Bính Thân
  NGUYỄN TRUNG HẬU và PHẠM TẤN ÐÃI

  Nguồn TVE - lamdathoa
   

  Các file đính kèm:

Moderators: mopie

Chia sẻ trang này