Olympic Luật cầu lông

Thảo luận trong 'Tủ sách Thể thao' bắt đầu bởi Song Ngư, 2/10/13.

Moderators: virgor
 1. Song Ngư

  Song Ngư Sinh viên năm I

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 21 tháng 6năm 2002

  QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
  V/v: Ban hành Luật Cầu lồng Quốc tế

  BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

  - Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
  - Căn cứ Nghị định số 03/1998/NĐ-CP ngày 6/01/1998 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Thể dục thể thao.
  - Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn Cầu lông ở nước ta.
  - Căn cứ đề nghị của ông Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông Việt Nam và ông Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II.

  QUYẾT ĐỊNH
  Điều 1: Ban hành Luật Cầu lông Quốc tế gồm: Phần I - Luật thi đấu Cầu lông có 19 điều; Phần II - Phụ lục; Phần III – Hình thức và phương pháp thi đấu.
  Điều 2: Luật Cầu lông ngày được áp dụng thống nhất trong các cuộc thi đấu từ cơ sở đến toàn quốc và thi đấu quốc tế ở nước ta.
  Điều 3: Luật này thay thế cho các luật Cầu lông đã ban hành trước đây và có hiệu lực từ ngày ký.
  Điều 4: Các ông Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đào tạo, Chánh Văn phòng, Giám đốc các Sở Thể dục thể thao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO


  Nguyễn Danh Thái (đã ký)

  Nguồn TVE - Nick:Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  File đính kèm: View attachment Luat_cau_long.rar
   
  haist thích bài này.
Moderators: virgor

Chia sẻ trang này