Phật Giáo Luật Nhân Quả - BẠCH LIÊN

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 3/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Cũng đừng lầm tưởng rằng : Luật Nhân Quả là Luật Báo Thù Trả Oán. Nó chỉ là Luật Điều Chỉnh những hành động của con người cho đúng với Cơ Trời mà thôi.

  Chẳng những con người và các loài vật mà cho đến Vũ trụ bao la bát ngát; vô tận vô biên, nói một cách khác, tất cả những Thái Dương Hệ trên không gian đều phải phục tùng LUẬT NHÂN QUẢ.

  Đối với con người Luật Nhân Quả hay là cảm ứng đến dạy khôn cho con người phải tuân theo Thiên ý mới mau trở nên trọn sáng trọn lành tức là mới đi mau đến mục đích đã định sẵn cho Nhân loại trong Thái Dương Hệ nầy.

  Hiểu được Luật Nhân Quả tức là cầm vận mạng mình trong tay, còn việc đi mau hay đi chậm là tùy nơi mình cố gắng hay không cố gắng đặng tự chủ hay là sửa đổi tư tưởng, ý muốn và việc làm luôn luôn cho được tốt đẹp không bao giờ chứa đựng một mảy ích kỷ hại nhơn.

  Cầu xin quyển nhỏ nầy giúp ích quí bạn được phần nào trên con đường Tầm Chơn Lý và hiểu được SAO là HỌA, SAO là PHƯỚC và nguồn gốc của sự Tu Hành.

  BẠCH LIÊN
  Nhân nào sanh quả nấy,
  Khá lựa giống gieo trồng,
  Cơ tạo xây vần mãi,
  Đúng kỳ cây trổ bông.

  Nguồn TVE : ldv
   

  Các file đính kèm:

  ẩn sĩ, haist, khanhmax and 10 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này