Mãn Giang Hồng - 滿江紅 (Nhạc Phi)

Thảo luận trong 'Sách tiếng nước ngoài' bắt đầu bởi khiconmtv, 1/7/15.

 1. khiconmtv

  khiconmtv Cử nhân

  nhac phi.jpg

  滿江紅

  怒發衝冠,
  憑欄處、
  瀟瀟雨歇。
  抬望眼、
  仰天長嘯,
  壯懷激烈。
  三十功名塵與土,
  八千里路雲和月。
  莫等閑、白了少年頭,
  空悲切。

  靖康恥,
  猶未雪。
  臣子恨,
  何時滅!
  駕長車,
  踏破賀蘭山缺。
  壯志飢餐胡虜肉,
  笑談渴飲匈奴血。
  待從頭、收拾舊山河,
  朝天闕。

  -------------------------------------------------

  Mãn giang hồng

  Nộ phát xung quan,
  Bằng lan xứ,
  Tiêu tiêu vũ yết.
  Đài vọng nhãn,
  Ngưỡng thiên trường khiếu,
  Tráng hoài khích liệt.
  Tam thập công danh trần dữ thổ,
  Bát thiên lý lộ vân hoà nguyệt.
  Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu,
  Không bi thiết.

  Tĩnh Khang sỉ,
  Do vị tuyết.
  Thần tử hận,
  Hà thời diệt!
  Giá trường xa,
  Đạp phá Hạ Lan sơn khuyết.
  Tráng chí cơ xan Hồ lỗ nhục,
  Tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết.
  Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà,
  Triều thiên khuyết.

  -------------------------------------------------

  Tóc dựng mái đầu,
  Lan can đứng tựa,
  Trận mưa vừa dứt.
  Ngóng trời xa,
  Uất hận kêu dài.
  Hùng tâm khích liệt,
  Ba mươi tuổi cát bụi công danh,
  Tám ngàn dặm dầm sương dãi nguyệt.
  Chớ lỏng lơi nữa kẻo bạc đầu,
  Ích gì rên xiết.

  Mối nhục Tĩnh Khang,
  Chưa gội hết.
  Hận thù này,
  Bao giờ mới diệt.
  Cưỡi cỗ binh xa,
  Dẫm Hạ Lan nát bét.
  Đói, vùng lên ăn thịt giặc Hồ,
  Khát, cười chém Hung Nô uống huyết.
  Rồi đây dành lại cả giang san,
  Về chầu cửa khuyết.
   

Chia sẻ trang này