Hiện thực Lịch sử Mấy Vấn Đề Văn Học Sử Việt Nam - Trương Tửu <1000QSV1TVB #0228>

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi Thu VO, 31/12/19.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0228.Mấy Vấn Đề Văn Học Sử Việt Nam.PNG

  Tên sách : MẤY VẤN ĐỀ VĂN HỌC SỬ VIỆT-NAM
  Tác giả : TRƯƠNG TỬU
  Nhà xuất bản : XÂY DỰNG
  Năm xuất bản : HÀ NỘI 1958
  ------------------------
  Nguồn sách : TVE-4U Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Đánh máy : alegan, khibungto, lion8, alittleNu, kayuya, khiem1961, Skellig, truongquang0500, Muộn Thị Vèo

  Kiểm tra chính tả : Tào Thanh Huyền, Nguyễn Xuân Huy, Bùi Hải Phong, Võ Thành Phú, Kim Thoa, Hoàng Thị Bùi Thu, Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Ngọc Phương Trinh

  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 22/12/2019

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn tác giả TRƯƠNG TỬU và nhà xuất bản XÂY DỰNG
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.


  Ghi chú : Nhóm làm ebook thay thế các trang thiếu của sách gốc (102-103) bằng ký hiệu (…) và sẽ bổ sung sau khi tìm được phiên bản sách gốc đầy đủ. Mong bạn đọc thông cảm.


  MỤC LỤC

  PHẦN THỨ NHẤT : QUAN NIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP VĂN HỌC SỬ

  CHƯƠNG THỨ NHẤT : VĂN HỌC LÀ MỘT BỘ PHẬN THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC CỦA XÃ HỘI

  I. KINH TẾ KHÔNG TỰ ĐỘNG VÀ TRỰC TIẾP ĐẺ RA THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC
  II. SỰ PHÁT TRIỂN TƯƠNG ĐỐI ĐỘC LẬP CỦA CÁC NHÂN TỐ THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC
  III. TÍNH CHẤT ĐỐI KHÁNG CỦA THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC TRONG CÁC HÌNH THÁI XÃ HỘI ĐỐI KHÁNG
  IV. THƯỢNG TẦNG KIẾN TRÚC TÁC ĐỘNG TRỞ LẠI HẠ TẦNG CƠ SỞ

  CHƯƠNG HAI : NỘI DUNG ĐỜI SỐNG VĂN HỌC

  I. NHỮNG ĐIỀU KIỆN VẬT CHẤT CỦA SÁNG TÁC VÀ PHỔ BIẾN VĂN HỌC
  1) NHỮNG CƠ SỞ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐỂ THỂ HIỆN VÀ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM
  2) ĐIỀU KIỆN SỐNG VÀ SÁNG TÁC CỦA NHÀ VĂN

  II. KHÍ HẬU VĂN HỌC
  1) TÂM LÝ THỜI ĐẠI
  2) CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VĂN HỌC
  3) NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH VĂN HỌC
  4) CÔNG CHÚNG VĂN HỌC

  III. CÁC LOẠI VĂN
  1) NGUỒN GỐC XÃ HỘI VÀ LỊCH SỬ CỦA LOẠI VĂN

  a) Giai đoạn cực thịnh
  b) Giai đoạn khủng hoảng
  c) Giai đoạn suy đồi
  2) PHÂN ĐỊNH CÁC LOẠI VĂN

  IV. NHỮNG TÁC GIA VÀ TÁC PHẨM VĂN HỌC

  CHƯƠNG BA : TÍNH LOẠI BIỆT CỦA VĂN HỌC
  I. PHƯƠNG PHÁP ĐIỂN HÌNH HÓA
  II. NGÔN NGỮ VĂN HỌC

  TÓM TẮT PHẦN THỨ NHẤT

  PHẦN THỨ HAI : NHỮNG THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA VĂN HỌC SỬ VIỆT-NAM

  CHƯƠNG THỨ NHẤT : VĂN HỌC HÁN VIỆT CÓ PHẢI LÀ VĂN HỌC DÂN TỘC KHÔNG ?

  I. VĂN HỌC HÁN VIỆT LÀ MỘT BỘ PHẬN QUAN TRỌNG CỦA ĐỜI SỐNG VĂN HỌC VIỆT-NAM THỜI PHONG KIẾN
  II. VĂN HỌC HÁN VIỆT ĐÃ LÀ MỘT CÔNG CỤ XÂY DỰNG TINH THẦN DÂN TỘC VIỆT-NAM
  III. VĂN HỌC HÁN VIỆT LÀ MỘT KHO HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT DÂN TỘC
  IV. NGÔN NGỮ VẪN LÀ YẾU TỐ CĂN BẢN ĐỂ ĐỊNH NGHĨA MỘT NỀN VĂN HỌC DÂN TỘC

  CHƯƠNG HAI : VĂN HỌC DÂN GIAN
  I. XÁC ĐỊNH NỘI DUNG KHÁI NIỆM VĂN HỌC BÌNH DÂN
  II. ĐỊNH NGHĨA VĂN HỌC DÂN GIAN

  CHƯƠNG BA : VĂN HỌC CỔ ĐIỂN

  I. HIỆN TRẠNG VẤN ĐỀ
  1) VIỆT-NAM VĂN HỌC SỬ YẾU CỦA DƯƠNG QUẢNG HÀM
  2) VIỆT-NAM VĂN HỌC SỬ TRÍCH YẾU
  3) VĂN HỌC SỬ VIỆT-NAM THẾ KÝ XIX
  4) LƯỢC THẢO LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT-NAM

  II. XUẤT XỨ VÀ NỘI DUNG LỊCH SỬ CỦA KHÁI NIỆM VĂN HỌC CỔ ĐIỂN CHỦ NGHĨA

  III. VĂN HỌC CỔ ĐIỂN TÂY PHƯƠNG
  1) Ở PHÁP
  2) Ở ANH
  3) Ở ĐỨC

  IV. NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA VĂN HỌC CỔ ĐIỂN

  CHƯƠNG BỐN : VĂN HỌC CỔ ĐIỂN (tiếp theo)

  CHƯƠNG NĂM : VĂN HỌC CỔ ĐIỂN VIỆT-NAM (tiếp theo và hết)
  I. THỜI KỲ THỨ NHẤT
  II. THỜI KỲ THỨ HAI
  III. THỜI KỲ THỨ BA
  IV. THỜI KỲ THỨ TƯ

  CHƯƠNG SÁU : VĂN HỌC CẬN ĐẠI

  I. CƠ SỞ LỊCH SỬ VÀ NỘI DUNG CỦA KHÁI NIỆM « CẬN ĐẠI TÍNH »
  1) KHÁM PHÁ RA CON ĐƯỜNG CHÂU Á VÀ TÂN THẾ GIỚI MỚI (CHÂU MỸ)
  2) PHONG TRÀO VĂN HÓA PHỤC HƯNG

  II. XÃ HỘI VIỆT-NAM BẮT ĐẦU CÓ TÍNH CHẤT CẬN ĐẠI TỪ 1905

  III. VĂN HỌC CẬN ĐẠI VIỆT-NAM CŨNG CHỈ BẮT ĐẦU TỪ 1905
  1) XÃ HỘI VIỆT-NAM TỪ 1862 ĐẾN 1905 ĐANG CHUYỂN BIẾN CHẬM CHẠP SANG HÌNH THÁI TƯ BẢN CHỦ NGHĨA THUỘC ĐỊA
  2) GIAI CẤP TƯ SẢN VIỆT-NAM ĐÃ THÀNH HÌNH TRONG QUÁ TRÌNH HỢP TÁC VỚI THỰC DÂN
  3) ĐẾN 1905, Ý THỨC HỆ TƯ SẢN MỚI LẠI GẶP ĐIỀU KIỆN ĐỂ KẾT HỢP VỚI Ý THỨC DÂN TỘC

  IV. NỘI DUNG TƯ TƯỞNG VÀ HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT CỦA VĂN HỌC CẬN ĐẠI

  CHƯƠNG BẨY : VĂN HỌC HIỆN ĐẠI

  I. VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT-NAM BẮT ĐẦU TỪ BAO GIỜ ?

  II. NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT-NAM
  1) LẬP TRƯỜNG VĂN HỌC CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
  2) NHÀ VĂN THÂM NHẬP QUẦN CHÚNG, PHỤC VỤ CHÍNH TRỊ CÁCH MẠNG, THAM GIA CẢI TẠO XÃ HỘI
  3) BIỂU HIỆN CON NGƯỜI TÍCH CỰC ĐÃ THÀNH HÌNH TRONG KHÁNG CHIẾN
  4) SÁNG TÁC CHO QUẦN CHÚNG ĐỘC GIẢ CÁCH MẠNG

  TÓM TẮT PHẦN THỨ HAI
   
  trungkho, Thế Ninh and Heoconmtv like this.
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

Moderators: Bọ Cạp
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này