Tuyển tập [Mục lục] Tủ sách văn học trong nước (theo tác giả)

Thảo luận trong 'Tủ sách Văn học trong nước' bắt đầu bởi Caruri Tlkd, 17/10/17.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  Vì không phải là mod nên không sửa được mục lục hiện có (đã lâu rồi không được cập nhật), vả lại thấy có bạn thắc mắc mục lục cũ đã bị hỏng link (thật ra là cấu trúc link thay đổi chứ index vẫn giữ nguyên), do vậy tôi tạo một topic mục lục mới với thông tin cập nhật hơn, hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.
   
  Amy Vu, Yu-jin, tungpham2610 and 7 others like this.
 2. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  O

  P

  Phạm Hổ (1926 - 2007)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Phạm Lữ Ân (bút danh chung của Đặng Nguyễn Đông Vy và Phạm Công Luận (s. 1961))
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Phạm Thành (s. 1952)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Phan Anh
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Phan Hồn Nhiên (s. 1972)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Phan Hồn Nhiên & Phan Vũ Linh (s. 1975)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Phan Thị Vàng Anh (s. 1968)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF)

  Phan Tứ / Lê Khâm (1930 - 1995)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Phi Vân (1917-1977)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Phong Thu (s. 1934)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Phùng Quán (1932 – 1995)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Ploy / Trần Lê Ngọc Bích (s. 1988)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 11/12/17
 3. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  Last edited by a moderator: 2/11/17
 4. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  T

  Tạ Duy Anh (s. 1959)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tam Lang (1900 – 1986)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tchya (1908 - 1969)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Thái Bá Tân (s. 1949)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Thạch Lam (1909 - 1942)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Thanh Châu (1912 - 2007)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Thanh Tịnh (1911 - 1988)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Thanh Trì
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Thẩm Thệ Hà (1923-2009)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Thế Lữ (1907 – 1989)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link / Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link / Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF) / Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF, Nhã Nam in lại)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Toan Ánh (1916 - 2009)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tô Hoài (1920 – 2014)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link / Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tô Nguyệt Đình / Tiêu Kim Thủy (1920 - 1988)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trang Hạ (s. 1975)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trang Thế Hy (1924 - 2015)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trần Bạch Đằng / Nguyễn Trương Thiên Lý / Nguyễn Hiểu Trường (1926 – 2007)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trần Dần (1926 - 1997)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trần Đăng Khoa (s. 1958)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trần Hoài Dương (1943 - 2011)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trần Minh Nguyệt (s. 1972)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trần Thanh Địch (1912 - 2007)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trần Thị Bảo Châu
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trần Thị Hồng Hạnh (s. 1978)
  Bài học đầu tiên

  Trần Thu Trang (s. 1982)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trần Quang Vinh (s. 1948)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (thiếu)

  Trần Tiêu (1900 - 1954)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trịnh Công Sơn (1939 – 2001)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (trích)

  Triệu Huấn (s. 1935)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trịnh Thắng (s. 1972)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trọng Huân (s. 1958)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trung Kim
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trung Trung Đỉnh (s. 1949)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Từ Kế Tường (s. 1946)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 7/11/17
  deathshine thích bài này.
 5. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  U

  V

  Văn Lê (s. 1939)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vân Thảo
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Võ Hà Anh
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vĩnh An
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Võ Quảng (1920 – 2007)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Võ Thị Hảo (s. 1956)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Võ Văn Trực (s. 1936)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vũ Bão (1931 – 2006)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vũ Bằng (1913 – 1984)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vũ Bằng & Hoàng Thị Trâm
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vũ Đức Nguyên (1945 - 2006)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vũ Hạnh (s. 1926)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vũ Khắc Khoan (1917 - 1986)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vũ Thư Hiên (s. 1933)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vũ Trọng Phụng (1912 – 1939)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link/ Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link / Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (tập truyện ngắn)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 3/5/18
  deathshine thích bài này.
 6. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  X

  Xuân Diệu (1916 - 1985)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Xuân Đức (s. 1947)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Xuân Quỳnh (1942 – 1988)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Xuân Sách (1932 – 2008)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Xuân Tùng
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  Y

  Y Ban (s. 1961)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 3/5/18
  deathshine thích bài này.
 7. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  Nhiều tác giả
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (PDF)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (truyện ngắn)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 18/12/17
  Lan Giao and deathshine like this.
 8. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  Last edited by a moderator: 2/11/17
 9. 4DHN

  4DHN Tiêu Dao

  Xin hỏi bạn Ca làm như thế nào mà ra vậy? :D
   
 10. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  Không hiểu câu hỏi của bác lắm? Làm thế nào ra vậy nghĩa là thế nào? :D
   
 11. 4DHN

  4DHN Tiêu Dao

  Cách làm ấy mà.
   
 12. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  Tôi chỉ tìm trong mục lục của box rồi chép lại thôi, cách làm thủ công ấy mà.
   
 13. 4DHN

  4DHN Tiêu Dao

  Bạn nên tham khảo topic Làm mục lục trong 10 phút ở Hướng dẫn chung ấy.

  P.S 10 phút không xong được đâu, tuy nhiên sẽ nhanh hơn thủ công. :p
   
  Caruri Tlkd thích bài này.
 14. V/C

  V/C Mầm non

  Em đã nói lâu roài. Giúp mod thanhbt vài ngày là xong cả tất lẫn giày.
   
 15. 4DHN

  4DHN Tiêu Dao

  À, quên mất, làm cách đó thì được mục lục cập nhật nhất.
   
 16. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  Tôi đang đọc, cảm ơn bác đã có chỉ dẫn.
   
 17. 4DHN

  4DHN Tiêu Dao

  Tôi nghĩ, có thể cứ làm theo tên tác phẩm trước, rồi đảo lại (dùng sigil) là thành theo tên tác giả. Chú ý đến: "Tên tác phẩm" "khoảng trống" - "khoảng trống" "Tên tác giả". Ecxel cũng là bước cuối.
   
Moderators: Bọ Cạp

Chia sẻ trang này