Phật Giáo Nghi Thức Truyền Giới và Bố Tát - HT. Thích Trí Thủ

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 4/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Tổ dạy:
  “Giới là nền tảng của mọi công đức, là trú xứ của hết thảy thiện pháp”.

  Đại Trí Độ Luận viết:
  “Sang mà vô trí thời là suy
  Trí mà kiêu mạng cũng là suy
  Người trì giới mà lại phá giới
  Cả đời này đời sau đều suy”.

  “Giữ giới thường nhiếp tâm
  Được sanh chỗ tự do
  Vô sự cũng vô nạn
  Thường được vui thỏa chí”.

  “Lại nữa, người trì giới thường lấy sức tinh tấn, tự kiềm chế năm căn, không thọ năm dục, nếu tâm đã chạy đi thì nhiếp khiến trở lại. Thế là giới hay thủ hộ các căn. Thủ hộ các căn thời phát sanh thiền định, sanh thiền định thời sanh trí tuệ, sanh trí tuệ thời được đến Phật đạo, ấy là trì giới sanh Tỳ lê gia ba la mật.”

  Lợi ích của việc thọ trì giới pháp là vô cùng to lớn.
  Xin giới thiệu với các bạn ebook “Nghi thức Truyền giới và Bố tát” của HT. Thích Trí Thủ.

  Nguồn TVE : tambao
   

  Các file đính kèm:

  haist, khanhmax and Kiep Lang Thang like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này