Truyện tranh Nhân vật Đạo giáo - Đới Đôn Bang

Thảo luận trong 'Truyện tranh' bắt đầu bởi Heoconmtv, 5/9/15.

Moderators: Heoconmtv
 1. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  51 - Tây Phương Ngang Kê Tinh Quân.jpg
  Tây Phương Mão Nhật Kê Tinh Quân

  52 - Tây Phương Tất Điểu Tinh Quân.jpg
  Tây Phương Tất Nguyệt Ô Tinh Quân

  53 - Tây Phương Tuy Hầu Tinh Quân.jpg
  Tây Phương Chủy Hỏa Hầu Tinh Quân

  54 - Tây Phương Sâm Viên Tinh Quân.jpg
  Tây Phương Sâm Thủy Viên Tinh Quân
   
 2. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  41 - Nam Phương Tỉnh Hãn Tinh Quân.jpg
  Nam Phương Tỉnh Mộc Hãn Tinh Quân

  42 - Nam Phương Quỷ Dương Tinh Quân.jpg
  Nam Phương Quỷ Kim Dương Tinh Quân

  43 - Nam Phương Liễu Chương Tinh Quân.jpg
  Nam Phương Liễu Thổ Chương Tinh Quân
   
  puzzo thích bài này.
 3. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  44 - Nam Phương Tinh Mã Tinh Quân.jpg
  Nam Phương Tinh Nhật Mã Tinh Quân

  45 - Nam Phương Trương Lộc Tinh Quân.jpg
  Nam Phương Trương Nguyệt Lộc Tinh Quân

  46 - Nam Phương Dực Xà Tinh Quân.jpg
  Nam Phương Dực Hỏa Xà Tinh Quân

  47 - Nam Phương Chẩn Dẫn Tinh Quân.jpg
  Nam Phương Chẩn Thủy Dẫn Tinh Quân
   

  Các file đính kèm:

  puzzo thích bài này.
 4. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  55 - Bắc Phương Đẩu Giải Tinh Quân.jpg
  Bắc Phương Đẩu Mộc Giải Tinh Quân

  56 - Bắc Phương Ngưu Ngưu Tinh Quân.jpg
  Bắc Phương Ngưu Kim Ngưu Tinh Quân

  57 - Bắc Phương Nữ Bức Tinh Quân.jpg
  Bắc Phương Nữ Thổ Bức Tinh Quân
   
  puzzo thích bài này.
 5. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  58 - Bắc Phương Hư Thử Tinh Quân.jpg
  Bắc Phương Hư Nhật Thử Tinh Quân

  59 - Bắc Phương Nguy Yến Tinh Quân.jpg
  Bắc Phương Nguy Nguyệt Yến Tinh Quân

  60 - Bắc Phương Thất Trư Tinh Quân.jpg
  Bắc Phương Thất Hỏa Trư Tinh Quân

  61 - Bắc Phương Bích Tinh Quân.jpg
  Bắc Phương Bích Thủy Du Tinh Quân
   
  puzzo thích bài này.
 6. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  62 - Đông Vương Công.jpg
  Đông Vương Công

  63 - Trang Tử.jpg
  Trang Tử

  64 - Liệt Tử.jpg
  Liệt Tử
   
  puzzo thích bài này.
 7. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  65 - Bành Tổ.jpg
  Bành Tổ

  66 - Quan Thánh Đế Quân.jpg
  Quan Thánh Đế Quân

  67 - Xích Tùng Tử.jpg
  Xích Tùng Tử

  68 - Quảng Thành Tử.jpg
  Quảng Thánh Tử
   
  puzzo thích bài này.
 8. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  69 - Chung Ly Quyền.jpg
  Chung Ly Quyền

  70 - Lữ Động Tân.jpg
  Lữ Động Tân

  71 - Dược Vương Tôn Tư Mạc.jpg
  Dược Vương Tôn Tư Mạc
   
  puzzo thích bài này.
 9. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  72 - Tàm Nữ Mã Đầu Nương.jpg
  Tàm Nữ Mã Đầu Nương

  73 - Vương Trùng Dương.jpg
  Vương Trùng Dương

  74 - Ngụy Bá Dương.jpg
  Ngụy Bá Dương
   
  puzzo thích bài này.
 10. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  75 - Yên Kỳ Sinh.jpg
  Yên Kỳ Sinh

  76 - Bạch Ngọc Thiềm.jpg
  Bạch Ngọc Thiềm

  77 - Trần Nam.jpg
  Trần Nam
   
  puzzo thích bài này.
 11. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  78 - Trần Đoàn.jpg
  Trần Đoàn

  79 - Đỗ Quang Đình.jpg
  Đỗ Quang Đình

  80 - Khấu Khiêm Chi.jpg
  Khấu Khiêm Chi
   
 12. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  17 - Tử Dương Chân Nhân Trương Bá Thụy.jpg
  Tử Dương Chân Nhân Trương Bá Thụy

  81 - Cát Hồng.jpg
  Cát Hồng

  82 - Hác Đại Thông.jpg
  Hác Đại Thông
   
 13. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  83 - Lưu Xứ Huyền.jpg
  Lưu Xứ Huyền

  84 - Lưu Hải Thiềm.jpg
  Lưu Hải Thiềm

  85 - Khâu Xứ Cơ.jpg
  Khâu Xứ Cơ
   
  puzzo thích bài này.
 14. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  86 - Mã Ngọc.jpg
  Mã Ngọc

  87 - Sơn Trung Tể Tướng Đào Hoằng Cảnh.jpg
  Sơn Trung Tể Tướng Đào Hoằng Cảnh

  88 - Lục Tu Tỉnh.jpg
  Lục Tu Tỉnh
   
  puzzo thích bài này.
 15. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  89 - Lý Thuyên.jpg
  Lý Thuyên

  90 - Vương Xứ Nhất.jpg
  Vương Xứ Nhất

  91 - Đàm Tiễu.jpg
  Đàm Tiễu
   
  puzzo thích bài này.
 16. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  92 - Đàm Xứ Đoan.jpg
  Đàm Xứ Đoan

  93 - Thạch Thái.jpg
  Thạch Thái

  94 - Hứa Mạc.jpg
  Hứa Mạc
   
  puzzo thích bài này.
 17. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  95 - Vương Huyền Phủ.jpg
  Vương Huyền Phủ

  96 - Vương Kiều.jpg
  Vương Kiều
   

  Các file đính kèm:

 18. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  97 - Văn Tử.jpg
  Văn Tử

  98 -Trương Quân Phòng.jpg
  Trương Quân Phòng
   
  puzzo and nguyentam like this.
 19. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  101 - Trương Lỗ.jpg
  Trương Lỗ

  102 - Trương Lăng.jpg
  Trương Lăng

  104 - Trương Giác Trương Lương Trương Bảo.jpg
  Trương Giác; Trương Lương; Trương Bảo
   
  puzzo thích bài này.
 20. Heoconmtv

  Heoconmtv Moderator Thành viên BQT

  99 - Tần Quỳnh - Uất Trì Cung.jpg
  Tần Quỳnh - Uất Trì Cung

  100 - Trương Tam Phong.jpg
  Trương Tam Phong

  103 - Tôn Bất Nhị.jpg
  Tôn Bất Nhị
   
  puzzo thích bài này.
Moderators: Heoconmtv

Chia sẻ trang này