Phật Giáo Nhặt lá bồ đề - Thích Thanh Từ

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi lilypham, 5/10/13.

  1. lilypham

    lilypham Lớp 11

    Tập sách nhỏ này do các Thiền sinh tại Tu Viện Chơn Không ghi lại các buổi nói chuyện của Thầy Viện Chủ trong những buổi chiều tại Trai đường hoặc ở nhà khách. Những buổi nói chuyện này không cố định dài ngắn hay sắp theo thứ tự từ thấp lên cao hoặc một hệ thống giáo lý nào (Đại thừa hoặc Tiểu thừa), mà Thầy chỉ tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh giảng nói miễn sao có được lợi lạc cho người nghe. Có khi do xem Kinh, đọc sử, đọc luận thấy có chỗ nào hay, bài Kinh nào thích. Thầy thuật lại cho đại chúng nghe. Có khi trả lời những nghi vấn của Phật tử các nơi tới hỏi. Hoặc có những trường hợp giải nghi và phá chấp cho Thiền sinh v.v...

    Xét thấy một số Tăng Ni và Phật tử có lòng hâm mộ Phật pháp nhưng ít được dịp nghe Thầy giảng dạy, chúng tôi cố gắng ghi lại một ít tài liệu cần thiết để giúp quí vị có phương tiện nghiên cứu, gọi là "Kiến hòa đồng giải" với nhau.

    Vì ghi nhanh, chúng tôi chỉ ghi được đại ý hoặc những điểm trọng yếu của câu chuyện hay bài kinh mà không thể ghi hết từng chi tiết được.

    Sau bài kinh hoặc mẩu chuyện đạo, có thêm đoạn bình luận để làm sáng tỏ thêm ý kinh cho người đọc dễ nhận (bình luận này hoặc ghi lời bình của Thầy Viện Chủ, hoặc viết theo chỗ nhận hiểu của các Thiền sinh).

    Những bài được ghi vào đây phần nhiều trích ở Thiên Ký Sự về Tu Viện Chơn Không do các Thiền sinh ghi lại, nhưng rất tiếc chưa đủ duyên xuất bản.

    Suốt thời gian qua tại Tu Viện Chơn Không, Thầy Viện Chủ giảng nói rất nhiều, chúng tôi chỉ ghi lại nơi đây một số ít bài thiết yếu để tưởng nhớ lời dạy dỗ của Thầy, vì lòng từ bi vô hạn, không phút giây nào quên nhắc nhở Tăng Ni và Phật tử tinh tiến tu hành để ra khỏi sinh tử.
    Viết tại Tu Viện Chơn Không
    Ngày cuối thu năm Ất Sửu 1985
    Thay mặt các Thiền Sinh
    THÍCH PHƯỚC HẢO


    NHẶT LÁ BỒ ĐỀ
    (Quyển một)(*)

    Thực hiện ebook: Tducchau (TVE)
    Ngày hoàn thành: 06/01/2009
    Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
    Nguồn: Thiền viện Chơn Không


    MỤC LỤC

    LỜI ĐẦU SÁCH
    PHẦN 1: TRÍCH GIẢNG KINH A HÀM
    1. Trả lời trong im lặng
    2. Kinh rùa mù tìm bộng cây
    3. Kinh nhơn quả
    4. Giữ gìn gia bảo
    5. Con vật nào mạnh hơn
    6. Động cơ gây ra khổ
    7. Quả có theo nhân không?
    8. Tai hại ngũ dục
    9. Hành động không cố định
    10. Nguyên nhân có kiến chấp
    11. Kiết sữ và bị kiết sử
    12. Tạo cái vui nào là nhân tốt
    13. Pháp vẫn còn đó
    14. Dễ quên hay dễ nhớ
    15. Cái già sẵn trong trẻ
    16. Có pháp môn nào?
    17. Kinh ngũ ấm vô thường
    18. Không yêu ai hơn tự ngã
    PHẦN II: TRÍCH GIẢNG KINH PHÁP CÚ
    1. Khen chê không thật
    2. Si mê là gốc đau khổ
    3. Biết được lỗi mình mới khó
    4. Thắp sáng trí huệ
    5. Cội gốc luân hồi
    PHẦN III: DIỄN GIẢNG
    1. Đặt lại vấn đề tu cho hàng Phật tử tại gia
    2. Then chốt luân hồi và giải thoát
    PHẦN IV:VẤN ĐÁP
    1. Vọng không thật có
    2. Nghiệp nào nặng?
    3. Tâm Bình Thường
    4. Duy Tâm và Duy Thức
    5. Chăn Trâu
    6. Có đọa địa ngục không?
    7. Chỗ khác biệt giữa đại thừa và tiểu thừa
    8. Chấp thiện thì ác liền sanh
    9. Khác nhau trên một cái nhìn
    10. Biết chủ khách
    11. Hồ Hán đều hiện
    12. Một câu tóm tắt
    13. Sống cái nào gọi là "ông chủ"
    14. Định nghĩa Chơn Không
    15. Tu tập đừng đặt nặng thời gian
    16. Tinh thần cầu nguyện
    17. Xin một chữ
    18. Phật ở đâu?
    19. Đừng kềm tâm và đoạn vọng tưởng
    20. Nghiệp và vọng tưởng có đáng sợ không?
    PHẦN V: TRÍCH GIẢNG THIỀN SỬ
    1. Được danh và được thể
    2. Trâu đã thuần chưa?
    3. Hái dưa cho người không vào vườn ăn
    4. Có mắt không mắt
    5. Cái đánh không can dự gì đến việc kia
    6. Một chiếc áo rách nát
    7. Thành cái gì?
    8. Một tiếng nạt đáng giá ngàn vàng
    9. Buông xuống đi!
    10. Đạo tại hành động
    11. Tỉnh giác là đạo
    12. Nghịch hạnh
    13. Hạnh kỳ đặc
    14. Ông là Huệ Siêu
    15. Ba Cân Gai
    16. Thế nào là Phật
    17. Chỗ nào không phải là Phật?
    18. Khuôn thước người xưa
    19. Đồng hay khác
    20. Quý ở chỗ thực hành
    21. Nêu gương bất khuất
    22. Các khổ không thể đến
    PHẦN VI: THƠ KỆ
    1. Mộng
    2. Phá Ngã
    3. Gió Nghiệp
    4. Cuộc Đời Qua Mắt Tôi
    5. Chiếc Thân Phút Chót
    6. Chơn Không
    7. Đường Tiêu Dao
    8. Đường Đại Mai
    9. Đường Thạch Đầu
    ----------

    (*) Bộ "NHẶT LÁ BỒ ĐỀ" gồm 3 quyển.

    Người post:tducchau
    Nguồn: TVE
     

    Các file đính kèm:

    mopie thích bài này.

Chia sẻ trang này