Tiếng Pháp Những trang web hỗ trợ học tiếng Pháp !!!

Thảo luận trong 'Tủ sách Học ngoại ngữ' bắt đầu bởi Song Ngư, 5/10/13.

 1. Song Ngư

  Song Ngư Sinh viên năm I

  [HR][/HR] Đây là tài liệu mình tìm được trên mạng, cụ thể là những trang web hỗ trợ cho việc học tiếng pháp !!!
  Mong rằng nó sẽ có ích cho mọi người !
  Từ điển trực tuyến
  • Le grand dictionnaire terminologique: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Dictionnaire TV5: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Encyclopédie Wikipédia: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Les dictionnaires.com, portail pour trouver tous les dictionnaires utiles: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le trésor de la langue française informatisé: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Dictionnaire de l'Académie Française: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • XML Littré, le célèbre dictionnaire Littré est enfin en ligne...: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Wiktionnaire, dictionnaire libre : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Dictionnaire des synonymes : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Dico du Web: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Dictionnaire de l'informatique et de l'Internet: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Dictionnaire d'informatique francophone: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Petit dictionnaire des mots rares et anciens, pour touver des mots qui ne sont pas dans ton dictionnaire habituel !
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Petit dictionnaire de citatitons: (à consulter et télécharcher): Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • The Internet picture dictionary, dictionnaires en images : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le dictionnaire visuel : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le conjugeur.com : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Trang web tổng hợp
  • TV5 langue française: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le point du FLE: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • WebFLE: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • FLE.fr: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le français en ligne :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Bonjour de France :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Wordchamp: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • EspaceFrançais.com: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Đọc hiểu
  Báo chí
  Đối với giới trẻ :
  • Le Marque Page : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Les clés de l'actualité junior : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Infos jeunes : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Mon Pif : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Mag FLE : : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le Méditerranéen : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Báo chí Pháp :
  • Agence France Presse : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Libération : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le Monde : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le Figaro : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le Courrier International : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Báo chí cộng đồng Pháp ngữ :
  • Allez savoir ! Université de Lausanne : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Cyberpresse : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La Guinguette : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • France Gazette : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • RFI Actualité : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • L'Essentiel, l'actualité simple comme bonjour :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Và :
  • Label France, le magazine du Ministère des Affaires Etrangères : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le journal des étudiants de français : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le journal des étudiants de l'IFI : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Truyện đọc, tiểu thuyết
  • Les aventures d'Omar le Chéri : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Un souterrain d'enfer (à télécharger) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • L'oreille coupée : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Bonnes nouvelles : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Les meteorites : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Objectif Mars : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Ce que les touristes pensent de la France : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Văn học
  • Manybooks, 600 sách tiếng Pháp có thể tải về: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • ABU - La Bibliothèque Universelle: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Tham khảo tự do toàn bộ các tác phẩm văn học thuộc cộng động Pháp ngữ trên Internet từ năm 1993
  • Wikisource, thư viện tự do : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Gallica, bộ sưu tập số hóa của Thư viện Quốc gia Pháp : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Ebooks (Tự do và miễn phí) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Jules Verne Virtual Library: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Lire sur Internet: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Littérature de la langue française en ligne : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Toute la poésie: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Livres pour tous (hơn 1300 đầu sách có thể đọc trực tuyến hoặc tải về miễn phí): Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Numilog (130 sách tiếng Pháp miễn phí) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Memoware (142 sách bằng tiếng Pháp) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Google recherche de livres : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Gutemberg (1.010 sách bằng tiếng Pháp) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Europana (Dự án châu Âu: 10.000 sách của Thư viện Quốc gia Pháp) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Triển lãm về nhà văn Emile Zola của Thư viện Quốc gia Pháp : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La célèbre histoire d'Aucassin et Nicolette : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Các hoạt động rèn luyện kỹ năng đọc hiểu
  • Activités en ligne du Cavilam (Nhiều hoạt động được sắp xếp theo trình độ của chuẩn châu Âu) :
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Cours de civilisation française : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Centre collégial de développement de matériel didactique : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (nhắp chuột trên "exercices PDF")
  • FFL: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Cahier d’évaluation à l’entrée en 6ème : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Canal Rêve : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le point du FLE : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Chez-com : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link /
  • Internet actuel : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Polar FLE, une enquête policière : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Black Polar: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Les enquêtes de Lafouine: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Nghe hiểu
  • TV5: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Polar FLE : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Bonjour de France: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Canal Rêve: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  •Text to speech : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Euronews: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Radio
  • Arteradio : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Comfm.com : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • RFI - Radio France International : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Podcast
  • Lille Podcast: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Podcast en français facile : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Frenche poetry podcast, pour écouter de la poésie française partout: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Alliance française de Brisbane'Podcast (Radio de l’Alliance Française de Brisbane, Australie) :
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Podcast de voyage (Réalisé par des élèves de collège à partir de textes littéraires) :
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Activité audio
  • Frenche steps (cours de la BBC) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le Journal en français facile : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Chloe ou Les aventures d'une Parisienne: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Adodoc: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Dynamo(t)s, cours de français pour les débutants : du niveau A1 à B1: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • L'actualité francophone pour élèves de FLE, exercices d'écoute avec corrections : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Se présenter, lexique et exercices d'écoute pour apprendre à se présenter : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Phonétique
  • Phonétique : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Phonétique française ( Nombreuses activités) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Prononciation (Activités audio et vidéo) : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Virelangues (Ton thé t’a-t-il ôté ton toux ? Et bien d’autres…): Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Articuler (Suis-je bien chez ce cher Serge? Et plus de phrases !): Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Les accents des Français (Comment parle-t-on français au Nord, au Sud, etc…):
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Littérature à écouter
  • Archivox, la littérature comme vous ne l’avez jamais entendue : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Vive voix, anthologie sonore de poésie : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Bonne nouvelles, nouvelles d’auteurs francophones à écouter et à lire : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Incipit Blog, propose des lectures à voix haute d’œuvres littéraires classiques ou de livres plus récents :
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Audio-vidéo littérature: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Utopod, blog qui propose de la littérature fantastique à écouter en podcast: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Viết
  Kỹ thuật, công cụ hỗ trợ kỹ năng viết
  • La dissertation : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Guide de rédaction des travaux universitaires : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le résumé de texte : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Guide de gestion des références bibliographiques : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Comment citer des sources sur internet dans un travail scientifique : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La prise de notes : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Comment écrire un rapport en français : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le bon patron, công cụ sửa lỗi tiếng Pháp trực tuyến: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Internet actuel :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Modèles de lettres gratuits : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link , Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Black Polar: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Les enquêtes de Lafouine: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Các hoạt động rèn luyện kỹ năng viết
  • Un journaliste dans la banlieue : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (possibilité de télécharger l'activité dans son intégralité)
  • Sujets d’expression écrite : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le point du FLE : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Centre collégial de développement de matériel didactique : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (nhắp chuột trên "exercices PDF")
  • Au secours : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Ngữ pháp
  • Nourrir son français : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le connectigramme : révision des règles de grammaire: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Petites folies grammaticales : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Exercices de grammaire élémentaire : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Polar Fle, pour apprendre la grammaire en jouant: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Au secours : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le devoir conjugal, pour trouver la conjugaison d’un verbe: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Grammaire du weboscope : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Bonjour de France: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le point du FLE: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Reconnaître les pronoms: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Webfle, exercices de grammaire, de conjugaison à télécharger: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Exercices interactifs : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Langue française: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Từ vựng
  • 1000 images sur le bout de la langue: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Vocabulaire illustré: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Lexique (Middlebury): Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Lexique FLE: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Peinture FLE: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Heures et activités de la journée: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le vocabulaire du portrait: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Famille, je vous aime, vocabulaire et expressions de la famille : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Les mots de la blogosphère, pour connaître le vocabulaire des blogs :
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • L'origine des expressions françaises: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Venez chez moi, pour le vocabulaire de la maison:Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Piquemots, jouer avec les mots : mots croisés, mots codés, etc.:Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Language guide french, vocabulaire de la vie quotidienne avec images et prononciation. Très pratique !
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Mots de tête, attention, bon niveau de français nécessaire ! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Chính tả
  • Toujours des mots: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Bréviaire d'orthographe française: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Orthonet: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La nouvelle orthographe française, site officiel qui présente toutes les nouvelles règles : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Orthozen, blog qui présente deux fois par semaine des mini-leçons d'orthographe : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le point du FLE: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Orthographe: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Ngữ âm
  • Phonétique free: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Carnet phonétique: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Văn hóa văn minh Pháp
  • Cours de civilisation française: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Festival de Cannes. Un historique du festival avec des vidéos d'archives. Les vidéos ont aussi une transcription, c'est donc très utile pour les étudiants de français : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Francoclic, nombreux thèmes : éducation, technologies, etc. Photos à télécharger. Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le château de Versailles, découvrir ce célèbre château avec des visites guidées en vidéo :
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le musée du Louvre: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Histoire de l'Union Européenne, carte interactive pour découvrir les pays de l'UE : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • ENA, toute l'histoire de l'Europe en multimédia : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Canal rêve, institutions: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Classe de FLE virtuelle: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Scénario pédagogiques: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Quartier français: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Quiz civilisation: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Tests sur la France: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • FRANCE 5, La télé éducative française propose de nombreux documents vidéo sur la peinture :
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Les régions françaises
  • En Aquitaine, de nombreuses activités de langue et de culture pour découvrir la région de Bordeaux. Regarder surtout dans les parties "itinéraires" et "miroirs": Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Toulouse : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Cuisine
  • Carnets de route pour les Gourmands, un très beau site pour un voyage gastronomique en France : pour découvrir des recettes !
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Eat cetera, blog de recettes de cuisine en vidéo : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le french cuistot, blog de recettes de cuisine en vidéo : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Saveurs sans frontières, exercices de compréhension de vidéos avec TV5. Excellent !
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Comme 1 chef, excellentes vidéos qui présentent des recettes : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang

  Cộng đồng Pháp ngữ
  • Encyclopédie de la Francophonie: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Tự đánh giá
  • Test langue française: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Test de Français langue étrangère (CNED): Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Test CUEF de Grenoble: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Test Dialang (logiciel à télécharger sur votre ordinateur): Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Azurlingua : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Test CECR, tester les niveaux du Cadre Européen Commun de Référence : ce sont les niveaux utilisés pour le DELF et le TCF
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Chứng chỉ tiếng Pháp quốc tế DELF / DALF (có giá trị vĩnh viễn)
  • Site officiel: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Sujets et corrigés: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link, Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Exercices de compréhension pour les examens de français : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Alliance française de Seoul: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • DELF.CH, très très riche ! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Média
  • Journal de TV5 Monde: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • France 5: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Học tiếng Pháp qua những trò chơi
  • Jeu de l’oie: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Jeux DidierBravo: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Mots croisés: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La chasse aux stars, jouer les paparazzi pour apprendre la description physique : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La chasse aux stars 2, écouter les dialogues au téléphone d’un chanteur célèbre… Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Magret mène l'enquêts, comparer les récits et les images pour trouver le bon témoin… Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le Tetris des lettres, une variante du célèbre jeu. Formez des mots avec les lettres qui tombent : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La valise rouge, suivre les épisodes de Lucie et Lucas : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • L’étrange voyage, une histoire dont vous êtes le héros : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Polar FLE, apprendre le français avec l’inspecteur de police Duflair : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • 2ENIGMATIK4U, Énigmes mathématiques, logiques, poétiques, linguistiques... Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Crocodilus, Jeux de logique, énigmes, puzzles… Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Collège Jean Moulin, Enigmes et jeux mathématiques: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Civilisation, Naviguer sur le fleuve de l’histoire pour découvrir d’anciennes civilisations :Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Connais-tu la France ? Jeux en ligne pour découvrir le pays… Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • EUROPAGO, 10 jeux animés pour découvrir l’Europe… Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Retrouvez le sourire, A votre première visite à Paris, une aventure vous attend… Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Une pavé raconté, Devenir archéologue et chercher à résoudre le mystère de l’épave… Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Des fantômes au musée, Des fantômes ont volé les objets provenant de trois maisons historiques. Retrouvez-les…
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Cyber-budget, Remplacer le ministre du budget et accomplissez trois missions : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Ecoville, Pour apprendre à protéger l’environnement : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • KILOO, Kiloo vient de recevoir un e-mail inquiétant concernant sa copine Yubi… Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le bal du prince, A vous de séduire le prince Rodolphe en écrivant la plus belle lettre d’amour ! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • BEMEP, Tu penses connaître le Parlement européen? Tu sais de quoi on discute a l'Union européenne? Tu veux développer tes capacités de négociateur? Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • L'auberge, Nombreuses activités à l'oral pour préparer ta vie en France : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Mission Europe, Histoires policières pour apprendre le français: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Lên đầu trang
  Học tiếng Pháp qua những bài hát
  • Le français en chansons: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La musique francophone ... ma passion, De nombreux liens ! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La chanson en cours de français, Pour faire les exercices ou.. écouter seulement pour le plaisir !
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La chanson en cours de FLE, le blog ! Ce blog propose des chansons avec les paroles : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Les Africains de la chanson francophone, Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Karaoke français, De nombreux liens à explorer : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Paroles.net, Les textes de plus de 20000 chansons francophones : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Le hall de la chanson, Des portraits de chanteurs, des thèmes… de nombreuses ressources : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • 20 ans de chansons actuelles, Le parcours de 50 artistes ou groupes : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • La chanson du film, Entrez dans les aventures de la chanson et du cinéma : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • YABLA, Des clips avec des sous-titres en français : idéal pour comprendre et chanter ! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Isabelle BOULAY, Le très beau site officiel de la chanteuse : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Clips de Carmen Vera, Sur Dailymotion : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Audioblog de Carmen Vera, Des clips avec les paroles : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Clips sur Dalymotion: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Yahoo Musique: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Place aus chansons, L'Institut National de l'Audiovisuel vous propose 50 ans de chansons à la télévision française :
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • TARATATA, La seule émission française où les chanteurs chantent vraiment, où les musiciens jouent vraiment, comme en concert! Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Et une grande collection des chansons fransaises après ce lien: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  • Musique Juke-box sur TV5: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 2. gundrant

  gundrant Mầm non

  Mình thấy các trang này đều viết bằng tiếng Pháp nên nguời mới bắt đầu(chưa biết tí gì:eek:) chắc chưa dùng được ngay. Bạn có thể giới thiệu cho mình trang web hay tài lịệu cho người tự học như cá mình được không? :D
   
  ngannhilang thích bài này.
 3. Song Ngư

  Song Ngư Sinh viên năm I

  Bạn có thể google ra rất nhiều kết quả khả quan như sau:

  Bài báo về Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Trang này có phần tự vựng cho trẻ em học:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  Còn trang này cho người lớn này học:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link...
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  Fanpage của những người yêu tiếng Pháp, bạn có thể vào đây để hỏi thêm thông tin chi tiết: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Trang Web luyện kỹ năng nghe/nói tiếng Pháp:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link...
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link...
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Ngoài ra, bạn cũng có thể luyện nghe tiếng Pháp với bộ từ điển Babylon có cả phát âm tiếng Pháp:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Học từ vựng:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Kiểm tra trình độ tiếng Pháp bằng các câu thành ngữ:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  - Chia động từ tiếng Pháp dùng chương trình Conjugator phiên bản 1.3 có dung lượng 1,59Mb được cung cấp miễn phí tại Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Chương trình chia được tất cả các động tự qui tắc [regular verb] và hàng trăm động từ bất qui tắc [irregular verb]. Giao diện tương tác chương trình hết sức đơn giản với một ô nhập liệu cùng với 6 thì
  Présent [hiện tại].
  Passé composé [quá khứ kép].
  Imparfait [quá khứ chưa hoàn thành].
  Subjonctif [giả định].
  Conditionne [điều kiện].
  Futur [tương lai].
  Công việc của bạn là gõ vào ô Le verbe động từ muốn chia, rồi dùng chuột nhấn vào tên thì [tense] ở ngay bên dưới để xem kết quả. Nút Clear để xóa nhanh từ đã gõ. Chương trình hiển thị động từ đã chia thành hai cột : bên trái là ngôi số ít [je, tu, il, elle], bên phải gồm các ngôi số nhiều [nous, vous, ils, elles]. Trường hợp động từ mà ta nhập vào không có trong CSDL, hoặc gõ sai chính tả, chương trình sẽ có thông báo “x ne’est pas une verb”.
  - Đây là Website của hãng sản xuất LC Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link Trang web còn có các chuyên mục rất hữu dụng như bài tập trắc nghiệm, từ điển tra chéo Anh – Pháp – Anh, giải thính những điểm ngữ pháp trọng yếu, tra từ đồng nghĩa / phản nghĩa và thú vị nhất là chức năng dịch văn bản [hỗ trợ 15 ngôn ngữ] với tốc độ cực nhanh.

  Hoặc Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  hoặc Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Vân vân và mây mây
  Chúc bạn tìm được trang web phù hợp
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/3/14
  TRANPHAI, raumuongus, tiendu and 4 others like this.
 4. kiva.dang

  kiva.dang Mầm non

  Mặc dù không hiểu nhưng mỗi lần nghe nhạc Pháp và Nga là mình thấy thật nâng nâng, cảm giác âm nhạc của 2 quốc gia này có gì đó rất nồng nàn, cuồng nhiệt. Mình rất thích.

  Cám ơn các bạn đã chia sẻ thông tin những trang học tập rất bổ ích này :)
   
  superlazy thích bài này.
 5. ngannhilang

  ngannhilang Mầm non

  cảm ơn đã chia sẻ ~~~
   
 6. hoa tím

  hoa tím Mầm non

  cảm ơn chia sẻ của bạn nhé
   

Chia sẻ trang này