Phật Giáo Những Yoga Tây Tạng Về Giấc Mộng Và Giấc Ngủ

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi Bằng Nè, 27/9/21.

Moderators: mopie
 1. Bằng Nè

  Bằng Nè Mầm non

  Tên sách: Những Yoga Tây Tạng Về Giấc Mộng Và Giấc Ngủ
  Tác giả: Tenzin Wangyal Rinpoche
  Nhà Xuất Bản Snow Lion Ithaca, New York, 1998
  Việt dịch: Đương Đạo - Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức, 2000
  Nguồn: Thư viện Hoa sen

  PHẦN MỘT: BẢN TÁNH CỦA GIẤC MỘNG
  1 Giấc Mộng và Thực Tại
  2 Kinh Nghiệm Khởi Lên Như Thế Nào
  Vô minh
  Những Hành Động và Kết Quả :
  Nghiệp và những Dấu vết của Nghiệp
  Nghiệp Tiêu Cực
  Nghiệp Tích Cực
  Giải thoát những Xúc Tình
  Những Che Ám của Thức
  Những Dấu Vết Nghiệp và Giấc Mộng
  Sáu Cõi của Sanh Tử Luân Hồi
  Cõi Địa Ngục
  Cõi Quỷ Đói
  Cõi Thú
  Cõi Người
  Cõi Bán-Thiên
  Cõi Thiên
  Tại sao là Xúc Tình ‘Tiêu Cực”
  3 Thân Thể Năng Lực
  Những Kinh Mạch và Khí Prana
  Những Kinh Mạch (Tsa)
  Khí (Lung)
  Khí Nghiệp
  Ba Loại Khí Nghiệp
  Khí Trí Huệ
  Hoạt Động của Khí
  Quân Bình Khí
  Khí và Tâm Thức
  Những Luân Xa
  Con Ngựa Mù, Người Cỡi Què
  4 Tóm Tắt : Những Giấc Mộng Khởi Lên Như Thế Nào
  5 Những Hình Ảnh từ Tantra Mẹ
  Việc Dạy những Ẩn Dụ
  PHẦN HAI : NHỮNG LOẠI VÀ NHỮNG CÁCH SỬ DỤNG GIẤC MỘNG
  1 Ba Loại Giấc Mộng
  Những Giấc Mộng Sanh Tử
  Những Giấc Mộng của sự Sáng Tỏ
  Những Giấc Mộng Tịnh Quang
  2 Những Sử Dụng Giấc Mộng
  Kinh Nghiệm Trong Mộng
  Hướng Dẫn và những Khuyên Nhủ
  Dự Đoán
  Những Giáo Lý trong Giấc Mộng
  3 Khám Phá sự Thực Hành Chošd
  4 Hai Mức Độ của sự Thực Hành
  PHẦN BA: SỰ THỰC HÀNH YOGA GIẤC MỘNG
  1 Cái Nhìn Thấy, Hành Động, Giấc Mộng, cái Chết
  2 An Định : Samatha
  Samatha cưỡng bách
  Samatha tự nhiên
  Samatha tối hậu
  Những Chướng Ngại
  Dao động
  Hôn trầm
  Giải Đãi
  3 Bốn Thực Hành Căn Bản
  Một: Thay Đổi những Dấu Vết Nghiệp
  Hai: Dẹp Bỏ Bám Nắm và Ghét Bỏ
  Ba: Làm Mạnh Ý Định
  Bốn: Trau Dồi Trí Nhớ và Nỗ Lực Hoan Hỷ
  Kiên Trì
  4 Chuẩn Bị cho Ban Đêm
  Chín Hơi Thở Tịnh Hóa
  Guru Yoga
  Thực hành
  Che Chở
  5 Thực Hành Chính
  Đem Tỉnh Giác vào Kinh Mạch Trung Ương
  Tăng Cường Sự Sáng Tỏ
  Làm Mạnh Sự Hiện Diện
  Phát Triển sự Không Sợ Hãi
  Tư Thế
  Tập Chú Tâm Thức
  Trình Tự
  6 Sáng Sủa Minh Bạch
  Phát Triển tính Linh Hoạt Mềm Dẻo
  7 Những Chướng Ngại
  Mê Vọng
  Lỏng Lẻo
  Tự Phóng Dật
  Quên
  Bốn Chướng Ngại theo Shardza Rinpoche
  8 Kiểm Soát và Tôn Trọng những Giấc Mộng
  9 Những Thực Hành Đơn Giản
  Tâm Tỉnh Thức
  Sửa Soạn cho Đêm
  10 Hội Nhập
  PHẦN BỐN: GIẤC NGỦ
  1 Giấc Ngủ và Rơi Vào Giấc Ngủ
  2 Ba Loại Giấc Ngủ
  Giấc Ngủ của Vô Minh
  Giấc Ngủ Sanh Tử
  Giấc Ngủ Tịnh Quang
  3 Thực Hành Giấc Ngủ và Thực Hành Giấc Mộng
  PHẦN NĂM: SỰ THỰC HÀNH YOGA GIẤC NGỦ
  1 Dakini Salgye Du Dalma
  2 Thực Hành Sơ Bộ
  3 Thực Hành Giấc Ngủ
  Đi vào Giấc Ngủ
  4 Tiglé
  5 Tiến Bộ
  6 Những Chướng Ngại
  7 Những Thực Hành Hỗ Trợ
  Đạo Sư
  Dakini
  Hành xử
  Cầu Nguyện
  Làm Tan Biến
  Triển Nở và Thu Rút
  8 Hội Nhập
  Hội Nhập của Tịnh Quang với Ba Độc
  Hội Nhập với Những Chu Kỳ Thời Gian
  Thống Nhất Bên Ngoài
  Thống Nhất Bên Trong
  Thống Nhất Bí Mật
  Ba Sự Thống Nhất : Kết Luận
  9 Sự Tương Tục
  PHẦN SÁU: NHỮNG BỔ SUNG
  1 Bối Cảnh
  2 Tâm thức và Rigpa
  Tâm thức Ý niệm
  Tánh giác bất nhị : Rigpa
  Rigpa Nền Tảng và Rigpa Con Đường
  3 Nền Tảng : Kunzhi
  Tâm thức và vật chất
  4 Biết
  5 Nhận biết tánh Sáng Tỏ và tánh Không
  Quân Bình
  Phân Biện
  6 Cái Ngã
  7 Nghịch Lý của cái Ngã Vô Tự Tánh
  Những Lời Cuối
  PHỤ LỤC : PHÁC HỌA VỀ NHỮNG THỰC HÀNH YOGA GIẤC MỘNG
  Thuật Ngữ

  Link tải:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Last edited by a moderator: 27/9/21
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này