Phan Thanh Giản

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi Foli, 4/10/13.

Moderators: SLASH.ROCK4U
 1. Foli

  Foli Lớp 11

  Tên sách: PHAN THANH GIẢN - KHẢO LUẬN
  Tác giả: Bùi thuỵ Đào Nguyên

  Năm thứ ba niên hiệu Kiến An đời Đông Hán,Tào Tháo dẫn 17 vạn quân và một ngàn xe lương ra Thọ Xuân đánh Viên Thuật.Thuật dùng kế diên trì đóng chặt cửa thành cố thủ.Gặp năm mất mùa, 17 vạn quân miệng ăn núi lở,thiếu lương,Tháo sai người đi vay Tôn Sách được 10 vạn hộc.Quan coi lương là Vương Hậu lo ngại lương ít,không đủ cấp cho quân ăn,bèn vào bẩm báo với Tháo.Tháo lệnh lấy hộc nhỏ để đong.Hậu băn khoăn sợ quân sĩ đói,sẽ ta thán.Tháo bảo đã có cách. Đêm sau Tháo cải trang trà trộn đi xem xét quân tình.Nghe lòng quân xao động oán trách,về trướng,Tháo cho đòi Vương Hậu tới bàn việc.Việc mà Tháo nhờ Vương Hậu giúp là cho Tháo mượn cái đầu để trấn an lòng sĩ tốt.Hậu chưa kịp đáp đã bị Tháo thét võ sĩ lôi ra chém rồi bêu đầu thị uy, đồng thời rao truyền trong quân rằng quan coi lương gian lận tự ý bớt xén quân lương đã bị Tào công chính pháp.Ba quân mở cờ trong bụng,tung hô Tào công công chính ,phấn phát oai lôi, ào ạt xung phong hãm thành.Ba ngày sau thành Thọ Xuân bị hạ.
  Chuyện cũ lặp lại.Từ năm 1858 đến năm 1862,quan quân triều Nguyễn gặp giặc là chạy.Lần lượt Gia Định, Định Tường rồi Biên Hòa lọt vào tay giặc Pháp.Văn thần võ tướng áo mão cân đai mà không ai có nổi một kế định an xã tắc.Khâm sai Nguyễn Bá Nghi được cử vào Nam tùy nghi xử sự nhằm gỡ biến chỉ nói nước đôi: “Đánh thì không được,hòa thì mất đất.Tình thế này thần cũng không biết phải làm sao…”Triều đình túng thế phải cử Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp vào Nam nghị hòa.Kết quả Pháp ép ta phải cắt 3 tỉnh miền Đông và bồi thường chiến phí.Sử gọi là Hòa ước Nhâm Tuất 1862.Dân Lục tỉnh nhao nhao phản đối và tụ nghĩa dưới cờ Bình Tây Đại soái Trương Định.Để trút bỏ trách nhiệm,Tự Đức và cái triều đình bạc nhược thời đó đã đem hai quân tốt thí là Phan Thanh Giản và Lâm Duy Hiệp ra đàn hặc vì tội làm mất đất,cách chức hai ông nhưng lại lưu dụng,tiếp tục đưa hai ông tiền quân hiệu lực,thay mặt triều đình nghị hòa.Nhưng tiếc thay,Tự Đức không đủ gian hùng như Tào Tháo để xoay vận nước nên cuối cùng rồi Phan Thanh Giản mãi mãi ô danh,thành kẻ tội đồ bị đóng đinh câu rút trên cây thập tự giá với tội phản quốc.
  Nếu Phan Thanh Giản thực sự là kẻ bán nước thì Cử Trị đã mắng thẳng như đã mắng Tôn Thọ Tường.Và Đồ Chiểu đã không có bài thơ điếu:
  Non nước tan tành hệ bởi đâu ?
  Dàu dàu mây bạc cõi Ngao Châu.
  Ba triều công cán vài hàng sớ,
  Sáu tỉnh cương thường một gánh thâu.
  Ải Bắc ngày trông tin điệp vắng,
  Thành Nam đêm lắng tiếng quyên sầu.
  Minh sinh chín chữ lòng son tạc,
  Trời đất từ đây mặc gió thâu.
  Nên chăng có cái nhìn khoan dung hơn đối với Phan Thanh Giản.

  [FONT=&quot]Phan Thanh Giản
  [/FONT] Code: Định dạng PRC [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]

  [FONT=&quot]Khảo luận về Phan Thanh Giản:
  [/FONT] Code: Định dạng PRC [Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link]

  Posted by buiquochuy
   
  lehoa and minhphuong89 like this.
Moderators: SLASH.ROCK4U

Chia sẻ trang này