Phật Giáo Pháp Sự ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI Khoa Nghi

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 5/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  PHÁP SỰ
  ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI
  KHOA NGHI


  Nguồn: Ban HOẰNG PHÁP
  GHPG VIỆT NAM, THÀNH HỘI PGTP HỒ CHÍ MINH
  Dịch giải:
  HT Thích Huyền Quang, HT Thích Trí Quang, HT Giác Hải
  & HT Thích Thiền Tâm
  Biên tập & Ebooks: tducchau (TVE)
  Ngày hoàn thành: 27/04/2011
  (25 tháng Ba năm Tân Mão – PL 2554)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link  MỤC LỤC
  NGHI THỨC CÚNG VÍA
  ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
  Tiết thứ làm nghi
  * CÚNG HƯƠNG
  * TÁN PHẬT
  * LỄ PHẬT
  * TÁN HƯƠNG
  * TỤNG CHÚ ĐẠI BI
  * TÁN
  * TỤNG BÀI Ý NGHĨA LỄ THÁNH ĐẢN
  * TÁN
  * TỤNG
  * TÁN
  * TỤNG BÁT NHÃ TÂM KINH
  * HỒI HƯỚNG
  * PHỤC NGUYỆN
  * TÁN
  * TỤNG
  * XƯỚNG
  NGHI THỨC TRÌ CHÚ ÐẠI BI
  1. Tướng dụng chú Ðại bi
  2. Hành pháp chú Ðại bi
  3. Khoa Nghi
  * Tác bạch
  * Trì niệm
  * Trì chú
  * Sám nguyện
  THỰC HÀNH CHÚ ĐẠI BI
  A. Những bước chuẩn bị
  Như vậy, thế nào là tụng trì đúng pháp?
  Bàn thờ
  Cách thức ngồi, lạy
  Cách thức tụng đọc
  B. Nghi Thức Hành Lễ
  NGHI THỨC HÀNH THIỀN
  1. Tịnh Pháp Giới và Tam Nghiệp Chơn Ngôn
  4. ĐẠI BI PHÁT NGUYỆN
  5. THẦN CHÚ ĐẠI BI
  6. Nhập Thiền
  7. Xả Thiền
  8. Hồi Hướng
  ĐẠI BI SÁM PHÁP
  1. Thanh tịnh Đạo tràng
  2. Cúng dường tâm hương
  3. Tán dương Bồ-tát Quán Âm
  4. Đảnh lễ
  5. Hành giả Phát Nguyện
  6. Công năng thần diệu của chú Viên Mãn Đại Bi
  7. Bồ-tát thuyết chú
  8. Nghe chú chứng quả
  9. Sám hối:
  10. Lễ tạ Tam Bảo
  11. Tâm Kinh Bát nhã ba la mật đa
  12. Tán dương A Di Đà Phật
  13. Sám hối và phát nguyện
  14. Sám nguyện
  15. Hồi hướng
  Code:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Code:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Code:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  Nguồn TVE - tducchau
   
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này