Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải <bản mộc khắc>

Thảo luận trong 'Sách chữ Hán và Nôm - 喃與中文圖書' bắt đầu bởi Lee minh, 13/8/18.

 1. Lee minh

  Lee minh Lớp 3

  Chỉnh sửa cuối: 19/8/18
  pthanhhoa and NGUYEN Quoc Thang like this.
 2. Missfly82

  Missfly82 Mầm Non

  [​IMG]


  Lời Tựa của Đại sư Ngẫu Ích trong
  Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải
  _______________
  原夫諸佛
  Nguyên vì Chư Phật
  憫念羣迷,隨機施化。
  thương xót chúng sinh mê muội, nên tùy theo từng căn cơ mà lập cách hóa độ.
  雖歸元無二,
  Tuy trở về nguồn thì không hai,
  而方便多門。
  nhưng lại có nhiều môn phương tiện.
  然於一切方便中,
  Song, trong tất cả các phương tiện,
  求其
  cầu lấy phương tiện
  至直捷、
  thẳng tắp nhanh chóng nhất,
  至圓頓者,
  tròn trịa mau lẹ nhất
  莫若念佛求生淨土。
  thì không gì bằng niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ.
  又於一切念佛法門中,
  Lại nữa, trong tất cả các pháp môn Niệm Phật,
  求其
  cầu lấy pháp môn
  至簡易、
  dễ dàng nhất, đơn giản nhất,
  至穩當者,
  ổn thỏa nhất, thích đáng nhất,
  莫若信願專持名號。
  thì không gì bằng “tín, nguyện, chuyên trì danh hiệu”.
  是故淨土三經並行,
  Vì thế, ba kinh Tịnh Độ cùng được lưu hành,
  古人獨以《彌陀經》爲日課。
  nhưng người xưa chỉ chọn lấy một bộ kinh A Di Đà làm khóa tụng hàng ngày.
  豈非
  Thế chẳng phải là
  持名一法,普被三根。
  một pháp Trì Danh thích hợp với tất cả ba hạng căn cơ,
  攝事理無遺,
  thâu tóm được cả phần Sự và phần Lý không bỏ sót,
  統宗敎無外,
  bao trùm tất cả Thiền Tông và các Giáo môn khác đều không ra ngoài,
  尤不可思議也哉!
  thật không thể nghĩ bàn!
  註疏代不乏人,
  Xưa nay không thiếu người chú thích và giải nghĩa kinh này,
  世湮所存無幾。
  nhưng do bị mai một theo thời đại, nên những bản văn ấy còn lại chẳng được mấy.
  雲棲《疏鈔》,廣大精微;
  Bộ sách Sớ Sao của ngài Vân Thê thì rộng lớn, tinh vi;
  幽谿《圓中鈔》,高深洪博。
  Bộ Viên Trung Sao của ngài U Khê thì cao sâu, mênh mông.

  Giống hệt như
  二曜中天,有目皆覩,
  hai vầng mặt trời, mặt trăng ở giữa bầu trời, những ai có mắt đều trông thấy.
  特以
  Nhưng vì
  文富義繁,邊涯莫測,
  văn giàu, nghĩa lắm, rộng vô bờ bến, chẳng ai đo lường được,

  đến nỗi khiến cho
  初機淺識,信願難階。
  người mới học, kém hiểu biết, khó được dẫn dắt để khởi lòng tin và phát nguyện.
  故弗揣庸愚,再述《要解》。
  Cho nên, tôi chẳng nề hà bản thân kém dốt, lại viết cuốn Yếu Giải này.
  不敢與二翁競異,
  Chẳng dám ganh đua cho khác với hai ông,
  亦不敢與二翁強同也。
  và cũng không dám gượng ép cho giống với hai ngài.
  將釋經文,五重玄義.
  Kinh văn được giải thích theo năm tầng nghĩa Huyền vi.
  ----------
  Mời xem quyển chữ Hán được khắc bản in năm 1932

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   

Chia sẻ trang này