Phép Đoán Mộng

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi Despot, 3/10/13.

Moderators: virgor
 1. Despot

  Despot Lớp 11

  Phàm chư mộng triệu là những cảnh tượng, tình hình, hay là thinh âm mà hằng ngày trong tâm chí không thường tư tưởng tới, mắt không thường ngó thấy, tai không thường nghe tiếng, thình lình hiện ra trong giấc ngủ, mới kêu là mộng, mộng thì mới có trưng triệu.Còn như cái tình hằng ngày vẫn tư tưởng, cái cảnh hằng ngày vẫn thấy, cái tiếng hằng ngày vẫn nghe, mà ban đêm trong giấc ngủ mê nghĩ tới, ngó thấy hay là nghe tiếng, đó là mơ tưởng, chớ không phải mộng.Đã không phải mộng thì không có trưng triệu, nghĩa là không có ứng nghiệm về điềm tốt, xấu, sự nên, hư chi hết. Đoán mộng thì phải tùy theo địa vị, phận lượng, sự thế, tư cách của người nằm mộng và tình cảnh trong giấc mộng, suy lẽ trong sách và tham đính lấy ý mình mà đoán ra, chớ không có thế nệ sách mà y theo lệ nhứt định đặng.Vì rằng mộng mị biến ảo dị thường, xưa nay mỗi mộng mỗi khác, không mộng nào giống mộng nào, nên sách chỉ kể đại khái những mộng này thì ứng về những điềm này mà thôi, không có thể lập thành cho xiết đặng.

  Người viết bài: chutam
  Nguồn: TVE
   

  Các file đính kèm:

Moderators: virgor

Chia sẻ trang này