LS-Việt Nam Phong trào đại Đông du - Phương Hữu <1000QSV1TVB #0135>

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Thu VO, 3/6/18.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0135.Phong trào đại Đông du.PNG
  Tên sách : PHONG-TRÀO ĐẠI-ĐÔNG-DU
  Tác giả : PHƯƠNG HỮU
  Nhà xuất bản : NAM-VIỆT SAI-GON
  Năm xuất bản : 1950
  ------------------------
  Nguồn sách : tusachtiengviet.com
  Đánh máy : kehetthoi
  Kiểm tra chính tả : Nguyễn Văn Phẩm, Nguyễn Thanh Hải
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 29/05/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn tác giả PHƯƠNG HỮU và nhà xuất bản NAM-VIỆT
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  I. Cụ Tăng-bạt-Hổ về nước
  II. Hội-nghị mở tại nhà cụ đốc Định-Trạch
  III. Các nhà ái-quốc Việt-Nam ở Nhựt
  IV. Cụ Phan về rước đức Cường-Để sang Nhựt
  V. Căm hờn Nhựt, chí-sĩ Trần-đông-Phong tự-sát
  VI. Các nhà ái-quốc Việt-Nam trở về Trung-Quốc và qua Xiêm
  VII. Cụ Gilbert thành lập Minh-tân Công-nghệ xã
  VIII. Cụ Mai-Sơn với phong-cảnh Trung-quốc
  IX. Cuộc bạo-động ở Saigon
  X. Cụ Phan-sào-Nam viết sách gởi về cho toàn-quyền Albert-Sarraut
  XI. Việt-Nam Quang-phục hội thành lập tại Quảng-Châu
  XII. Đức Cường-Để và Cụ Chương-Chu bị nhà cầm-quyền Anh ở Hướng-Cảng bắt Cụ Chương-Chu tuẩn-quốc tại nhà pha Hỏa-lò (Hà-nội)
  XIII. Bom nổ ở Thái-Bình và nhà hàng Coq-d’Or (Hanoi)
  XIV. Các thẩm-phán quan người Nam với các phạm-nhân
  XV. Những cuộc tấn-công ở biên-giới Lèo và Bắc-Kỳ
  XVI. Cụ Tăng-bạt-Hổ
  XVII. Cụ Tăng-bạt-Hổ mạng-chung ở Huế
  XVIII. Phạm-hồng-Thái ám-sát hụt Toàn-Quyền Merlin tại tô-giới Anh Quảng-Châu
  XIX. Cụ Phan-bội-Châu bị bắt và ra trước Hội-đồng đề-hình Hanoi
  XX. Cụ Phan bị an-trí ở Huế
  XXI. Lớp màn chót của Phong-Trào
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  EBOOK
   

  Các file đính kèm:

Moderators: Bọ Cạp
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này